Novinky so značkou

SOŠOS Púchov

Tvorivé dielne po tretíkrát

Žiaci si prezreli školu, odborné učebne ale i prevádzky, oboznámili sa so študijnými odbormi, ale čo je hlavné, mohli si vyskúšať svoje zručnosti spolu s našimi študentami za asistencie našich skúsených odborných pedagógov a majstrov.