Cestou vedy bližšie k prírode

0 40

Pod týmto názvom vypracovalo CVČ Včielka v Púchove projekt v rámci grantového programu „Zelené oči“ na podporu environmentálnych projektov Zelenej župy. Ako vedeckého partnera si prizvalo do projektu Fakultu priemyselných technológií Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Púchove. Preto práve na Fakulte priemyselných technológií sa 30. novembra 2017 stretli obidvaja partneri, aby zhodnotili polročnú spoluprácu obidvoch inštitúcií na projekte.

Všetkých prítomných na pôde Fakulty privítala jej dekanka prof. Ing. Darina Ondrušová PhD.Za Trenčiansky samosprávny kraj prijala pozvanie Ing. Daniela Gavalierová, referentka oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov. Riaditeľka CVČ Včielka PaedDr. Alena Strýčková poďakovala projektovému tímu za vedátorskú a organizátorskú prácu na projekte.

Inšpirácia-život včiel -apiterapia

Ako inšpiráciu pre vedu si vybrali z prírody včely – do projektu sa zapojili členovia včelárskeho krúžku, krúžku s lupou do prírody z CVČ Včielka a z FPT študenti, doktorandi a pedagógovia. Projekt odštartoval exkurziou na Čističku odpadových vôd v Trenčíne. Exkurzie sa zúčastnili žiaci základných škôl okresu Púchov – úspešní riešitelia okresných, krajských a celoslovenských kôl prírodovedných a umeleckých súťaží so svojimi pedagógmi a zástupcovia z FPT v Púchove. Všetci sa spoločne zamysleli nad dôležitosťou vody pre zdravie človeka.

V ďalších krokoch projektu sa stala práve voda dôležitou komoditou na skúmanie a analyzovanie pitnej vody umiestnenej vo včeľom úli a pitnej vody umiestnenej v laboratóriu. Je dokázané, že práve včelami „ožiarená“, ovčelená voda má blahodárne účinky na imunitný systém a na zníženie hladiny cukru v krvi. Analýzy chemických a fyzikálnych ukazovateľov vody nepriniesli veľké rozdiely vo vzorkách. Mierne rozdiely sa našli vo vodivosti vody. Práve prostredie v úli zmenilo rozpustnosť niektorých solí vo vode na úrovni niekoľkých mg.

Na Slovensku zatiaľ chemicky takýto rozbor vody z prostredia úľa nikto nemeral a preto mnohé získané poznatky sú teraz v rovine pokusov a experimentov. Hoci projekt skončil, vedúca výskumného tímu z katedry materiálových technológií a environmentu RNDr. Jana Júdová, PhD, chce so svojimi študentmi nad experimentmi pracovať. Ideálne však bude v období od apríla do augusta, keď je v úli dostatok včiel a intenzita vibrácie a liečivej energie je vyššia.

Dýchanie úľového včelieho vzduchu

Dýchanie vzduchu z úľa pomáha zvýšiť odolnosť a lieči chronické zápaly horných ciest dýchacích. Vďaka siliciam v v úľovom vzduchu sa môžu liečiť chronické astmatické ochorenia. Biopólom včelstva, výparmi z propolisu a medu ovplyvnený vzduch blahodárne pôsobí na dýchacie cesty. Tu plánovaný rozbor vzduchu sa neuskutočnil, nakoľko firmy zaoberajúce sa rozborom vzduchu nevlastnia prístroje do úľa. Včelársky krúžok však na detskom jarmoku remesiel poskytuje návštevníkom možnosť dýchania včelieho, úľového vzduchu z demonštračného úľa.

Vysádzanie včelomilných rastlín

Pre včielky je veľmi potrebná dobrá pestrá potrava pre zdravý vývoj budúceho pokolenia. Súčasné naše poľnohospodárstvo sa viacmenej zameriava na monokultúry a v našich záhradkách dominuje anglický trávnik. To všetko negatívne pôsobí na život včiel ,ich výživu, chorobnosť i kvalitu včelích produktov.

Preto členovia včelárskeho krúžku sa s chuťou pustili do vysádzania levandúľ na včelnici CVČ Včielka, aj seniori z CSS Chmelinec v Púchove vysadili ibišteky a levandule, aby si na sklonku života spravili radosť pri pohľade na rozkvitnuté rastlinky plné včielok. Študenti z FPT v Púchove si tiež vyhrnuli rukávy a popri vedeckom štúdiu skrášlili vchod do areálu fakulty.

Vzdelávací program „Poklady zeme“

V rámci projektu „Cestou vedy bližšie k prírode“ sa uskutočnili v CVČ Včielka v priestoroch ekocentra vzdelávacie programy pre žiakov ZŠ „Poklady zeme“. Lektorkou programu bola Ing. Gabriela Támová, ktorá pútavou formou cez brainstorming o pôde, príbehov, sopečnou činnosťou, poznávaním druhov pôdy, kompostovaním, výskumom, ochutnávkou plodov zeme voviedla žiakov troch škôl z Púchova (ZŠ Gorazdova, ZŠ Komenského a CZŠ sv. Margity) v počte 119 a piatimi pedagógmi.

Včielky – inšpirátorky v umení

Vysokoškolský študent Martin Štefanov z odboru textilná technológia a návrhárstvo z FPT v Púchove sa nechal inšpirovať životom včiel. Pod vedením svojho pedagóga PaedDr. Ľubici Mrvovej sa mu podarilo zhotoviť veľa inšpiratívnych návrhov odevov so včelím plástom či šesťuholníkovou bunkou. A ako sám hovorí: “Vážme si včielky, veď bez týchto malých pracovníčok by sme tu už dávno neboli. Keď vymrú včely ,ľudstvu nezostáva viac, než štyri roky života! ,toto tvrdenie z úst veľkého Alberta Einsteina znie hrôzostrašne, no povedzme si pravdu, koľkokrát sa tento velikán mýlil??? Veríme, že tento talentovaný mladý človek bude pokračovať s motívom včiel vo svojej tvorbe.

Záverom mi nezostáva nič iné, než sa poďakovať všetkým zainteresovaným na projekte za FPT koordinátorke Ing. Daniele Halásovej za neúnavnú usilovnú prácu, pedagógom RNDr. Jane Júdovej, PhD. za výskumnú prácu, PaedDr. Ľubici Mrvovej za podporu a rozvoj talentov študentov, doktorandom a vysokoškolským študentom. Za CVČ Včielka riaditeľke PaedDr. Alene Strýčkovej, Ing. Gabike Támovej a členom včelárskeho krúžku.

Sme stále na začiatku, ale svet prírody, svet včiel, ich vibrácie, liečivá energia, svet neuveriteľnej vytrvalosti a vynaliezavosti si zaslúži našu pozornosť a našu pokoru v jej skúmaní.

Mgr.Eva Kováčová, autorka projektu

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.