Kontrolný deň výstavby tunela Diel

1 38

Za účasti ministra dopravy a výstavby Árpáda Érséka a generálneho riaditeľa ŽSR Martina Erdössyho sa v utorok 5. septembra 2017 uskutočnil Kontrolný deň tunela Diel pri obci Nimnica.

Zástupcovia ministerstva dopravy, zhotoviteľa (Združenie Nimnica), investora (ŽSR), projektanta (Reming Consult a.s.) a samosprávy si pozreli aktuálny priebeh výstavby zo strany západného portálu tunela Diel, oboznámili sa s práve realizovanými prácami, zhodnotili plnenie harmonogramu, ako aj riešenie problémov, ktoré uvedená stavba so sebou prináša. Súčasťou akcie bolo aj tradičné posvätenie sochy svätej Barbory, patrónky baníkov, ktorú posvätil Mos. Mgr. Michal Keblušek.

Tunel Diel je pomenovaný po blízkom vrchu, ktorý sa práve prostredníctvom tunelového riešenia podarí preklenúť pre novú železničnú trať. Je jedným z dvoch tunelov, ktoré sa budú realizovať v rámci modernizácie železničnej trate v úseku Púchov – Považská Teplá. Trasa železničnej trate je situovaná do údolnej nivy rieky Váh, pričom prekážka úbočia vrchu Diel (asi 525 m. n. m.) sa prekonáva tunelom Diel. Výška nadložia dosahuje hodnoty od 4 m do 161 m. Tunel Diel bude 77. tunelom v rámci siete ŽSR na Slovensku. 

Vzhľadom na dĺžku tunela a podmienky horninového prostredia je výstavba razenej časti tunela realizovaná použitím novej rakúskej tunelovacej metódy (NRTM). Bezpečnosť tunela sa dosiahla radom konštrukčných a technologických opatrení. Na základe požiadavky predpisu TSI-INS, TSI-SRT (2008/163/ES) bude tunel Diel vybavený únikovou štôlňou tvaru s dĺžkou asi 325,150 m. Smerové vedenie štôlne sa navrhlo súbežne s tunelovou rúrou a vyúsťuje na východnom portáli tunela Diel.

Razenie tunelovej rúry sa realizuje dovrchným spôsobom. Obidva tunely sa budú raziť pomocou skalných bágrov. V prípade, ak daná technológia nebude postačovať z dôvodu vyššej kompaktnosti masívu, použijú sa trhacie práce pomocou skalných trhavín. Na túto technológiu musí byť vypracovaný samostatný projekt trhacích prác. Pre schválenie daných prác je vydané povolenie od Obvodného banského úradu.

Základným prvkom primárneho ostenia je striekaný betón v kombinácii so zváranou sieťou, oceľovými priehradovými oblúkmi a doplnkovými prvkami vystrojenia. Počas razenia tunela Diel budú rozpojené a vyťažené horniny o objeme 132 630 m3, čo predstavuje cca 9500 naložených nákladných aut. Vhodná vyťažená hornina sa bude drviť, triediť a spätne využívať pre potreby celej stavby. Vetranie tunela počas razenia bude umelé fúkacie a po dokončení a stálej prevádzky tunela Diel prirodzené a podporované pôsobením piestového efektu predchádzajúcich vlakových súprav.

Napájanie a ovládanie tunela zabezpečujú technologické centrály situované v portálových oblastiach. Z technologického a požiarneho hľadiska bude tunel vybavený potrebnými zariadeniami, ktoré zabezpečia požadovanú úroveň bezpečnosti prevádzky železnice a tiež bezpečnosť v prípade požiaru. V oblasti západného portálu tunela sa už teraz nachádza vyhradená plocha na zložky integrovaného záchranného systému a pre potreby budúcej prevádzky tunela.

Svätá Barbora

Svätá Barbora z tureckej Nikomédie je patrónkou baníkov, delostrelcov, zvonárov, stavbárov, požiarnikov, roľníkov, hutníkov, kováčov a dohliada na tých, ktorých povolanie vystavuje riziku náhlej či násilnej smrti. Svätá Barbora býva zobrazená v dlhom odeve, na pozadí sú často predmety ako meč, fakľa, veža, kalich, kniha či pávie pero.

Podľa legendy mala byť sv. Barborka krásna dievčina, ktorá sa narodila v druhej polovici 3 st. alebo na začiatku 4. st. n.l. v Nikomédii v Malej Ázii ako jediná dcéra v rodine bohatého kupca Dioskura. Jej matka zomrela, otec viedol dcérinu výchovu v čisto pohanskom duchu, podľa vtedajšej kultúry. Aby ju ubránil pred zlými vplyvmi okolitého sveta, uväznil dcéru v kamennej veži, kde ju obklopil prepychom. Keď ju otec začal nútiť, aby sa vydala, oznámila mu, že už je pokrstená a zasnúbená s nebeským otcom, pretože v kresťanstve je pravda a spasenie. Otcovská láska sa zmenila v nenávisť a Barborka musela ujsť. Na úteku sa dostala k skale, ktorá sa pred ňou zázračne otvorila, aby sa skryla v skalnej pukline. Preto sa stala patrónkou baníkov.

1 komentár
  1. Aneta hovorí

    Haloooo?

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.