Lekárska pohotovosť pokračuje, ale funguje len do 22. hodiny

0 147

Koncom minulého roka sa prevádzka lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých v Púchove ocitla v ohrození. Jej prevádzkovateľom bola štyri roky firma SUNNY MEDICAL, spol. s r. o., ktorá požiadala Trenčiansky samosprávny kraj o zrušenie povolenia na prevádzkovanie pohotovostnej ambulancie k 31. decembru 2016. Jej konateľ Igor Hurta tak urobil v roku 2016 už po druhý raz. V prvom prípade svoju žiadosť stiahol. Tentoraz už celý proces dospel do hľadania nového prevádzkovateľa LSPP v Púchove.

A čuduj sa svete – jediným záujemcom bola opäť firma SUNNY MEDICAL, spol. s r. o., ktorá povolenie na prevádzkovanie pohotovostnej ambulancie získala, ale už za iných podmienok. Tou najzásadnejšou zmenou z pohľadu pacienta je, že púchovská pohotovosť bude k dispozícii každý deň len do 22.00 hod.. Viac informácií k celej problematike nám ponúkla v tlačovej správe Veronika Rezáková z úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja:

Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) pre dospelých v okrese Púchov zostáva zachovaná aj po 1. 1. 2017, hoci podľa zámeru Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vychádzajúceho z projektu „Nová pohotovosť“ sa s ambulanciou LSPP pre dospelých v okrese Púchov vôbec nepočítalo.

Na požiadavku lekárov došlo konsenzom TSK, lekárskej verejnosti a samosprávy mesta Púchov k úprave ordinačných hodín ambulancie LSPP pre dospelých v okrese Púchov do 22.00 hod.. Poskytovať LSPP v Púchove teda zostane pôvodný poskytovateľ Sunny Medical, s. r. o. (v skrátených ordinačných hodinách do 22.00 hod.). Priemerná návštevnosť ambulancie LSPP pre dospelých v okrese Púchov je jeden pacient denne po 22.00 hod. TSK bude situáciu počas troch mesiacov dôsledne monitorovať a následne vyhodnotí dopad tohto opatrenia v praxi.

Zachovanie poskytovania LSPP v okrese Púchov skrátením ordinačných hodín ambulancie pôvodného poskytovateľa podporuje okrem samosprávy aj lekárska verejnosť.

 „Mesto Púchov s potešením prijalo výsledky rokovaní, ktorých záverom je skutočnosť, že nedôjde k zrušeniu LSPP pre dospelých v Púchove. Občania mesta Púchov, ale aj celého Púchovského okresu tak budú môcť od 1. 1. 2017 využívať LSPP pre dospelých tak ako doteraz, avšak v nových ordinačných hodinách. Mesto Púchov touto cestou ďakuje vedeniu TSK,  lekárom i poskytovateľovi  Sunny Medical, s. r. o., k prijatiu takéhoto verejnosti prospešnému záveru,“ súhlasí Rastislav Henek, primátor mesta Púchov.

S podobným názorom svoje stanovisko prezentoval aj krajský poslanec a zároveň starosta obce Dohňany Milan Panáček: „Podporujem zachovanie LSPP v Púchove do 22. hodiny. Myslím, že je to racionálne riešenie, vzhľadom na skutočnosť, že po tomto čase bola LSPP veľmi málo navštevovaná.

Za lekársku verejnosť riešenie podporila doktorka Jana Peružeková: „Vždy je lepšie zachovať LSSP pre dospelých  v okrese Púchov do 22.00 hod., ktorá je v regióne rýchlo dostupná širokej verejnosti, ako ju nemať vôbec, resp. až v Ilave a Považskej Bystrici. Ambulancia má navyše po 22.00 hod. veľmi nízku využiteľnosť, keďže po tejto hodine počet pacientov výrazne klesá.“

TSK zároveň odporúča občanom, pokiaľ majú zdravotné problémy, ktoré vyžadujú návštevu pohotovosti, aby tak urobili najneskôr do 22.00 hod.. V prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu majú po 22.00  hod. možnosť obrátiť sa na Záchrannú zdravotnú službu alebo navštíviť ambulanciu LSPP pre dospelých v Ilave a v Považskej Bystrici, príp. pracovisko urgentného príjmu v NsP v Považskej Bystrici.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.