Z novej práčky sa tešia aj v Dome sociálnych služieb Nosice

0 14

Šesť zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti TSK od nového roka môže aktívne využívať nové práčky. Tie symbolicky prevzali riaditelia zariadení sociálnych služieb ešte počas Dňa otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 2016 od zástupcu občianskeho združenia (o. z.) Parasport24 Miroslava Buľovského. Od nového roka ich môžu využívať priamo klienti zariadení.

Z nových pračiek, ktoré už fyzicky klienti a zamestnanci zariadení sociálnych služieb využívajú, sa tešia konkrétne v Dome sociálnych služieb NOSICE v Púchove, v Centre sociálnych služieb (CSS) Lúč v Pruskom, v CSS – Nádej v Dolnom Lieskove, v HUMANITY – CSP vo Veľkej Lehôtke, v CSS – SLOVEN v Slavnici a v CSS – JESIENKA v Myjave.

Nákup techniky do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK by nebol možný bez úspešnej spolupráce TSK a o. z. Parasport24, ktorá začala koncom roka 2014. V roku 2016 všetko začalo v areáli Športového gymnázia v Trenčíne, kde do svojej poslednej piatej etapy vstúpilo charitatívne cyklistické podujatie Parasport24 Tour.

Už 9. ročník benefičnej cyklistiky vedúcej naprieč celou republikou šírilo myšlienku Pomôžme tým, ktorí to potrebujú. Cyklistické podujatie, ktoré pomáha, podporilo aj TSK. Časť minuloročnej etapy vedúcej z Trenčianskych Teplíc absolvoval aj trenčiansky župan Jaroslav Baška. Pri príležitosti ukončia 9. ročníka podujatia Miroslav Buľovský odovzdal symbolický šek v hodnote 2 800 eur na nákup práve spomínaných pračiek.

Nákup nových pračiek nepomôže len pri bežných domácich prácach, ich kúpa má pre klientov zariadení ďaleko hlbší význam. „V zariadeniach sociálnych služieb sa v rámci odborných činností poskytuje sociálna rehabilitácia, čo je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti klienta rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Napríklad v práci s mentálne postihnutými klientmi nejde o obnovu alebo o znovunadobudnutie určitých schopností, ale o výcvik nevyvinutých či zaostávajúcich schopností. Veríme, že aj tieto spotrebiče – automatické práčky – pomôžu klientom našich zariadení k pocitu samostatnosti v dnešnej spoločnosti,“ priblížila poverená riadením oddelenia sociálnej pomoci Úradu TSK Elena Nekorancová.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.