ZŠ Mládežnícka naďalej najlepšou školou, gymnázium si vylepšilo svoju známku

3 49

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO pravidelne pripravuje kvalitatívne rebríčky v oblastiach samosprávy, zdravotníctva i školstva. Nedávno zverejnil aktualizované rebríčky základných a stredných škôl na Slovensku. V rámci letnej aktualizácie boli doplnené aktuálne údaje o výsledkoch žiakov v celoštátnych testovaniach piatakov a deviatakov na základných školách a výsledky absolventov stredných škôl v externej časti maturitných skúšok.

V rebríčkoch dostali jednotlivé školy výsledné známky od 1 do 10. Známku 9 a viac dostali školy s excelentnými výsledkami žiakov, známka nad 8 patrí školám s vynikajúcimi výsledkami. „Sedmičku“ dostali školy s výbornými výsledka- mi, známka 6 a viac patrí školám s veľmi dobrými výsledkami a školy s dobrými výsledkami žiakov dostali známku 5 a viac.

V školách so známkou 4 a viac sú výsledky žiakov prie- merné. Známka je pritom tvorená v špeciálnej metodike kombináciou výsledkov Testovania 5, Testovania 9 a mimoriadnych výsledkov. V prípade stredných škôl vstupujú do celkového hodnotenia výsledky maturít, mimoriadne výsledky a nezamestnanosť absolventov. Treba ešte povedať, že známka je výsledkom hodnotenia za posledné štvorročné obdobie.

Po aktualizácii rebríčkov sa na celoslovenskej úrovni medzi základnými školami opäť najlepšie umiestnila Základná škola na Krosnianskej ulici v Košiciach. Na druhom mieste skončila ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach a najlepšiu trojicu dopĺňa ZŠ Slovenských partizánov zo susednej Považskej Bystrice. Všetky tri tieto školy dostali výslednú známku nad 9. Púchovské školy sa v celoslovenských rebríčkoch príliš nepresadili a rovnako to platí aj pre poradie v Trenčianskom kraji. Podobne ako vlani získala najlepšiu známku ZŠ Mládežnícka, keď si s hodnotením 6,5 o dve desatiny vylepšila svoju známku a o šesť miest aj pozíciu v krajskom rebríčku základných škôl, v ktorom jej po novom patrí 40. miesto.

Najväčší progres zaznamenala ZŠ J. A. Komenského, ktorú vylepšenie známky o šesť desatín (z 5,6 na súčasnú 6,2) katapultovalo zo 76. na 58. priečku. Svoju známku si síce vylepšila o dve desatiny aj ZŠ Gorazdova (známka 6,0) a aj ona sa tak zaradila do kategórie škôl s veľmi dobrými výsledkami žiakov, ale v krajskom rebríčku stratila päť pozícií a patrí jej aktuálne 71. priečka.

O kategóriu vyššie sa podarilo posunúť aj ZŠ s MŠ Slovanská, ktorá sa spomedzi škôl s priemernými výsledkami dostala medzi školy s dobrými výsledkami žiakov. Postaralo sa o to vylepšenie známky z 4,5 na 5,0. V krajskom rebríčku sa to však na postavení školy príliš neodzrkadlilo, keďže vlaňajšiu 91. pozíciu si vylepšila len o jednu priečku.

Medzi „skokanov roka“ pokojne možno zaradiť vidiecke školy z Lednických Rovní a Beluše. V Beluši pokračujú v razantnom vylepšovaní svojej známky – pred rokom ju zlepšili o osem desatín, teraz k tomu pridali ďalších sedem desatín a so známku 6,3 patrí ZŠ Beluša v rebríčku základných škôl Trenčianskeho kraja 50. miesto (vylepšenie o 24 priečok). Ešte o päť miest lepšie je na tom ZŠ Lednické Rovne (vlani 77. pozícia), ktorej sa podarilo zlepšiť svoju známku z 5,5 na 6,4.

