Hlavné parkovisko zostane naďalej v jednosmernom režime

0 55

Keď pred tromi rokmi zaviedli na hlavnom mestskom parkovisku na Hollého ulici jednosmerný režim, malo ísť len o dočasné riešenie. Po skončení výstavby nového mininámestia pri Základnej umeleckej škole malo byť dopravné značenie uvedené do pôvodného režimu. Nestalo sa tak a všetko nasvedčuje tomu, že ani po troch rokoch sa užívatelia parkoviska pôvodného režimu vjazdu a výjazdu nedočkajú. Komisia dopravy občiansky podnet zamietla.

Až do septembra 2014 malo hlavné parkovisko v centre mesta dva vjazdy a dva výjazdy – na Štefánikovu aj Royovu ulicu. Jesenná rekonštrukcia okolia Základnej umeleckej školy si však vyžiadala oplotenie staveniska, a to spôsobilo niekoľko kolíznych dopravných situácií na výjazde z parkoviska na Štefánikovu ulicu.

Následne došlo k úprave dopravného značenia, na základe ktorej bol dočasne zakázaný výjazd na Štefánikovu ulicu. Zároveň bol autám znemožnený vstup z Royovej ulice, ktorá tak slúžila výhradne na výjazd z parkoviska. Po ukončení výstavby nového mininámestia malo byť dopravné značenie uvedené do pôvodného stavu, ale nestalo sa tak. Navyše tu pribudol krátky cyklochodník pozdĺž chodníka spájajúceho Štefánikovu a Royovu ulicu.

Jednosmerný režim na parkovisku si našiel svojich prívržencov, ako aj odporcov. Ostatne ako každá novinka v dopravnom značení. Začiatkom septembra sa na známom portáli „Odkaz pre starostu“ objavil podnet od autorky Janky, ktorá nabádala k opätovnému návratu k obojsmernému režimu na hlavnom púchovskom parkovisku: „Každý deň parkujem na hlavnom parkovisku a nepočúvam nič iné, len sťažnosti vodičov k dopravnému značeniu, ku ktorým sa týmto pridávam. Konečne dajte do oboch smerov vjazd a výjazd. Naozaj je to choré, aby bol na jednom konci vjazd a na druhom výjazd. Ten akože chodník pre cyklistov je využívaný úplne na nulu, len tam zavadzia. Cudzí kto sem príde sa chytá za hlavu, že čo za chytrák tu spravil chodník pre cyklistov, ktorý vedie od nikiaľ nikam. Zamyslite sa nad tým a spravte tam normálne tak ako po iné roky výjazd aj vjazd z oboch smerov. Ide zima, tak to čím skôr vyriešte.

Mestský úrad v reakcii na tento podnet avizoval, že sa ním bude zaoberať komisia dopravy, a tá k tejto veci zasadla 18. októbra. „Táto téma bola na komisii už viackrát otvorená, diskutovali sme o nej, ale aj samotný dopravný inžinier, ktorý je členom našej komisie, odporúča ponechať aktuálne dopravné značenie, s čím súhlasila aj väčšia časť členov komisie,“ oznámil verdikt komisie dopravy jej predseda Cyril Crkoň.

Komisia však uznala pripomienku týkajúcu sa zbytočnosti cyklochodníka. „Ten cyklochodník sa naozaj ukázal byť ako bezvýznamný a na jeho mieste by sa mohli vytvoriť pozdĺžne parkovacie miesta pre motorové vozidlá,“ skonštatoval Cyril Crkoň.

V zmysle záverov komisie dopravy bolo už v novembri realizované nové dopravné značenie, a tak na hlavnom mestskom parkovisku pribudlo osem nových parkovacích miest pozdĺž chodníka spájajúceho Štefánikovu a Royovu ulicu.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.