Za prínos do školstva boli pedagógovia ocenení plaketami

0 65

Za dlhoročnú pedagogickú činnosť bolo predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslavom Baškom a prednostom Okresného úradu (OÚ) v Trenčíne Jozefom Stopkom ocenených 21 pedagógov z Trenčianskeho kraja. Medzi ocenenými boli aj Danka Školková z púchovského gymnázia a Janka Šimáčková zo Strednej odbornej školy v Púchove.

Žiakov a študentov v školách a v školských zariadeniach nielen vzdelávajú, ale tiež vychovávajú, formujú a usmerňujú. Miesto pedagóga sa už nevníma ako zamestnanie, ale ako povolanie, ba až poslanie. Tí najlepší pedagogickí zamestnanci z Trenčianskeho kraja boli po štvrtý raz ocenení za svoj prínos do školstva cenou Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 2017.

Ide o výber zo všetkých návrhov, ktoré predložili riaditelia škôl. Komisia menovaná riaditeľom Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Michalom Žitňanským vybrala desať nominovaných,“ vysvetlila Daniela Hilčíková, vedúca Odboru školstva a kultúry TSK.

Predseda TSK Jaroslav Baška ocenil desiatich pedagógov zo stredných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a jeden kolektív učiteľov. „V našom kraji je mnoho skvelých pedagógov a preto si myslím, že takéto oceňovanie by mohlo byť častejšie, nie iba raz za rok. Veľmi si vážim ich prácu, nakoľko v súčasnej hektickej dobe sú učitelia často viac rodičmi ako pedagógmi,“ vyslovil župan Jaroslav Baška slová úcty smerujúce k učiteľom.

TSK je zriaďovateľom takmer 40 stredných škôl, ktoré vždy budeme podporovať. V rámci rozpočtu na daný rok budeme i naďalej robiť modernizačné projekty a rekonštrukcie škôl, aby sa študenti mali možnosť vzdelávať v čo najlepších podmienkach,“ dodal. Ďalších desať pedagogických zamestnancov bolo ocenených Jozefom Stopkom, prednostom OÚ v Trenčíne. Cenu z jeho rúk si prevzali učitelia z materských, základných a špeciálnych škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ v Trenčíne.

Ocenení pedagógovia získali okrem hmotných darov aj jeden, ktorý nemožno uchopiť do rúk, a síce pocit zadosťučinenia. „To, že si vás niekto všimne a ocení, je naozaj zadosťučinenie, keďže pedagogická práca je veľmi ťažká. Najskôr som bola svojou nomináciou v najlepšej desiatke zaskočená, neskôr príjemne prekvapená, a teraz cítim veľkú radosť,“ vyslovila ocenená učiteľ- ka Marcela Šimíčková zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trenčíne.

Pedagógovia stredných škôl ocenení plaketou Jána Amosa Komenského predsedom TSK Jaroslavom Baškom: Michal Slaninka (Stredná odborná škola strojnícka, Bánovce nad Bebravou), Darina Fedorová (Gymnázium, Partizánske), Danka Školková (Gymnázium, Púchov), Anna Ponická (Stredná priemyselná škola, Považská Bystrica), Marcela Šimíčková (Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín), Ľudmila Kollárová (Spojená škola, Nováky), Zuzana Cigáňová (Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Prievidza), Zdenka Andréziová (Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nové mesto nad Váhom), Janka Šimáčková (Stredná odborná škola, Púchov).

Ďakovný list predsedu TSK získal kolektív pedagógov Gymnázia v Považskej Bystrici, ktorý vytvoril moderný výchovno-vzdelávací program školy a v januári 2017 ho Ministerstvo školstva, vedy, výsku- mu a športu Slovenskej republiky schválilo ako platný alternatívny školský vzdelávací program pre gymnáziá.

Jednou z ocenených bola aj Anna Ponická zo Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici, ktorá sa neustále podieľa na implementovaní nových trendov v strojárstve do vyučovacieho procesu. Cenu z rúk predsedu TSK Jaroslava Bašku si prevzala napr. i Janka Šimáčková, ktorá stála pri zrode nového študijného odboru styling a marketing na Strednej odbornej škole v Púchove. Jej zásluhou vzniklo na škole tiež Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre gumárenskú a plastikársku výrobu.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.