JUDr. Pavol Crkoň: Pokrytectvo a slušnosť? To nejde dokopy!

0 3

Na nedávnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 22.06.2022 schválili poslanci ďalší úver pre mesto vo výške 800 000,- EUR. Zatiaľ čo v iných samosprávach prerokovanie návrhu na prijatie úveru je najdôležitejším bodom rokovania zastupiteľstva, u nás v Púchove sa to schválilo v rámci bodu 14. Informácie o investičných akciách a ich financovaní.

Zdá sa, že naši poslanci, ale že vôbec nič netušia o tom, že dobrou praxou je  to, že ešte predtým, ako poslanci schvália úver samotný, poveria uznesením vedenie mesta, aby požiadalo peňažné ústavy o predloženie indikatívnych ponúk na poskytnutie úveru. Z týchto ponúk sa verejne vyberá tá najlepšia a tieto ponuky sa potom stávajú súčasťou uznesenia o schválení úveru. U nás v Púchove túto informáciu v texte uznesenia nenájdete. A tak niet divu, že väčší priestor, ako rozprave o úvere, dávajú  naši poslanci rozprave o exprimátorovi.

P. Heneková poslancom odôvodnila potrebu ďalšieho úveru na vykrytie investičných akcií mesta, najmä nárastom cien stavebných materiálov. Zdražovanie cien sa netýka len Púchova. Práve preto je namieste otázka, ako takéto zdražovanie riešia iné mestá. Odpoveď je jednoduchá.

Iné samosprávy si totiž plne uvedomujú hroziaci dopad nárastu cien energií, s ktorým ide ruka v ruke zdražovanie všetkého, nielen stavebných materiálov, ale napríklad aj potravín pre MŠ a ZŠ. Preto ešte predtým, ako k takému kroku pristúpia, si prehodnotia priority v oblasti investičných akcií a potom na základe aktuálnych cien realizáciu niektorých investičných akcií dajú znovu narozpočtovať a podľa toho, či na to majú alebo nie sa rozhodnú, čo ďalej. Nespochybňujem, že naše mesto sa potrebuje rozvíjať a, že mnohé investičné akcie sú potrebné, ale prečo sme ich neuskutočnili skôr, v dobrých časoch relatívnej hojnosti? A prečo v čase pandémie vedenie mesta nerobilo škrty v oblasti výdavkov na šport, či kultúru? Prečo Henekovci nevytvárali rezervy napríklad aj tým, že by šetrili na jednorazových, či konzumne ladených akciách tzv. reprezentačných výdajoch? https://www.puchov.in/judr-pavol-crkon-lukulske-hody-aj-pocas-pandemie/.

A dalo by sa uviesť ešte veľa príkladov toho, ako sa nešetrilo v časoch, keď bol dostatok zdrojov aj na vytváranie rezerv prostredníctvom tzv. rezervného fondu mesta. A keby mestskí poslanci chápali to, že rezervný fond nie sú „ešte neminuté” peniaze, aleže rezervný fond je finančný vankúš umožňujúci zabezpečiť kvalitné verejné služby počas zlých rokov v ekonomike, tak by dnes malo mesto rezervu aj na to, čo všetkých čaká a neminie – extrémne zdražovanie v každej oblasti života. Ale to by museli naši poslanci zodpovednejšie hlasovať aj vo veci čerpania (použitia) tohto rezervného fondu mesta.

Za Henekovcov sa  však nezadlžuje len mesto, ale aj mestské spoločnosti. A to napriek tomu, že Henekovci mali od roku 2015 do roku 2022 na rozvoj mesta k dispozícii až 150 miliónov EUR! (zdroj: Záverečné účty mesta Púchov za roky 2015 až 2021 a schválený rozpočet na rok 2022).

Napriek takýmto zdrojom sa za posledných 7 rokov v Púchove neurobila žiadna významná investičná akcia. Henekovci nám namiesto rozvoja ponúkli len údržbu a opravu mesta. A zo 150 miliónov EUR nedokázali ušetriť na horšie časy. https://www.puchov.in/judr-pavol-crkon-100-milionov-eur-je-vela-alebo-malo/

Dokonca už v roku 2017 mestská spoločnosť MŠK podpísala zmluvu o úvere na sumu 100 000,- EUR za účelom vykrytia prechodného nedostatku peňažných prostriedkov.

Pritom práve v tomto roku sa Henek „pýšil“ v médiách tým, ako mesto dotuje šport. Doslova uviedol: „Je málo miest na Slovensku, ktoré skutočne podporujú šport a mimoškolské aktivity detí a mládeže v meste. Púchov v tomto patrí medzi UNIKÁT na Slovensku. A je to nielen kvôli výraznej finančnej podpore, ktorou dotujeme športovú činnosť a jednotlivé kluby v meste“.

