Župa a univerzita urobili ďalší krok k realizácii unikátneho projektu

0 230

Projekt, ktorý prepája stredoškolské a vysokoškolské štúdium a má za cieľ pružne reagovať na požiadavky trhu práce sa opäť posunul o krok vpred. Trenčiansky samosprávny kraj a Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne dnes podpísali zmluvu o združení finančných prostriedkov a spolupráci.

Zmluva sa týka realizácie projektu spoločného stredoškolsko-vysokoškolského kampusu EDUTECH v Púchove, ktorý vznikne v areáli župnej Spojenej školy Púchov a susednej Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne. „Cieľom tohto projektu je pripravovať vzdelaných ľudí pre potreby výskumu a vývoja a pre potreby trhu práce,“ zrekapituloval trenčiansky župan Jaroslav Baška s tým, že projekt je zasadený v medzinárodnom prostredí. „Chceme týmto projektom reagovať na veľmi dynamicky sa meniace prostredie, priemysel 4.0, automatizáciu, robotizáciu aj umelú inteligenciu,“ povedal župan. Tento projekt je v podmienkach Slovenskej republiky unikátny, a to tým, že prepája stredoškolské vzdelávanie s vysokoškolským a požiadavkami trhu práce. „Popri odbornom vzdelávaní chceme riešiť aj vedu, výskum a inovácie, transfer technológií a kreativitu. Ak chceme, aby mladí ľudia zostali študovať v podmienkach nášho kraja a následne si tu našli aj uplatnenie, musíme im umožniť zapájať sa do rôznych kreatívnych aktivít. Takýto priestor práve tento projekt vytvorí,“ povedal rektor TnUAD v Trenčíne Jozef Habánik. „Je to veľká inovatívna zmena v oblasti odborného vzdelávania. Ako škola sme už začali so vzdelávaním pedagógov tak, aby boli schopní v tomto modernom kampuse vyučovať,“ doplnila riaditeľka Spojenej školy v Púchove Lenka Jancíková.

Prvým krokom k realizácii tohto projektu bol podpis memoranda v lete minulého roka, nasledovalo schválenie uzatvorenia zmluvy o združení finančných prostriedkov Zastupiteľstvom TSK a samotné uzatvorenie zmluvy. Tá špecifikuje nehnuteľnosti tvoriace areál kampusu, spôsob združovania finančných prostriedkov aj mechanizmus, ktorým sa budú zmluvné strany podieľať na financovaní spoločných stavebných objektov či spôsob úpravy vlastníckych vzťahov po dokončení realizácie projektu. Po podpise zmluvy bude najbližším krokom príprava projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie pre jednotlivé objekty.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.