JUDr. Pavol Crkoň: Covid ako krycí manéver pre každé jedno zlyhanie vedenia nášho mesta?

Participatívny rozpočet v praxi znamená, že mesto  vyčlení z rozpočtu pre svojich občanov  určitú sumu financií na to, aby ju použili na vytvorenie niečoho, čo v  meste chýba,  alebo čo treba zlepšiť.

Týmto spôsobom sa zvyšuje participácia občanov na veciach verejných a presúva sa časť rozhodovania o použití finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na širokú verejnosť. Participatívny rozpočet mal mať v roku 2020 v Púchove premiéru. P. Heneková sľubovala prostredníctvom tohto nástroja priamej demokracie pre občianske združenia či rôzne dobrovoľnícke organizácie financie na zlepšenie života v meste. Žiaľ nestalo sa tak. V našom meste sa ani v roku 2020 nemohli zapojiť občania  do procesu výberu verejne prospešného projektu. Podľa vedenia mesta dôvodom bol covid a možná nákaza hroziaca z „verejného prerokovania“ projektov  financovaných z participatívneho rozpočtu.

Sú však mestá, ktoré  aj v minulom roku zrealizovali takéto projekty. A to napriek problémom, ktoré spôsobila covid pandémia. Nové mesto nad Váhom v roku 2020 sumou niekoľko tisíc EUR podporilo projekty zamerané nielen na  deti a  dôchodcov (napr. projekt „ Nie ste v tom sami – joga nás spája“), ale aj projekty spojené so skrášlením okolia domov ( projekt „ Komunitná záhrada – uprostred sídliska) .

A sú aj mestá, ktoré rozhodujú o participatívnom rozpočte elektronickou formou. A tým predchádzajú šíreniu možnej nákazy. Prostredníctvom svojich internetových stránok dokázali technicky zabezpečiť celý proces participatívneho rozpočtu od predkladanie nápadov, hlasovanie verejnosti až po zobrazenie výsledkov. Vďaka čomu  sa zvýšila transparentnosť rozhodovacej fázy. Tieto mestá premenili hrozbu na príležitosť.

Podľa vyjadrenia prednostky mesta „to, že sa nespustí participatívny rozpočet je podstatne menšie zlo, ako keby sme nemali na prevádzku škôl, škôlok či na plnenie originálnych kompetencií“. Znamená to, že tak bohaté mesto akým Púchov je, dokáže zruinovať 10 000 EUR určených na priamu podporu občianskych aktivít? To až tak zle mesto hospodári? Alebo sa za tým skrýva neochota  alebo dokonca neschopnosť p. Henekovej a vedenia mesta  zapojiť púchovskú verejnosť do procesu rozdelenia verejných financií?

Žiaľ, zo strany p . Henekovej sa tak nestalo po prvýkrát a zrejme ani naposledy.

Mohlo by Vás zaujímať Podobné novinky

Diskusia: 2

  1. Jarmila hovorí

    A koľko hunbuku okolo toho participativneho rozpočtu narobili, všade o tom rozprávala. Tak som myslela, že ľudia budú rozhodovať aspoň o 50 000 eur, keď sme, že vraj také bohaté mesto. A ona nato vyčlenila ani nie dva svoje mesačne platy a pre celý Púchov?

  2. Ivo-pivo hovorí

    Hunbuk to oni robiť vedia. Aj Lako vykrikoval ako mesto postaví 100 bytov a za svoje , bez dotácie zo štátneho fondu. A pozor to vykrikoval ešte v roku 2018 takže pred pandémiou. To len aby niekto zas nepovedal , že veď corona. A postavili veľký prd. Tý neprišli mestu pomáhať, ale rabovať. Ešte rok počkajme a pred voľbami možno nejaké omrvinky pustia ,aby ľudia zabudli ako tu už 8 rokov klan Henekovcov rabuje toto mesto. A na rad príde aj zakladateľ VPN revolucionár-novinár ktorý sa zas pustí do špinavej roboty a bude klamať v tých ich Henekovinách jedna radosť, aby ochránil tých bývalých komunistov a ich potomkov proti ktorým tak bojoval v 89-tom. Ale keď nič iné nevie robiť tak sa mu nemôžeme čudovať . Teraz záleží len na Púchovčanoch či sa nedajú potom pri voľbách kúpiť nejakými omrvinkami ktoŕé im táto banda hodí. Skúste nezabudnúť ľudia na to ako toto mesto prestalo napredovať.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...