Do rebríčka neboli zaradené ďalšie školy z nášho okresu, ktorých hodnotenie bolo vypočítané na menšej vzorke, než štandardne určuje metodika a preto môže byť podľa autorov projektu menej výpovedné. Ich známky sú teda len neoficiálne – Cirkevná základná škola sv. Margity získala známku 7,2, ZŠ Zubák známku 7,0, ZŠ Lazy pod Makytou známku 6,6, ZŠ Záriečie známku 5,9, ZŠ Lysá pod Makytou známku 5,5 a ZŠ Lednica známku 4,6.

Medzi strednými odbornými školami už tretí rok v celoslovenskom poradí dominujú Obchodná akadémia v Trnave a SPŠ elektrotechnická v Prešove. Aj v tomto rebríčku mala medzi desiatkou najlepších škôl zastúpenie susedná Považská Bystrica – na deviatom mieste skončila Obchodná akadémia so známkou 7,7. Z dvojice púchovských stredných odborných škôl sa umiestnila lepšie Stredná odborná škola T. Vansovej, ktorej patrí so známkou 4,3 (vlani známka 4,6) v krajskom rebríčku 23. pozícia. Stredná odborná škola obchodu a služieb získala známku 2,7 (vlani známka 3,2) a stačilo to len na 32. miesto.

Gymnáziá Trenčianskeho kraja sa v celoslovenskom rebríčku príliš nepresadili. V ňom dosiahla vedúcu pozíciu bratislavská Škola pre mimoriadne nadané deti na Teplickej ulici pred Gymnáziom na Poštovej ulici v Košiciach a Gymnáziom J. Hronca v Bratislave. Z gymnázií v Trenčianskom kraji dosiahlo najlepšiu známku Gymnázium v Dubnici nad Váhom (7,6) a umiestnilo sa na 16. mieste. Púchovskému gymnáziu sa podarilo vylepšiť svoju výslednú známku z vlaňajka o sedem desatín – zo 4,2 na 4,9, čo znamenalo vylepšenie aktuálnej pozície aj v krajskom rebríčku o štyri miesta na súčasnú desiatu priečku.

Pripravil Rado Varga

Diskusia: 3
 1. Michal hovorí

  Pán Kubičár by sa mal viac venovať riaditeľovaniu ako politike. Gymnázium sa vrámci Slovenska síce za rok zlepšilo o 10 miest na 128. pozíciu, týmto tempom však gymnáziá v Trenčíne (18.) a Pov. Bystrici (16.) do dôchodku nedobehne.

 2. Absolvent hovorí

  a je jeho cielom dobehnut tieto gymnazia? Otazka na zamyslenie…

 3. Peter Hudák hovorí

  Peter
  TSK financuje stredné školy. Je len v prospech veci, ak riaditeľ takejto školy minimálne vie, čo zriaďovateľ chystá. A umiestnenie školy v rebríčku Ineko je poľa mojej mienky diskutabilné. Stačí aby sa pri maturitných skúškach v škole známkovalo poctivo a prísnejšie a škola nemá zrazu taký priemer ako iné. Veľa napríklad ovplyvní veľkosť a sociálne zloženie obyvateľstva v okrese a teda výber detí, ktoré gymnázium navštevujú. A súvislostí samozrejme mnoho. Rebríček nič nenapovedá o vzťahoch na škole ani o kvalite pedagógov. Tak ako iné rebríčky len zhŕňa štatistické údaje a aritmeticky ich vyhodnotí. Napokon aritmetický priemer dosiahnutého hodnotenia toho ktorého žiaka je neraz v príkrom rozpore s tým, aký úspešný bude v budúcom živote. Zrejme každý z nás pozná viacero mizerných študentov, ktorí sú úspešnejší ako inžinieri s červeným diplomom. Tým samozrejme nechcem spochybniť dôležitosť vzdelania, len tvrdím, že posudzovanie na základe rebríčka Ineko, ktorého pracovníci ani netušia kde leží Púchov je veľmi zjednodušené. Vojdite na Gymnázium, spýtajte sa učiteľov, pozhovárajte sa so žiakmi, sadnite si na hodinu slovenčiny, biológie či fyziky a potom súďte.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.