Asfaltéri opäť zamieria najprv na Zábreh

0 30

Poučenie z krízového vývoja – aj tak by sa dal nazvať tohtoročný postup vedenia púchovskej radnice pri rekonštrukcii chodníkov, ciest a parkovísk. Dva roky po sebe sa totiž čakalo s pridelením finančných prostriedkov na rekonštrukčné práce až na záver júna, a keďže s prípravou verejného obstarávania sa mestskí úradníci tiež príliš neponáhľali, asfaltovacie práce sa vykonávali až v priebehu neskorej jesene. Tento rok je situácia podstatne priaznivejšia: poslanci rozhodli o rozdelení rezervného fondu už v apríli a dnes už poznáme realizátora prvej etapy asfaltovacích prác, ktorá by mala prebehnúť v júni a júli.

Aprílové mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že z vlaňajšieho hospodárskeho prebytku pôjde zhruba 280 tisíc eur na opravy ciest, chodníkov a vybudovanie parkovacích miest. Najviditeľnejšou investíciou by mala byť rekonštrukcia chodníka od železničného nadjazdu až po železničnú stanicu a potom aj jeho pokračovania na opačnej strany cesty až na Kolonku. Do prvej etapy asfaltovacích prác sa však táto rekonštrukcia nedostala, hoci chodci, denne kráčajúci na železničnú stanicu, po nej volajú už poriadne dlho. Podobne ako pred dvomi rokmi, kedy sa v prvom rade asfaltoval takmer 600 metrov dlhý chodník na Zábrehu, aj teraz dostala prednosť rekonštrukcia komunikácie, ktorá vedie do obytnej zóny rodinných domov, z ktorých jeden užíva aj púchovský primátor.

Do prvej etapy asfaltovacích prác bolo zaradených dovedna šesť investícií v celkovej hodnote 65 432 eur. Najväčšou je práve rekonštrukcia 130-metrového úseku cesty od križovatky s Okružnou ulicou smerom na Zábreh, na čo bola vyhradená suma 25 000 eur. Ďalších 15 000 eur bolo rezervovaných pre úpravu cca 450 metrov dlhej komunikácie v Nosiciach vedúcej od Záhradníctva Rosina popri Váhu smerom k mostu cez rieku. Po predvlaňajšej výstavbe kanalizácie tu totiž bol kanalizačný výkop vyspravený iba betónom, po novom dostane cesta nový asfaltový koberec.

Ďalšie dve investície menšieho rozsahu sa týkajú chodníkov – nový asfaltový povrch dostane 20 metrov dlhý chodník k obytnému domu č. 1626 na Námestí slobody (vyhradených je 1 379 eur) a úplnou rekonštrukciou prejde aj cca 80 metrov dlhý dláždený chod- ník od Hoenningovho námestia k budove okresného úradu, na čo bolo v rozpočte uvoľnených 6 666 eur. Do prvej etapy rekonštrukcie spevnených plôch boli zaradené aj dve akcie spojené s vytvorením parkovacích miest – asfaltové parkovisko by malo byť vybudované v blízkosti MŠ Chmelinec a na Kolonke budú na vytvorenie parkovacích miest medzi bytovkami na Ulici Ivana Krasku použité zatrávňovacie tvárnice.

Opravovať sa bude aj tento úzky dláždený chodníček vedúci od Hoenningovho námestia po budovu okresného úradu.

Mesto Púchov na výber dodáva- teľa použilo osvedčený spôsob cez elektronický kontraktačný systém. Vlani na jeseň sa napríklad pri podobnej akcii podarilo radnici ušetriť viac ako desať percent rozpočtových zdrojov, lenže tentoraz o zákazku nebol až taký veľký záujem a úspora sa pohybuje len na úrovni troch percent. Radnica spustila verejnú súťaž cez EKS v nie práve najvhodnejší čas, až v závere pracovného týždňa, konkrétne 18. mája 2017. Súťažilo sa necelých päť dní, z toho dva boli víkendové, pričom k pohybu na elektronickom trhovisku došlo až v poslednej štvrťhodine.

Ponuka spoločnosti STRABAG, s. r. o. bola vskutku symbolická, keď z hodnoty 65 432 eur zľavili jeden cent na 65 431,99 eur. A takmer to bola ponuka víťazná – 29 sekúnd pred uzávierkou však prišla s ponukou 63 600 eur ďalšia známa stavebná spoločnosť – EUROVIA SK, a. s. a ďalšie zmeny sa už neudiali.

Zmluva na asfaltovacie práce a rekonštrukcie spevnených plôch je už uzatvorená, pričom pracovníci košickej firmy by mali celé dielo zrealizovať v termíne od 5. júna do 31. júla 2017. Predpokladá sa, že v tom čase by už mal byť známy dodávateľ zvyšných asfaltovacích prác, ktoré si Mesto Púchov pre tento rok v rozpočte naplánovalo.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.