Základy včelárstva aj ako predmet na župnej škole

0 23

Stredná odborná škola v Pruskom sa od roku 2016 môže pochváliť Včelárskym krúžkom. V tomto školskom roku k nemu pribudol aj odborný predmet Základy včelárstva, ktorý vyučuje len 8 škôl na Slovensku.

Snahu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako Zelenej župy o ochranu prírody a osvetu v environmentálnej oblasti umocnil aj podpis Memoranda o spolupráci so Včelárskym ekologickým spolkom Slovenska. Tomu predchádzalo osadenie dobových úľov na Trenčianskom hrade.

Podporiť včelárstvo, ale aj prispieť k rozšíreniu povedomia o jeho dôležitosti pre našu planétu sa snaží aj Stredná odborná škola Pruské v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Od septembra 2016 na škole pracuje Včelársky krúžok, ktorý sa aj so žiakmi stará o päť rodín v piatich úľoch. Tie sú umiestnené v historickom parku školy.  Náplňou krúžku je získanie základných vedomostí a zručností v odbore včelárstva,“  uviedla riaditeľka školy Janka Fedorová. V tomto roku sa ku krúžku pridal aj odborný predmet Základy včelárstva.

Má regionálnu pôsobnosť v rámci Slovenskej republiky, nakoľko len 8 škôl pôdohospodárskeho zamerania v krajine vyučuje tento predmet. Obsah bol zostavený tak, aby žiaci po jeho absolvovaní získali základné vedomosti z chovu včiel a dokázali ich samostatne uplatňovať počas obdobia včelárskeho roka,“ dodala riaditeľka s tým, že Cieľom predmetu je súčasne aj snaha Slovenského zväzu včelárov získať do svojich radov mladých členov, ktorí sa môžu v ďalšom štúdiu postupne vyprofilovať ako odborníci pre danú oblasť a následne poskytovať pomoc či poradenstvo začínajúcim včelárom v regiónoch.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.