Novinky so značkou

fašiangy

Pestrý február v CSS – Kolonka Púchov

Mesiac plný farieb, chutí a vôní zažili klienti Centra sociálnych služieb Kolonka v Púchove. Spoločne oslávili deň všetkých zamilovaných aj tradičné slovenské fašiangy a do rodiny zariadenia pribudol i nový člen. K najveselším zvykom…

Fašiangová zábava v obci Lúky

Podujatie sa nieslo vo veľmi profesionálnej atmosfére a všetci účastníci si odnášali len príjemné spomienky. Zároveň mi dovoľte touto cestou poďakovať členom MS SČK v Lúkach, pomocníkom, všetkým maskám a obyvateľom, za prekrásny fašiangový…