Testovanie deviatakov v Púchovskom okrese: Vidiecke školy s lepšími výsledkami

0 39

V apríli si deviataci základných škôl otestovali svoje vedomosti v tzv. Monitore. Pre viacerých znamenal úspech v testovaní bezproblémovú cestu na strednú školu. Školský zákon totiž hovorí, že ak žiak v oboch testovacích predmetoch – slovenskom jazyku a literatúre a matematike – dosiahne úspešnosť nad 90 percent, je prijatý na strednú školu bez prijímacieho pohovoru a bez ohľadu na svoj dovtedajší prospech. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v minulých dňoch zverejnil výsledky tohtoročných monitorov. Z púchovských škôl dosiahli najlepšie výsledky deviataci zo ZŠ Mládežnícka v slovenčine a deviataci z Cirkevnej ZŠ sv. Margity v matematike.

Celoslovenské testovanie 9. ročníka sa uskutočnilo 5. apríla 2017 na 1 437 základných školách celého Slovenska. Test z matematiky riešilo 36 454 žiakov, pričom priemerná úspešnosť testu bola 56,4 %. Chlapci riešili test s o niečo lepšou úspešnosťou ako dievčatá, aj keď rozdiel bol naozaj minimálny: 56,9 ku 55,8%. Najúspešnejší pri riešení testu z matematiky boli žiaci z okresu Košice III (66,7%), naopak najmenej úspešný bol okres Gelnica (40,2%). Jedenásty najlepší výsledok na Slovensku a druhý v Trenčianskom kraji dosiahli deviataci v Púchovskom okrese.

Až deviatim základných školám v okrese Púchov sa podarilo v matematickom testovaní deviatakov dosiahnuť lepší výsledok ako bol celoslovenský priemer. Suverénne najlepšiu úspešnosť dosiahli deviataci z Cirkevnej ZŠ sv. Margity, ktorí napísali test s priemernou úspešnosťou 70,3% a zaradili sa tak medzi najlepšie školy v Trenčianskom kraji.

Púchovské mestské školy v úspešnosti predčili až tri vidiecke školy, a to nielen počtom deviatakov malá ZŠ Zubák (10 žiakov), ale aj ZŠ Lednické Rovne, kde test písalo 50 deviatakov a ZŠ Beluša, kde sa testovalo 45 žiakov. V Lednických Rovniach dosiahli žiaci napríklad priemernú úspešnosť 66,2% a v Beluši 65,9%. Zo štyroch púchovských mestských škôl mala najlepšiu úspešnosť v matematike ZŠ J. A. Komenského (63,6%) pred ZŠ Mládežnícka (61,0%) a ZŠ Gorazdova (60,3%). ZŠ Slovanská patrí spoločne so ZŠ Záriečie a ZŠ Lednica k školám, ktoré zaostali pri testovaní z matematiky za celoslovenským priemerom.

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo na Slovensku 34 402 žiakov. Priemerná úspešnosť testu bola 61,2%, pričom dievčatá s úspešnosťou 65,7% výrazne predčili chlapcov, ktorí napísali test s úspešnosťou 57,0%. Rovnako ako v matematike, aj v slovenskom jazyku a literatúre ovládli celoslovenský rebríček deviataci z okresu Košice III (68,7%), najmenej úspešní boli žiaci z okresu Rožňava (48,2%). Deviataci z Púchovského okresu sa ani v slovenčine nedali zahanbiť a dosiahli desiaty najlepší výsledok na Slovensku. V Trenčianskom kraji boli úspešnejší iba žiaci z okresu Považská Bystrica.

Celoslovenský priemer sa podarilo prekonať ôsmim z dvanástich základných škôl v našom okrese. Medzi päticou najúspešnejších je z púchovských mestských škôl len ZŠ Mládežnícka s priemernou úspešnosťou 71,0%. Test zo slovenčiny najlepšie napísali deviataci v Zubáku (78,0%), darilo sa aj žiakom v Lednických Rovniach (70,8%) a Beluši (67,0%). Podobne ako v matematike, aj v slovenčine svoju úspešnosť z vlaňajška vylep- šila ZŠ J. A. Komenského (z 61,6 na 63,4%) a ZŠ Slovanská (z 56,8 na 63,4%). Naopak výsledkovo si pohoršila ZŠ Gorazdova, ktorá sa spoločne so školami z Lysej pod Makytou, Záriečia a Lednice zaradila do kategórie škôl, ktoré v testovaní deviatakov nedosiahli celoslovenský priemer.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.