JUDr. Pavol Crkoň: Dva volebné obvody ako príprava na turbulentné časy

0 5

V pozvánke na mestské zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať 22. júna 2022, je ako jeden z bodov programu „Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov na volebné obdobie 2022 – 2026“.

K uvedenému bodu programu, tak ako je inak bežným zvykom vedenia nášho mesta, nie je zverejnený žiadny iný materiál, či bližšie zdôvodnenie. Občania ani netušia, čo nám mesto pripravilo. Poslanci idú určiť volebné obvody a počet poslancov v duchu „o nás bez nás“.

A o čo vlastne ide v tomto bode programu? O to najdôležitejšie, kto nás občanov bude v najbližšom volebnom období zastupovať v mestskom parlamente a hlavne, aký vplyv na zvolenie jednotlivých poslancov bude mať občan – volič.

Volebné obvody boli v minulosti zostavené skôr filozofiou osobnej ambície čo je pre koho lepšie, kto má kde väčšiu šancu uspieť a nie čo by bolo lepšie pre naše mesto. Veľa sa kombinovalo, napočítavalo, a tak sa naše mesto rozparcelovalo na deväť volebných obvodov. Volič daného obvodu vyberá z obmedzeného počtu kandidátov na poslancov jedného, dvoch alebo maximálne troch poslancov a to podľa veľkosti obvodu. Veľakrát nemohol dať hlas kandidátovi, ktorý kandidovala v inom obvode a o ktorom si myslel, že by bol odborne a hlavne morálne oveľa vhodnejšou osobou na zastupovanie v mestskom parlamente.

Preto navrhujem, aby sa v rámci nášho mesta vytvorili dva volebné obvody, kde by sa v prvom volebnom obvode volilo 9 poslancov a v druhom volebnom obvode 10 poslancov. Takto zvolení poslanci, by mali oveľa väčšiu legitimitu a išlo by o kandidátov oveľa známejších v rámci mesta a nie len v rámci ulice.

Jednoduchá matematika. Pri dvoch volebných obvodoch občanvolič vyberá zhruba z 30 kandidátov a vyberá 9-10 poslancov (teda, volí polovicu poslancov z celkového počtu 19, ktoré má mestské zastupiteľstvo).

Návrh dvoch volebných obvodov

Pri deviatich volebných obvodoch (súčasný stav) občan vyberá zhruba z 10 kandidátov (v niektorom obvode dokonca z dvoch kandidátov) a vyberá 1 alebo maximálne 3 poslancov (to je devätnástina, resp. šestina z celkového počtu 19 poslancov). Nechám na posúdenie občanov, z ktorého systému budú výsledky volieb objektívnejšie a budú presnejšie kopírovať želanie voličov.

Pri dnešných cenách energií, stúpajúcej inflácii a neistého vývoja bude naše mesto potrebovať vo vedení ozaj tých najlepších. A k tomu musíme prispôsobiť aj spôsob výberu budúcich poslancov, aby uspeli Tí kandidáti, čo na to majú morálne a odborné predpoklady, a aby skončila éra záujemcov o miesta v dozorných radách mestských spoločností a „upratovačov“ rodinných príslušníkov do mestských spoločností.

Niekoľko príkladov miest s dvomi volebnými obvodmi.

 • Levoča – 15 000 obyvateľov,
  2 obvody / 19 poslancov
 • Stará Ľubovňa – 16 000 obyvateľov,
  2 obvody / 19 poslancov
 • Senec – 19 000,
  2 obvody / 19 poslancov
 • Snina – 20 000 obyvateľov,
  2 obvody / 18 poslancov
 • Piešťany – 28 000 obyvateľov,
  2 obvody / 17 poslancov
 • Humenné – 33 000 obyvateľov,
  2 obvody / 24 poslancov
 • Poprad – 50 000 obyvateľov,
  2 obvody / 19 poslancov

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.