Zelené aktivity Trenčianskej župy budú pokračovať aj v tomto roku

0 20

V oblasti zvyšovania povedomia obyvateľov kraja o environmentálnej zodpovednosti pôjde viac financií na vzdelávacie semináre a prednáškovú činnosť.

Pre enviroaktivity na podporu zvýšenia povedomia ľudí v roku 2021, spadajúce pod projekt Zelená župa, boli na poslednom krajskom zastupiteľstve v minulom roku schválené finančné prostriedky v celkovom objeme takmer 170 tisíc eur. Smerovať budú na aktívnu podporu činností realizovaných v rámci environmentálnych projektov, a to formou poskytnutia grantov zo schémy Zelené oči.

Ukážková prírodná záhrada

Okrem toho sú financie určené na organizovanie vzdelávacích seminárov, na propagáciu či zabezpečenie hodnotiteľskej činnosti predkladaných projektov. V porovnaní s prechádzajúcim obdobím sa zvýšili výdavky na podporu enviroaktivít. „Dôvodom je navýšenie objemu finančných prostriedkov určených na prednáškovú činnosť realizovanú na základe memoranda o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Včelárskym ekologickým spolkom Slovenska,“ uviedol Martin Macíček, poverený riadením Oddelenia životného prostredia a územného plánovania Úradu TSK. Dodal tiež, že v rámci memoranda sa partnerské strany dohodli aj na spoločnom vyvíjaní aktivít smerujúcich do oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania, ako aj zlepšovania stavu životného prostredia. „Okrem toho kraj v tomto roku pristúpi k realizácii zámeru zakúpiť pozemok pre vybudovanie Krajského centra environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčíne, a to v predpokladanom objeme 60 000 eur,“ dodal Martin Macíček. Pôjde pritom o stredisko environmentálnej výchovy, ktoré bude poskytovať služby pre školy, firmy, samosprávu či verejnosť. Jeho zriadenie vyplýva z Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji.

Zdroj tsk
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.