Župa neustále zásobuje lekárov aj zariadenia sociálnych služieb ochrannými pomôckami

0 11

V závere minulého roka zamestnanci Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci Úradu TSK distribuovali predovšetkým antigénové testy lekárom, v najbližších dňoch to budú najmä ochranné obleky, chirurgické masky a respirátory pre poskytovateľov sociálnych služieb v kraji.

Župa už od vypuknutia prvej vlny pandémie v marci minulého roka pravidelne zásobuje ochrannými pomôckami tých, ktorí stoja v boji proti ochoreniu COVID-19 v prvej línii, teda poskytovateľov zdravotnej a sociálnej starostlivosti v kraji. Ešte v závere minulého roka bolo pre kraj uvoľnených 100 tis. kusov antigénových testov pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, z nich sa župe podarilo ešte v minulom roku rozdistribuovať viac ako 33 tis. kusov. Tie putovali všeobecným lekárom pre dospelých a všeobecným lekárom pre deti a dorast, ambulantným pohotovostným službám pre dospelých aj deti a dorast, zubným pohotovostiam a poskytovateľom špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, pričom župa ich aj naďalej distribuuje na základe vyžiadania.
Ďalších viac ako 80 tis. kusov antigénových testov župa od októbra minulého roka prevzala aj pre 265 poskytovateľov sociálnych služieb v kraji. Postupne boli prerozdelené zariadeniam pre seniorov, špecializovaným zariadeniam, domovom sociálnych služieb, zariadeniam opatrovateľskej služby, ale aj poskytovateľom sociálnych služieb krízovej intervencie. Včera župa prevzala celý kamión osobných ochranných pracovných prostriedkov. Okrem viac ako 13 tis. kusov respirátorov typu FFP2, 35 tis. kusov ochranných oblekov, 500 tis. kusov chirurgických masiek a 300 litrov širokospektrálnej dezinfekcie zásielka obsahovala aj ochranné štíty a okuliare, ktoré sú určené pre verejných aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v kraji. S ich distribúciou začal kraj okamžite po naskladnení.

Apelujeme na všetkých obyvateľov Trenčianskeho kraja, aby boli zodpovední a dodržiavali všetky aktuálne platné opatrenia, vrátane nosenia rúška, dezinfekcie rúk, dodržiavania rozostupov a pravidelného vetrania v uzatvorených priestoroch.

Zdroj tsk
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.