Poetický Púchov 2018

0 106

Záujem o Poetický Púchov bol v tomto roku naozaj veľký. Do súťaže sa zapojilo 236 poétov z celého Slovenska. Spolu nám prišlo 465 poetických diel, takže určite chápete ťažkú prácu odbornej poroty.

Poetickému Púchovu

Nepoznám ťa, Púchov.
Uchom vážskej ihly
navliekam niť svojej prvej cesty.
Spoznávam ľudí,
spomienky na súvislosti mysľou blyskli.
Priehrada, Váh, kostol, fabriky.
Oči spracúvajú prvé dotyky.
Nepoznala som toto mesto.
A ono?
Cenu mojim básňam znieslo.
Nepoznám Púchov.
Ale už poznám pár ľudí stamodtiaľ.
Ľuďmi je bohaté mesto i kráľ.

Veľmi pekne ďakujem za vzácne chvíle.

Mária Streicherová

Takáto krásna odozva prišla na Poetický Púchov od víťazky CENY komisie kultúry pri MsÚ, pani Márie Streicherovej, ktorá je zároveň autorkou snímky na obale Zbierky poézie vydanej pri príležitosti usporiadania podujatia.

Predseda, Doc., PaedDr. Ján Pochanič, PhD., ktorý je skvelý učiteľ a spisovateľ. Žije a tvorí striedavo v Sobranciach, Podhorodi, Prešove a Užhorode. Najradšej však za volantom po cestách – necestách Slovenska.

V súčasnosti pracuje ako učiteľ na základnej škole v Užhorode. Predtým odborný asistent na katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie v Prešove so zameraním na tvorivú dramatiku a prvopočiatočné čítanie a písanie.

Píše hlavne knihy pre deti a s deťmi, napr. Rozprávky z 1. triedy, Rozprávky z 2. triedy, Rozprávky z 3. triedy, Rozprávky do tmy – pre nevidiace deti, kniha bola vydaná aj v brailovom písme, Abeceda na diskotéke, Abeceda na prázdninách, CD s povesťami o mestách východného Slovenka…

Snaží sa humornou, zaujímavou a pritom nenápadne poučnou formou zacieliť pozornosť detí na veci a udalosti každodennej potreby, čo v konečnom dôsledku podčiarkuje neopakovateľnosť a jedinečnosť všetkého: skade – stade rozprávkového.

J. Pochanič je niekoľkonásobný držiteľ zlatého pásma a viacnásobný laureát Chalupkovho Brezna, nielen v oblasti literatúry, ale i vzdelávacích videoprogramov. Je nám veľmi ľúto, že dnes sa nemohol z vážnych rodinných dôvodov nášho vyhodnotenia zúčastniť.

Mgr. Renáta Holáková – dlhoročná členka porôt recitačných a literárnych súťaží, učiteľka slovenčiny, výborná recitátorka, ktorá žije a pôsobí v Púchove ako vedúca odboru školstva, kultúry a sociálnych vecí. Moja výborná kamarátka, ktorej rady sú pre mňa cenné. Odborne posudzovala Vaše diela, za čo jej tiež veľmi pekne ďakujem.

Mgr. Valentín Šefčík –  Slovenský spisovateľ a riaditeľ základnej školy v Bertotovciach. Autor literatúry pre deti a mládež: Kniha na vydaj, Kamienky pri ceste, Basta fidli a Bola raz jedna láska. Valentínove básne sú reflexívne i náladové momentky dotýkajúce sa vecí, ľudí, okamihov života, hodnôt, prírody. Je to tvorba určená tej kategórii mladých čitateľov, pre ktorú sa dnes pôvodná poézia takmer nepíše.

Valentín Šefčík je veľanásobný držiteľ ocenenia Laureát CHB a držiteľ Ceny prezidenta SR za literatúru a neposlednom rade je to pre mňa človek výsostne človečí, s veľkým a dobrým srdcom.

Mgr. Michaela Illy Zubovič – skvelá učiteľka latinčiny, poétka, prozaička, držiteľka zlatých pásiem v písaní pre deti na celoslovenskej súťaži pedagógov Chalupkovo Brezno a tiež Laureátka CHB za román Jantárové oči. V súčasnosti žije, tvorí a pôsobí v Chorvátsku.

Mgr. Dáša Kollár Illyová – Absolventka masmediálnych komunikácii, žurnalistka v celoslovenskom denníku Plus JEDEN DEŇ, kde pôsobí ako redaktorka šoubiznisu, editorka a zároveň zástupkyňa vedúcej oddelenia šoubiznisu. Veľmi inklinuje k písaniu poézie a recitovaniu, za čo bola viackrát na prvých miestach v rámci Slovenska. V súčasnosti získala najkrajší a najvzácnejší titul pre ženu – mama.

Veľmi nás potešilo, že pozvanie prijal pán primátor Mgr. Rastislav Henek, ktorý odovzdal cenu p. Jozefovi Hrbáčkovi z neďalekej Dubkovej.

