Prinesie projekt LIFE IP mestám čistejšie ovzdušie

0 55

Na Slovensku predčasne zomiera na následky znečistenia ovzdušia približne 5 tisíc ľudí ročne. Čistý vzduch dnes nie je samozrejmosťou, úlohou samospráv je kvalitu ovzdušia systematicky efektívne riadiť a chrániť tak svojich obyvateľov.

Škodliviny v ovzduší spôsobujú poškodenie dýchacieho systému, kardiovaskulárne ochorenia aj kognitívne poruchy, citlivo ich vnímajú najmä deti a seniori. Prenikajú do pôdy, plodín, lesov a riek, ničia domy, mosty aj infraštruktúru. Ich hodnoty monitoruje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Na území Trenčianskeho samosprávneho kraja sa momentálne nachádzajú 4 monitorovacie stanice (Trenčín, Prievidza, Bystričany, Handlová), najväčším problémom je prekračovanie niektorých povolených hodnôt prachových častíc PM10 a benzo(a)pyrénu. Lokality s prekročenými limitmi sú označované ako ORKO (oblasti riadenia kvality ovzdušia), na základe meraní v rokoch 2016 – 2018 boli na území župy určené dve – územie mesta Trenčín a Prievidza.

V rokoch 2020 – 2027 bude na Slovensku prebiehať projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, podporovaný EÚ v rámci programu LIFE. Jeho partnerom je aj Trenčiansky samosprávny kraj. Na župnom úrade bude vďaka projektu sídliť tzv. manažér kvality ovzdušia, ktorý samosprávam pomôže pri hľadaní a analýze faktoru znečistenia a tiež s návrhmi opatrení, ich implementáciou a šírením osvety o zdrojoch znečistenia.

Znečisťujúce látky vznikajú najmä v doprave či v procese výroby energie a potravín. Zmeniť to, ako sa prepravujeme, čím kúrime a čo jeme, nebude vôbec jednoduché. No z hľadiska udržateľnosti je to viac než nutné, najmä ak sú znečistením zasiahnuté najnavštevovanejšie historické, prírodné a kultúrne lokality nášho kraja.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.