Zapadla Kniha požiadavok prachom?

6 9

Čoskoro tomu bude osemnásť mesiacov, čo púchovský primátor Rastislav Henek za asistencie vtedy ešte prednostky a dnes už len svojej poradkyne Evy Kvocerovej mával na rokovaní mestského zastupiteľstva do kamery s úhľadne zviazaným materiálom pod názvom „Požiadavky občanov 2016“. Dôvodom bolo rozdeľovanie rezervného fondu na vybrané investičné akcie, pričom nie všetci poslanci ho vnímali ako spravodlivé pre jednotlivé volebné obvody. Dnes poslanci riešia úplne iný problém: či sa vôbec nejaké peniaze na investície podarí nájsť a aký je vlastne osud „Knihy požiadaviek“, ktorá ako keby zapadla prachom.

Tému otvorila na novembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva poslankyňa Hedviga Šulcová po tom, čo dostala do e-mailovej pošty výzvu od zastupujúceho primátora Romana Hvizdáka, aby aktualizovala svoje požiadavky pre budúcoročný rozpočet.

My ako poslanci sme v roku 2016 vo všetkých obvodoch vypracovali požiadavky za jednotlivé obvody a celý materiál bol spracovaný do nejakej knihy. Za to nás pán primátor všetkých pochválil, dokonca nám dal aj odmeny na konci roka. V priebehu roku 2017 opäť vyvstala požiadavka, aby sme si prešli obvod. Ja som si myslela, že keď sme to takto pred rokom zložito a poctivo vypracovali, tak kompetentní úradníci budú vychádzať z tejto knihy. Ak sa napríklad v mojom obvode, kde sme mali s kolegom Bílikom dvanásť požiadaviek, urobili dve parkoviská, tak zvyšných desať požiadaviek nie je splnených a zostávajú v knihe ďalej. Zaujímalo by ma, kde tá kniha vôbec je a či sa kompetentní úradníci o ňu opierajú a vychádzajú z nej pri rekonštrukciách, opravách a asfaltovačkách?“ – obrátila sa na Romana Hvizdáka so svojimi otázkami poslankyňa Hedviga Šulcová.

Téma poslaneckých požiadaviek na investičné akcie rezonovala na novembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Zastupujúci primátor potvrdil, že kniha sa nestratila a dôvodom zaslania e-mailu bola snaha o aktualizáciu problémov v jednotlivých volebných obvodoch. „Tá kniha samozrejme existuje. Za tých dva a pol roka sa mohlo udiať veľa vecí, ktoré mohli ešte zhoršiť danú situáciu a my samozrejme nevieme vyhodnotiť, čo je pre vás v obvodoch priorita. Teraz som vás oslovil, ak sa vyskytli nové fakty, aby ste si skontrolovali čo bolo urobené a čo nie. To je krok k vám, lebo rešpektujeme poslancov. Chceli sme proste daný stav vecí aktualizovať – dobre viete, že boli povodne, neustále dažde, boli zosuvy,“ odvetil svojej poslaneckej kolegyni na jej otázku Roman Hvizdák.

Osud „Knihy požiadaviek“ nie je ľahostajný ani poslancovi Pavlovi Melišíkovi: „Celý jej osud bol taký, že zapadla prachom. Nikto sa jej nevenuje a my to tu opakujeme, že robíme ten istý súpis, možno s obnovenými závadami. Ale nejaký sprievodný list z mestského úradu, že pracujeme na tejto a tejto požiadavke, neexistuje. Slávnostne sme knihu spravili a zapadla prachom. Ak sa jej nevenujeme my na občianskych výboroch, tak na mestskom úrade určite nikto.

S kritikou činovníkov mestského úradu sa pridala aj poslankyňa Irena Kováčiková, ktorá nadviazala na slová svojho kolegu Cyrila Crkoňa o tom, že zápisnice z výborov miestnych častí na radnici nikto nečíta. „Naozaj tie zápisnice nikto nečíta, lebo ak by tomu tak bolo, tak by nemusel prísť mail, v ktorom nás vyzývajú aktualizovať svoje požiadavky. V tých zápisniciach požiadavky sú, ak by si úradníci zápisnice zobrali, tak by ich tam našli a sami si ich zapracovali do plánov. A nemuseli by sme sa k tomu na výboroch mestských častí vracať. Veď mne sa už naši členovia smejú, že som to tam dala minulý rok, nič sa neurobilo a znova to tam musíme dávať. Načo to tam dávame, keď to nikto neberie do úvahy a nerešpektuje to,“ vyjadrila svoj názor Irena Kováčiková.