Cena literárneho klubu CVČ Včielka sa ocitla až u dvoch poétiek. Získali ju sestry, dvojičky – Edita a Judita Ďurčové, za svoju zaujímavú tvorbu.

Poslankyňa Ms zastupiteľstva Irena Kováčiková a členku našej tanečnej skupiny Nelly Ladies, odovzdala cenu komisie vzdelávania, kultúry, a sociálneho zabezpečenia pri Ms zastupiteľstve Púchov p. Márii Streicherovej z Pezinka.

Cenu oddelenia kultúry, školstva a sociálnych vecí odovzdala Mgr. Renáta Holáková, vedúca oddelenia a zároveň členka poroty až dvom literátom – Radkovi Kurejovi z CVČ Včielka Púchov a Sebastiánovi Turzovi zo ZŠ Pružina.

Cenu riaditeľky CVČ Včielka Púchov pánovi Jozefovi Cigánikovi zo Slovenského Grobu a Nelke Kollárovej zo ZŠ Beluša odovzdala Alenka Strýčková.

Cenu spoločnosti Púchovská kultúra získala p. Simona Flachsová z Príboviec.

Básničky venované učiteľom napísala Zuzana Martišková, za čo získala Cenu poroty, spolu s Emíliou Filipovou, ktorá sa pred týždňom dožila 89 rokov, ale nič to nebráni jej krásnej tvorbe. Srdečne gratulujeme nielen k jubileu, ale i talentu.

Hlavnú cenu, ktorá patrí p. Jánovi Flachsovi odovzdal súčasný Slovenský spisovateľ Mgr. Valentín Šefčík.

Básne, ktoré prišli do súťaže boli na veľmi vysokej úrovni, mnohokrát na nerozoznanie od tvorby významných spisovateľov. Spomedzi všetkých súťažiacich sme nakoniec vybrali tých, ktorých sme pozvali na pôdu Mesta Púchov a spolu s nimi sme strávili krásne chvíle. Ktorí to boli?

I. kategória:
1. miesto Marianna Ibrahimi ZŠ Škultétyho Topoľčany
2. miesto Jakub Lašák ZŠ J.A.Komenského Púchov
3. miesto Alexandra Bieleková ZŠ Sv. rodiny Sečovce
Čestné uznanie: Alexandra Húževková ZŠ Gorazdova Púchov

II. kategória:
1. miesto Martina Hartelová Gymn. sv. Fr. z Assisi Žilina
Anna Smrčková SZŠ DSA Považská Bystrica
2. miesto Katarína Ulčáková ZŠ s MŠ Udiča
Stela Kerpčáková Gymn. Ľ. Štúra Michalovce
3. miesto Nina Kučíková ZŠ Beluša
Jozef Lukačovič Gymnázium J. Hollého Trnava
Čestné uznanie: Tamara Žalobínová CSŠ Duchnovičova Humenné

III. kategória:
1. miesto Soňa Kubalíková Gymn. sv. Fr. z Assisi Žilina
Petra Polnišerová Katol.gymnázium B.Bystrica
2. miesto Oliver Kožár Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín
Mária Miháliková Gymnázium Púchov
3. miesto Kristína Horinková LEAF Academy Bratislava
Alexandra Maruniaková Gymnázium J. Hollého Trnava
Ján Slobodník SOŠ Považská Bystrica

VI.kategória:
1. miesto Adela Oravcová Pezinok
Gabriela Dávidová Prievidza
2. miesto Eva Hančáková Podbrezová
Ján Ivančík Nitra
3. miesto Simona Sádecká Rajecké Teplice
Richard Berko Plavecký Peter
Janka Balážová Brusno
Čestné uznanie: Jozef Páleník Svinná
Tatiana Sogelová Čadca

 

Hlavná cena:
Ján Flachs Príbovce

Cena primátora Mesta Púchov:
Jozef Hrbáček Dubková

Cena poroty:
Emília Filipová Svätý Peter
Zuzana Martišková Topoľčany

Cena riaditeľky CVČ Včielka Púchov:
Jozef Cigánik Slovenský Grob
Nela Kollárová ZŠ Beluša

Cena Púchovskej kultúry:
Simona Flachsová Príbovce

Cena literárneho klubu CVČ Včielka:
Edita Ďurčová Nové Mesto n/Váhom
Judita Ďurčová Nové Mesto n/Váhom

Cena Komisie kultúry pre MsÚ Púchov:
Mária Streicherová Pezinok

Cena oddelenia školstva, kultúry a soc. vecí:
Sebastián Turza ZŠ Pružina
Radoslav Kurej CVČ Včielka Púchov

Po náučnom workshope so spisovateľom, ktorý nám predstavil poéziu zo svojho pohľadu nasledovala voľná diskusia a občerstvenie, za ktoré patrí vďaka študentom SOŠ OaS v Púchove . Veľká vďaka tiež patrí vystupujúcim deťom z CVČ Včielka a recitátorom Jakubovi a Rastíkovi Henekovcom.

Piaty ročník je úspešne za nami, tešíme na šiesty a následne všetky ďalšie.

Text/Foto: Dáša Illy

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.