Gymnázium v Púchove získalo medzinárodný certifikát Zelená škola

0 83

Certifikát programu Zelená škola je udeľovaný školám, ktorým sa podarí úspešne naplniť 7 vopred stanovených krokov, dosiahnuť viditeľné zmeny v škole alebo jej okolí a splniť tak certifikačné kritériá. Od pondelka 17. októbra 2018 budú k Zeleným školám po celom svete patriť aj dve gymnáziá, ktorých zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. Rozšíria tak rodinu dvoch župných škôl, ktoré medzinárodný certifikát Zelená škola už vlastnia.

Zelená škola je najväčší certifikačný program na svete, do ktorého sa doposiaľ zapojilo viac ako 51 tis. materských, základných i stredných škôl na území 67 krajín sveta. Prepájať environmentálnu výchovu s praxou pomáha od roku 2004 aj školám na Slovensku.

Držiteľmi medzinárodného certifikátu Zelená škola sú doposiaľ dve župné stredné školy, a to konkrétne Gymnázium v Považskej BystriciStredná odborná škola v Pruskom.

Po novom sa k nim pridajú aj dve ďalšie školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Gymnázium v Dubnici nad VáhomGymnázium v Púchove si medzinárodný certifikát programu Zelená Škola slávnostne prevezmú už v stredu 17. októbra 2018 v priestoroch Divadla Aréna v Bratislave. Stanú sa tak súčasťou malej skupiny jedenástich slovenských škôl, ktoré v 13. ročníku programu (šk. rok 2017/2018) tento medzinárodný certifikát získali.

Pozitívna zmena myslenia a správania či zmysluplne využitý čas sú ďalšími piliermi najväčšieho vzdelávacieho programu na svete. Starostlivosť o životné prostredie a výchovu žiakov je jedným z   dôležitých   princípov   nášho  školského  vzdelávacieho  programu Dosiahni  vyššie. V  programe  Zelených  škôl  sme sa sústredili na dôslednú minimalizáciu odpadu, jeho separáciu a kompostovanie so zapojením žiackych  hliadok.  Naša  škola  sa  množstvom  realizovaných opatrení stáva ekologickou učebňou, objasnil Miroslav Kubičár, riaditeľ púchovského gymnázia.

V programe Zelená škola sme už tretie certifikačné obdobie. Za ten čas sme sa posunuli od jednoduchého zapracovania separovania odpadu do bežného života školy, cez vypracovanie EKO-kódexu a jeho dodržiavania, až po tému zeleného obstarávania a úradovania, ktoré sa týka už celej prevádzky školy,uviedla riaditeľka dubnického gymnázia Adriana Vančová.

Súčasťou programu je zriadenie kolégia Zelenej školy, ktoré sa skladá zo študentov, pedagogického i nepedagogického personálu školy, rodičov a zástupcov obcí či miest. Teším sa, že starší študenti odovzdávajú štafetu tým mladším. Je našou ambíciou zapojiť do aktivít aj širšiu komunitu, počínajúc rodičmi, deťmi na základných školách a neskôr obyvateľmi mesta a ukázať im, že sa dá žiť v súlade s prírodou, dodala Vančová.

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) vníma udelenie medzinárodného certifikátu školám, ktorých je zriaďovateľom, ako významný posun vpred nielen v oblasti projektu Zelená škola, ale aj v rámci komplexného krajského environmentálneho projektu Zelená župa.

Vážim si prácu riaditeľov a riaditeliek všetkých župných škôl, ktorí svojich študentov vedú k ochrane prírody, životného prostredia či zdravému životnému štýlu. Trenčiansky samosprávny kraj aj týmto spôsobom pomáha zvýšiť environmentálne povedomie všetkých obyvateľov, a preto ma teší, že sa aktívne zapájajú aj župné školy,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.

Dôkazom aktívnej práce župy v oblasti environmentalistiky je aj spolupráca pri organizácii konferencie Zelená škola – škola zmeny, ktorú Úrad TSK hostil v máji tohto roku. V kongresovej sále odprezentovali svoje skúsenosti a spôsob práce v oblasti ochrany životného prostredia zástupcovia hneď niekoľkých škôl. Prezentácia aktivít v rámci projektu Zelená škola sa uskutočnila i počas Dňa otvorených dverí Úradu TSK v pondelok 1. októbra 2018.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.