Novinky so značkou

asfaltovanie

Asfaltéri tentoraz prišli načas

Na rozdiel od predchádzajúcich troch rokov sa v našom meste tentoraz podarilo prvú etapu asfaltovacích prác na poškodených chodníkov a komunikáciach vykonať ešte v prvej polovici kalendárneho roka.

Prvé asfaltérske práce sú už hotové

edna z dvoch etáp rekonštrukcií spevnených plôch financovaných z prebytku vlaňajšieho hospodárenia už pomaly finišuje. V termíne do 31. októbra 2016 mali odovzdať do užívania šesť menších investícií pracovníci žilinskej stavebnej…