Do diskusie následne vstúpila vedúca ekonomického oddelenia Mestského úradu v Púchove Lucia Pružinská, aby poslancov upozornila na to, že aktualizácia ich požiadaviek je naozaj dôležitá, keďže v roku 2018 sa nájdu financie pravdepodobne len na tie najnutnejšie. „Robím na rozpočte dňom aj nocou. Tento rok sa vyčerpal až na nejakých 20 tisíc rezervný fond, robilo sa veľmi veľa akcií, z toho, čo sa ušetrilo na verejnom obstarávaní, sa robili ďalšie investície. Sú nejaké tri-štyri akcie, ktoré nám prejdú do budúceho roka, s ktorými musíme počítať. Od budúceho roka ide hore minimálna mzda, bude sa to týkať nielen mestského úradu a opatrovateliek, ale aj škôl a školských zariadení. Pokiaľ aj išli z úradu žiadosti, aké požiadavky na opravy a rekonštrukcie máte do rozpočtu, budeme veľmi zvažovať priority pre budúci rok, čo sa urobí. Tých peňazí veľa nebude, lebo ich „prejeme“ na réžiu, na mzdy a na veci, ktoré budeme v zmysle nových aktuálnych zákonov a nariadení riešiť. Ja mám problém zostaviť bežný rozpočet, aby sme uživili všetko to, čo treba uživiť,“ skonštatovala Lucia Pružinská.

Ako posledný svojím názorom prispel do rozpravy poslanec Rudolf Marman, ktorý vyzval konateľov všetkých obchodných spoločností, aby aj oni hľadali vnútorné finančné rezervy. „Chcel by som vyzvať všetkých konateľov mestských spoločností, aby zvážili, či všetky tie zbytočné miesta, ktoré vytvorili – minimálne viem o jednom na MŠK Púchov a o jednom na mestskom bytovom podniku – sú naozaj potrebné. Ak si vypočítate ročný príjem takýchto manažérov, za tie peniaze by sa dali urobiť v každom obvode nejaké chodníky či lavičky,“ povedal na záver poslaneckej diskusie Rudolf Marman.

Dnes už poznáme návrh rozpočtu na rok 2018 a Lucia Pružinská z pozície vedúce ekonomického oddelenia naozaj nehovorilo do vetra. Rozpočet je len mierne prebytkový a medzi výdavkami v sume 16 miliónov eur nateraz nie sú žiadne väčšie investície.

Rado Varga

Diskusia: 6
 1. rocks hovorí

  Odkaz pre Luciu Pružinskú:
  – ako radová zamestnankyňa mesta ste prekročili hranice slušnosti, o úcte voči daňovým poplatníkom nášho mesta ani nehovoriac, preto zvolajte poradu školských zamestnancov a vysvetlite im, že „Tých peňazí veľa nebude, lebo ich „PREJEME“ na réžiu, na mzdy a na veci, ktoré budeme v zmysle nových aktuálnych zákonov a nariadení riešiť“. Mimochodom, koľko je váš príjem, teda koľko z mestského rozpočtu prejete? a koľko je príjem kuchárky v školskej jedálni? O čom rozprávate?
  – v meste Púchov sa platia jedny z najvyšších daní na Slovensku a vy máte problém? „Ja mám problém zostaviť bežný rozpočet, aby sme uživili všetko to, čo treba uživiť“. Oficiálne zverejnite náklady spojené s každým mestským zastupiteľstvom (rezne, ktoré zje pán Pientka netreba uvádzať ako nákladovú položku), platy a odmeny konateľov-poslancov, platy a odmeny multi konateľov a riaditeľov s viacerými funkciami, výdaje spojené s chodom úradu (platy, odmeny, služobné cesty, cestovné náhrady, reprezentačné výdavky,…), výdaje na najrôznejšie, už predvolebné, akcie organizované poslancami (z našich daní), výdaje na právne služby poskytované právnikom Školekom, výdaje na podporu malým a stredným podnikateľom, výdaje na servilné mestské noviny ZADARMO-do našich schránok, …
  – nájdite odvahu a zverejnite, čo všetko musíte VY uživiť, aby mohol každý Púchovčan otáčajúci jedno euro aj päť krát pokiaľ ho minie, posúdiť efektivitu vynaložených verejných zdrojov.

 2. Anonym hovorí

  Rocks, ak si si všimol Pružinská navrhla o 100 000€ viacej do rozpočtu Mestským policajtom,poslanci ako vždy ako papagáji, ale načo to? Na mzdy, na réžiu Mestskej polície. Treba porovnať okolité Mestské polície a zistíš, že náklady sú o 1/4 nižšie.

  1. Michal hovorí

   To je asi preto, že púchovskí mestskí policajti sú o 1/4 ťažší…

  2. rocks hovorí

   Je nepochopiteľné na základe čoho sa zvyšujú, alebo znižujú položky rozpočtu mesta. Ekonomická komisia je odborným brakom. Predseda komisie Lako ekonomike nerozumie a preto sú všetky zasadania neverejné a to sa rozhoduje o použití našich daní. Skúste niekto zistiť miesto a čas konania ekonomickej komisie mesta Púchov-nemožné. JE NUTNÉ NIEČO TAJIŤ PRED OBČANMI MESTA?

  3. Peter hovorí

   nie je jej muž náhodou mestský policajt?

 3. karol hovorí

  Nie nemalo by sa nič tajiť, pretože obyvatelia by mali vedieť o všetkých tokoch financií a riadne zdôvodnenie, ledaže by šlo o kšefty Laka a celého vedenia. Jednotlivé položky rozpočtu sú zvyšované aj s rezervou, čo keby? Treba rátať aj s tým, že sa blížia voľby a čo keby sme sa už nedostali ku korytu? Treba si poriadne namastiť vrecka!

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.