Z asfaltovacieho balíka sa zatiaľ minula len štvrtina, pokračuje sa na Námestí slobody a v Horných Kočkovciach

0 68

Ešte v apríli mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní záverečného účtu a rozdelení vlaňajšieho hospodárskeho prebytku odkleplo, že zhruba 280 tisíc eur pôjde na opravy ciest, chodníkov a budovanie nových parkovacích miest. Leto sa nám prehuplo do druhej polovice a z uvedenej sumy sa zatiaľ minula iba štvrtina. Ako sa totiž ukázalo, cenovo najnákladnejšie investície nemali prichystanú projektovú dokumentáciu. Týka sa to predovšetkým rekonštrukcie chodníka od železničného nadjazdu po železničnú stanicu a ďalej na Kolonku, ale napríklad aj opravy časti chodníka na Ulici Janka Kráľa.

Do konca júla sa podarilo úspešne zabezpečiť šesť menších investičných akcií. Zrekonštruovaný bol 130 metrov dlhý úsek od križovatky s Okružnou ulicou smerom na Zábreh a nový asfaltový povrch dostala aj cca 450 metrov dlhá komunikácia v Nosiciach, vedúca od Záhradníctva Rosina popri Váhu smerom k mostu cez rieku.

Do druhej etapy asfaltovacích prác bol zaradený aj chodník smerujúci od cintorína na Námestie slobody.

Zrekonštruované boli aj dva chodníky – chodník pri obytnom dome č. 1626 na Námestí slobody a chodník od Hoenningovho námestia k budove okresného úradu. Okrem toho sa podarilo vybudovať menšie parkoviská na Kolonke a v blízkosti MŠ Chmelinec. Všetky akcie realizačne zastrešovala bratislavská stavebná firma STRABAG, ktorá by sa v týchto dňoch mala pustiť aj do druhej etapy asfaltovacích prác. Opäť totiž uspela v súboji ôsmich stavebných firiem.

Tentoraz pôjde len o dve investície v celkovej hodnote 18 400 eur. Opravovať sa bude 157 metrov dlhý chodník, rovnobežný s cestou, smerujúci od kruhového objazdu „Piškóta“ popri dome č. 1625 až na Námestie slobody. Druhá oprava sa bude realizovať v Horných Kočkovciach v blízkosti tamojšieho kostola, kde sa zrekonštruuje cca 70-metrový úsek prístupovej cesty od kostola k železničného podchodu.

Radnica pri zadávaní zákazky do verejnej súťaže cez elektronický kontraktačný systém odhadla jej hodnotu na 24 tisíc eur. V termíne zasielania ponúk síce cena klesla len zhruba o tisícku, ale následná elektronická aukcia sa postarala o to, že sa podarilo ušetriť viac ako päť tisíc eur. O zákazku v nej reálne bojovali už len dve z ôsmich zúčastnených firiem a najlacnejšiu ponuku za 18 400 eur predložila už spomínaná spoločnosť STRABAG, s. r. o.. Tá by podľa zmluvy mala celú investíciu zrealizovať v priebehu augusta.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.