Novinky so značkou

cenzúra

Falošná slušnosť sa nevypláca

Posledné mesiace v našom meste sú obdobím, kedy verejná moc dáva najavo svoj strach z práva verejnosti na informácie. Poslanci schválili Rokovací poriadok v rozpore s Ústavou SR (článok 26), ktorým zaviedli neverejné - tajné zasadnutia…

Ďalšia slovná prestrelka: Marman vs. Flimmel

Začiatkom novembra sme vám na stránkach Púchovských listov priniesli článok z pera poslanca Rudolfa Marmana pod názvom "Prestaňme ubližovať gymnáziu". V rovnakom znení mal byť zverejnený aj v mestských Púchovských novinách, lenže ich…