ZŠ v Dolných Kočkovciach oslavovala šesťdesiatiny

1 97

Základná škola v Dolných Kočkovciach sa blíži v ústrety dôchodkovému veku. Aj keď na dôchodkyňu vôbec nevyzerá. Pred štyrmi rokmi prešla táto malotriedna škola s necelými tromi desiatkami žiakov rekonštrukciou, počas ktorej boli vymenené okná, dvere, podlahy, pribudlo nové interiérové vybavenie i multifunkčné ihrisko. Aj vďaka tomu vládla na oslavách 60. výročia ZŠ Dolné Kočkovce pozitívna atmosféra.

Šesťdesiatiny školy si na slávnosti v piatok 6. októbra pripomenuli nielen jej súčasní, ale aj bývalí pedagogickí i nepedagogickí pracovníci. Starosta Dolných Kočkoviec Peter Regina vo svojom úvodnom príhovore načrel do čias budovania školy.

Výstavba školy v Dolných Kočkovciach zaujala aj filmárov, ktorí tu natáčali scény pre film „Príhoda vo vlaku“.

Písal sa rok 1955 a na svete bol úvodný projekt a 30. októbra aj technický projekt výstavby základnej školy. V novembri boli odsúhlasené plány školy a vyčíslený náklad na 962 000 korún československých. Dňa 14. novembra 1955 sa v lokalite Sadenec zišli zástupcovia Okresného stavebného podniku, vytýčili stavbu a hneď nasledujúci deň začali naši občania – brigádnici s výkopovými prácami, ktoré zvládli za tri dni. Doviezol sa materiál a 19. novembra sa začalo betónovať. Od marca sa začali stavať múry a do mája 1956 sa postupne pracovalo na stavbe múrov, zastrešenia, dlažby, rozvodoch elektriny, vody a kúrenia. Sklenári a parketári pracovali dokonca aj v noci. Postavil sa plot okolo školy, doviezli sa skrine a škola bola k 31. decembru 1956 pripravená na odovzdanie. Od januára 1957 sa robili terénne úpravy školy a k 1. septembru 1957 bola nachystaná na prevádzku. Škola bola vybudovaná za jeden rok vďaka občanom a vtedajšiemu vedeniu obce,“ krátko prelistoval úvodné listy histórie jubilujúcej školy starosta Peter Regina.

Jej prvým riaditeľom sa stal Ján Dvorský, pedagogickými zamestnancami boli jeho manželka Emília, učiteľka Anna Gabčová a školníčka Anna Rosinová. Školský rok 1957/1958 sa začal už v novej budove základnej školy. 120 detí bolo zaradených do piatich ročníkov a troch tried. V 60. rokoch minulého storočia navštevovalo školu viac ako 160 žiakov, postupne však počet žiakov klesal na stovku a neskôr iba na 50 žiakov.

Krátky prierez 60-ročnou históriou Základnej školy v Dolných Kočkovciach urobil starosta obce Peter Regina.

V dnešnej dobe školu navštevuje 29 žiakov. Ako sme už v úvode spomenuli, škola prešla pred niekoľkými rokmi výraznou modernizáciou – do jej areálu pribudlo nielen viacúčelové ihrisko s umelým povrchom, ale aj detské ihrisko a workoutový areál.

V kultúrnom programe sa predstavili talentované deti, ktoré školu navštevujú alebo v minulosti navštevovali.

Riaditeľka školy Jana Cenigová vo svojom príhovore poďakovala všetkým, ktorí prispeli nielen k udržaniu existenie školy, ale aj k jej rozvoju. „Osobitné ďakujem patrí pánovi starostovi Petrovi Reginovi a poslancom obecného zastupiteľstva za výbornú vzájomnú spoluprácu. Bez spolupráce by sa v roku 2013 naša škola neobliekla do nového šatu. Nemali by sme vymenené okná, dvere či podlahy, chodba by sa nezmenila na herňu. A za to patrí veľká vďaka. Čo zaželáme našej jubilantke? Aby otvorila náruč deťom a ozýval sa tu ich veselý a šťastný smiech. Poslaním školy je vychovávať a vzdelávať deti, aby tu boli spokojné a dokázala sa tu prejaviť ich aktivita. Aby vedeli spolu komunikovať, ale aj sa počúvať, aby vedeli vážiť si jeden druhého, ale aj sami seba,“ znelo želanie pre jubilujúcu ZŠ Dolné Kočkovce od jej riaditeľky Jany Cenigovej.

Rado Varga

1 komentár
  1. Aneta hovorí

    Pomooooooc. Pise mi Z. Co sadeje???

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.