Z okresu Púchov vo verejnom hlasovaní v rámci PaKR TSK zabojuje 14 projektov

0 9

Do verejného zvažovania v rámci štvrtého ročníka PaKR TSK postúpilo 14 zo 17 predložených projektov. Požadovaná podpora kraja v rámci štrnástky zaujímavých komunitných zámerov je vo výške viac ako 28 tisíc eur.

V okrese Púchov predkladali svoje projekty popri občianskych združeniach aj rozličné športové kluby. Škála projektov v tomto okrese je naozaj široká, od oblasti kultúry, športu až po voľno-časové aktivity.

Alokovaná čiastka pre každý okres je vo výške viac ako 22 tisíc eur, vďaka ktorej bude možné zrealizovať 10 projektov v maximálnej možnej hodnote 2 200 eur na jeden projekt. Rozhodujúce pre finálnu realizáciu preto bude hlasovanie. Po zhodnotení projektov členmi Rady pre PaKR TSK budú projekty na hlasovanie zoradené podľa počtu získaných bodov za splnenie kritérií stanovených v prílohe č. 4 VZN TSK č. 22/2019.

Verejnosť môže za projekty hlasovať od 15. do 30. mája, a to prostredníctvom SMS hlasovania. Textové správy v tomto roku hradí v plnej sume Trenčiansky samosprávny kraj. Realizácie sa dočkajú len tie projekty, ktoré získajú minimálne 150 SMS hlasov. Informácie o spôsobe hlasovania nájdete na webovej stránke kraja www.tsk.sk

Projekty PaKR TSK 2021 Púchov:

So zámerom zachrániť kultúrnu pamiatku – kaplnku Magdalénky prišla už tretíkrát vrámci Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Horné Kočkovce v rámci projektu Zachráňme Magdalénku. Financie budú využité na náter fasády, kaplnka po obnove poslúži ako priestor pre sobášne obrady.

Projekt Polytechnická stavebnica modelu auta pre automodelárske krúžky má za cieľ zvýšiť manuálnu a technickú zručnosť detí. Vďaka nákupu 20 kompletných stavebníc autodráhového autíčka pre automodelárske krúžky si vyskúšajú modelárske techniky a tiež koordináciu pohybu. Projekt predložilo Združenie technických športov Púchov.

Vďaka projektu Dobrovoľného hasičského zboru Zbora s názvom Dostaňme deti a mládež od počítača sa vybudovaním workoutového ihriska nielen rozšíria možnosti pre športové vyžitie občanov, ale zvýši sa tiež atraktivita miestneho športovo rekreačného areálu.

Návšteva rôznych kultúrnych či duchovných podujatí, ale aj organizácia športových či poznávacích aktivít pre seniorov je účelom projektu Podpora zdravia seniorov, ktorý predložilo Združenie kresťanských seniorov Slovenska –klub Púchov.

Projekt EKO najkreatívnejší piknik v parku, ktorý na župný úrad v Trenčíne doručilo Občianske združenie Podivný barón, chce priblížiť rodinám jediný mestský park v Púchove. Zároveň prilákať deti a mládež a tiež ich rodičov prostredníctvom pestrých zábavno—náučných aktivít a kreatívnych dielní a predstaviť im zmysluplné spoločné trávenie voľného času počas letných prázdnin.

Mesto Púchov poslalo na župný úrad projekt Hravo a zdravo na detskom ihrisku, ktorým plánuje zrevitalizovať detské ihrisko v miestnej časti Nové Nosice,teda priestor pre deti, kde môžu tráviť svoj voľný čas spolu s rovesníkmi, kamarátmi, ale aj rodičmi a starými rodičmi. Na pieskovisku skrytom budú môcť deti rozvíjať svoje pohybové zručnosti, šikovnosť a kamarátske vzťahy.

Sprístupnenie západného paláca hradu Lednica a obnova vstupu do jeho priestorov je cieľom projektu Historicko-Astronomickej Spoločnosti s názvom Portál do minulosti. Vďaka tejto úprave Lednického hradu sa má podporiť cestovný ruch v kraji.

V rámci projektu V novom –po novom od Folklórneho srdca Púchov sa zrekonštruujú archaické krojové súčasti z Púchovskej doliny, ktoré budú následne prezentované divákovi. Za financie sa plánuje zaobstarať 5 mužských košieľ, 8 ženských záponiek (záster), 8 rubáčov a 8 ženských rukávcov.

O grant z PaKR TSK požiadal aj Bedmintonový klub RACQUETS Púchovna projekt Bedminton –vráťme sa k športu. Účelom je vrátiť deťom a ich rodičom chuť športovať formou bedmintonu, ale aj zviditeľniť tento populárny raketový šport a prilákať ľudí k pohybu. Členovia klubu prenajmú športovú halu a nakúpia vybavenie v podobe košíkov a rakiet a ďalších tréningových pomôcok.

K predkladateľom v okrese Púchov patrí aj FK Púchov mládež, ktorý vrámci projektu Futbalový turnaj predsedu TSK plánuje znovu navrátiť deti k športu, najmä futbalu. Predstavitelia miestneho futbalového klubu chcú zorganizovať turnaj, financie využijú na prenájom ihriska a zhotovenie pamätných tričiek.

Občianske združenie S láskou k človeku plánuje prostredníctvom projektu s názvom Pomoc ťažko chorým ľuďom a ich príbuzným v domácom prostredí nakúpiť zdravotné pomôcky, ako napríklad polohovateľné postele či vozíky a vypožičiavať ich domácnostiam.

Umožniť pravidelne športovať aj netalentovaným, pohybovo slabším deťom a zjednodušiť ich prvé kontakty s pravidelnou všestrannou pohybovou aktivitou má projekt Volejbalového oddielu 1970 Púchov s názvom Pravidelný športový proces pre pohybovo slabšie deti. Vrámci neho sa zakúpi športové náradie.

Nákup dresov a florbalového vybavenia bude predmetom projektu Podpora a rozvoj talentovanej mládeže Klubu hokejbalu a florbalu Púchov. Cieľom je vytvoriť atraktívnejšie podmienky pre rozvoj pohybových aktivít detí,zdokonaľovanie ich zručností, spoločné trávenie voľného času a zbližovanie generácií.

Pokračovanie tradície prinesie projekt Festival MINI Končiny 2021, ktorý vrámci PaKR TSK zastrešuje Občianske združenie Mŕtva kosť. Aj tento krát pôjde o organizáciu v poradí 4. ročníka 2-dňového letného hudobného festivalu, ktorý má ambíciu priblížiť nezávislú hudobnú scénu, dať možnosť mladým ľuďom z regiónu kultúrne stráviť časť leta, možnosť prezentovať sa a tiež zapojiť a spojiť komunitu.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.