Zasadli k zlúčeniu SOŠ Púchov a SOŠ sklárskej

0 20

Záver pracovného týždňa na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) patril zasadnutiam projektových rád k trom veľkým projektom stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti župy. Jeden z nich sa týkal aj zlúčenia SOŠ Púchov a SOŠ sklárskej Lednické Rovne do Spojenej školy v Púchove.

Zlúčenie SOŠ Púchov a SOŠ sklárskej v Lednických Rovniach do jednej Spojenej školy v Púchove je veľkým a dôležitým projektom. Jej vznikom sa podarí zachovať jedinú strednú školu sklárskeho zamerania na Slovensku, a tiež tradíciu sklárskeho remesla v kraji.

Členovia projektovej rady k projektu „Priestorové usporiadanie SOŠ Púchov“ sa na svojom poslednom zasadnutí venovali ďalšiemu postupu a úlohám, ktoré je potrebné zabezpečiť v najbližšom období. V súlade s náborom žiakov, ktorí sa stanú súčasťou školy od nového školského roka, sa bude konať spoločná výstava oboch škôl, a to 30. januára 2019.

Prehodnotiť bude potrebné aj profiláciu školy, štruktúru študijných i učebných odborov, či posilniť spoluprácu s firmami a zväzmi. Úlohou na najbližšie obdobie je aj príprava materiálu na marcové rokovanie Zastupiteľstva TSK na odkúpenie školského internátu, ktorý je v súčasnosti majetkom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Ten bude poskytovať možnosť ubytovania pre žiakov dochádzajúcich mimo spádovej oblasti mesta Púchov.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.