A naozaj sme UNIKÁT. Od roku 2014 do roku 2022 vzrástla dotácia z mesta pre MŠK s.r.o. takmer dvojnásobne. Kým v roku 2014 to bolo „len“670 247,84 EUR tak v roku 2021 to bolo až 1 311 397,35 EUR. Dokonca aj v prvom roku pandémie, teda v roku kedy prístup k športu bol nesplneným snom a  všetky športoviská v meste boli  zatvorené, výška čerpanej dotácie bola až 1 179 630,63 EUR. Napadá mi v tejto súvislosti mnoho otázok. Pocítili sme my občania Púchova v porovnaní s rokom 2014 nárast kvality športových podujatí či nárast ich počtu? A nebolo rozumnejšie v čase pandémie, tam kde to situácia umožňovala, vytvárať rezervy namiesto míňania peňazí?

Pandémia odznela a čas ukázal, že ani dvojnásobné dotácie mesta do športu, oproti roku 2014, nepostačujú. MŠK s.r.o. si vzal  ďalší  úver vo výške 490 000,- EUR a to konkrétne 27.7.2022.


A čo ostatné mestské spoločnosti?
V roku 2018 konateľ spoločnosti Podnik technických služieb mesta, s.r.o. podpísal zmluvu na kontokorentný úver vo výške 150 000,- EUR. Pritomaj tejto spoločnosti p. Heneková štedro navyšovala dotácie na činnosť.


Výnimkou v zadlžovaní žiaľ nie je ani ďalšia spoločnosť mesta.
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. má z minulého roku účelový úver vo výške 600 000,- EUR (zmluva č. 0450/21/08723 z 4.10.2021).

Je tu opäť volebný rok a preto si pripomeňme aj nedávnu minulosť a plány Henekovcov. Rok potom, čo Henek nastúpil do funkcie primátora, sa sťažoval na fakt, že „zdedil“ po bývalom primátorovi Michalcovi zadlženú samosprávu. 05.10.2015 pre TASR uviedol, že: „Stratégia mesta je však podľa neho (Heneka) jasná a zrozumiteľná, chcú ekonomizovať činnosti nielen na úrovni mesta, ale aj jeho dcérskych spoločností, kde sú značné rezervy.“

K tomuto ďalej Henek uviedol: „Začali sme nahlas poukazovať na veci, ktoré boli neadekvátne alebo sú rozporuplné. Skončilo sa financovanie mimoriadne drahých a neproduktívnych investičných aktivít a výplata neadekvátne vysokých mzdových stimulov“.

Inými slovami mu prekážalo to, že sa naše mesto „skrášľovalo a budovalo“ z úveru a aj to, že napr. vyplácalo vysoké mzdy. Zdalo sa, že chce vykročiť inou cestou, ako bývalý primátor. Ale realita ukazuje opak. Henek a Heneková nielenže mesto výrazne nerozvíjali, ale ho aj zadlžovali. A zatiaľ čo výdaje na mzdy boli za bývalého primátora Michalca na úrovni 1 126 367 EUR, za Henekovej stúpli takmer na 2 milióny EUR. A tak, ako vedenie mesta za Michalca bralo úvery  vo volebnom roku a zaťažovalo tým budúci rozpočet, tak aj Heneková a spol robia to isté.

Pýtam sa, nie je vari pokrytectvom, že Henekovci robili a robia to, čo im u Michalca vadilo?

Rozšafný štýl Henekovej v míňaní verených zdrojov, vlastných i cudzích, nás doviedol do situácie, kedy bude problém vykryť bežné výdaje mesta a jeho mestských spoločností, ktoré budú súvisieť najmä s prudkým nárastom cien energií. Nezabúdajme, že toto zdražovanie sa dotkne aj regulovaných cien energií, t. j. aj domácností. Pri takomto enormnom zdražení života každého jedného občana sa žiadny budúci primátor Púchova nemôže už spoliehať na to, že výber miestnych daní a poplatkov bude tak úspešný, ako v minulosti.

Hovorí sa, že najkrajšie slová sú skutky. A v prípade Henekovcov a na škodu nás Púchovčanov zostalo len pri tých slovách. Dokonca hrozí, že sa naplnia slová Michalca, ktorý keď do vedenia mesta zasadol Henek,  mal len jedno želanie, aby pre Púchov neurobil menej ako on.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.