Do komunálnych volieb zostáva necelých osem týždňov

3 22

V tomto kalendárnom roku sa na Slovensku uskutočnia jediné voľby, ktoré však patria k najsledovanejším a spoločne s parlamentnými voľbami v nich dlhodobo zaznamenávame aj najvyššiu voličskú účasť. Predovšetkým medzi obcami nájdeme množstvo sídel, kde voliť prichádza viac ako 80 percent voličov. Do najbližších komunálnych volieb – oficiálne nazývaných voľby do orgánov samosprávy obcí – zostáva už len necelých osem týždňov.

TERMÍN VOLIEB

Termín vyhlásenia komunálnych volieb je v právomoci pred- sedu Národnej rady SR. Ten je viazaný jedinou podmienkou – vyhlasuje ich tak, aby sa uskutočnili počas posledných pätnástich dní končiaceho volebného obdobia. Tento rok mal Andrej Danko na výber dva sobotňajšie termíny – 3. alebo 10. november. S určením jasného termínu si dal poriadne načas – rozhodnutie o tom, že sa voľby uskutočnia 10. novembra 2018, totiž vydal až 10. júla – teda presne štyri mesiace pred ich konaním. Samotné voľby budú jednodňové a voliči budú mať 15 hodín na vykonanie volebného aktu – volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 hod..

KTO MÔŽE A KTO NIE

Podľa zákona má právo voliť každý obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. Za poslanca mestského či obecného zastupiteľstva môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku. Podmienka trvalého pobytu platí aj pri možnosti kandidovať za starostu obce, resp. primátora mesta, ale vekový limit je navýšený na 25 rokov. Prekážky v kandidatúre sú tri: prvou je výkon trestu odňatia slobody, druhou právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené a treťou pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

MAGICKÝ 11. SEPTEMBER

Hra osudu chcela, aby pre všetkých kandidátov na pozície starostov, primátorov a poslancov sa hraničným termínom stal 11. september, teda deň, kedy si celý svet bude pripomínať výročie jedného z najväčších teroristických útokov v New Yorku. Kandidáti politických strán majú situáciu jednoduchšiu, k ich kandidátnym listinám netreba prikladať „podporné“ podpisové hárky, ako to musia urobiť nezávislí kandidáti. Potrebný počet podpisov je daný zákonom a závisí od veľkosti obce, resp. mesta. Púchov patrí do kategórie miest do 20 000 obyvateľov a nezávislí kandidáti si musia vyzbierať minimálne 200 podpisov, hárky s ktorými prikladajú ku kandidátnej listine.

VOLEBNÁ KOMISIA

Preskúmavanie kandidátnych listín a podpisových hárkov nezávislých kandidátov je jednou zo základných úloh miestnej volebnej komisie. V nej majú zastúpenie len politické strany. Pred štyrmi rokmi sme v Púchove boli svedkami neobvyklej situácie, kedy svojich kandidátov do volieb poslalo až štrnásť politických strán. Svoje zastúpenie mali aj také „miniatúrne“ strany ako 99%-občiansky hlas, Strana moderného Slovenska či Strana občianskej ľavice.

Z miestnej volebnej komisie je známe zatiaľ len meno jej zapisovateľa – bude ním Radoslav Machan.

Nakoniec vysvitlo, že šesť z nich mal z pozície splnomocnenca „pod palcom“ Miloš Svoboda. Dnes je z Miloša Svobodu konateľ dvoch mestských obchodných spoločností a s vlaňajším celkovým ročným príjmom viac ako 50 tisíc eur aj najštedrejšie plateným manažérom v púchovskej samospráve. Známe je už meno zapisovateľa miestnej volebnej komisie, ktorým bude Radoslav Machan, vedúci právno-organizačného oddelenia Mestského úradu v Púchove.


VOLEBNÉ OBVODY

Oproti minulosti sa počty volebných obvodov a ani volebných okrskov v nich nezmenili. V Púchove bude vytvorených deväť volebných obvodov a v nich 18 volebných okrskov s rovnakým počtom volebných miestností. Najväčším volebným obvodom zostáva naďalej „štvorka“, pod ktorú budú patriť tri volebné okrsky a voliť sa v nich budú dovedna traja poslanci. Troch poslancov si zvolia aj obyvatelia z volebného obvodu č. 2 na Sedlišti. Jednomandátovým je len deviaty volebný obvod, ale paradoxne má tiež tri volebné okrsky, pokrývajúce miestne časti Vieska-Bezdedov, Ihrište a Hoštiná.

KOĽKO BUDE KANDIDÁTOV?

To je asi najočakávanejšia otázka týchto dní, pričom čoskoro by sme už mali poznať odpoveď. Takmer so stopercentnou istotou sa dá povedať, že kandidátov na primátora bude najviac v histórii. Napríklad pri doplňovacích voľbách v roku 2002 ich bolo šesť, rovnako tak ako o štyri neskôr, kedy sa však Ivan Majský kandidatúry vzdal, podobne ako v roku 2010 Pavol Cích, keď tiež pôvodne kandidovalo šesť kandidátov. V roku 1998 však súperili medzi sebou len Ján Štrbáň s Jozefom Čambalíkom a o štyri roky neskôr Marián Michalec s Viliamom Karasom.

Pred štyrmi rokmi bol k videniu súboj troch kandidátov, ale je celkom možné, že tento rok ich bude trikrát viac. Svoje kandidatúry zatiaľ plánujú odovzdať Pavol Crkoň, Roman Hvizdák, Miroslav Kubičár, Marián Mišún, Katarína Heneková, Irena Kováčiková, svoj volebný program už niekoľko týždňov propaguje Marián Michalec, v meste kolujú podpisové hárky pre podnikateľov Miroslava Faktora a Michala Bizoňa.

Pokiaľ ide o kandidátov na miesta poslancov, počet 66 kandidátov z roku 2014 zostane pravdepodobne nedostižný, aj keď mesačný paušálny príjem poslanca vo výške 190 eur by sa mohol zdať pre niektorých lákavý. Isté je, že mestské zastupiteľstvo bude aj naďalej 19-členné napriek klesajúcemu počtu obyvateľov v Púchove. Poslanecký zbor o tom rozhodol na svojom augustovom rokovaní.

Diskusia: 3
 1. Alena hovorí

  Karasa by som nevolila ani keby sam kandidoval

 2. anonym hovorí

  Michalec nemá morálne právo ťahať nájomníkov bytov za nos. Podpísali zmluvy a to platí!!!! Alebo boli nesvojpravny a viac krát nečítali zmluvu?

 3. Iveta hovorí

  %v meste kolujú podpisové hárky pre podnikateľov Miroslava Faktora a Michala Bizoňa.%
  Tu nikto neráta že by mohol zabojovať Faktor,alebo Bizoň.
  Ja si myslím že majú šancu. Všetci sa orientujete na Romana a Heneka a Michalca

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.