Na materskej škole sa pracuje, zapísali do nej tri desiatky škôlkarov

0 34

V areáli ZŠ J. A. Komenského je aj počas prázdnin rušno. Rýchlym tempom tu totiž pokračujú práce na stavebných úpravách bývalých školských dielní, ktoré od nového školského roka poslúžia pre potreby materskej školy. Dve triedy s plánovaným počtom tridsiatich detí budú elokovaným pracoviskom MŠ Požiarna 1292.

Zámer na zmenu účelu budovy školských dielní, v ktorej sídlilo Včelárske múzeum CVČ Včielka, bol pripravený ešte v roku 2011, kedy dala radnica spracovať projektovú dokumentáciu na prestavbu objektu.

Tú potom využila pri vlaňajšej výzve ministerstva školstva, ktoré plánovalo podporiť výstavbu, prístavbu a rekonštrukciu priestorov materských škôl. Medzi 113 úspešných žiadateľov sa zaradil aj Púchov. Na výzvu ministerstva v prvej etape zareagovalo až 430 žiadateľov z celého Slovenska, Púchov bol teda zhruba medzi štvrtinou tých úspešných.

Ministerstvo školstva Púchovu pridelilo dotáciu vo výške 80 tisíc eur, čo bola zhruba polovica požadovanej sumy. V žiadosti o podporu totiž radnica žiadala sumu cca 156 tisíc eur na hlavný stavebný objekt, ďalej okolo 25 tisíc eur na úpravu exteriéru škôlky s detským ihriskom a oplotením a ešte 19 500 eur na interiérové vybavenie nábytkom a príslušným zariadením.

Aj keď zmluva s ministerstvom školstva bola podpísaná ešte vlani počas letných prázdnin a v rozpočte boli vyhradené aj doplnkové finančné zdroje na stavbu, mestský úrad sa s hľadaním dodávateľa vôbec neponáhľal. Zodpovedalo to osvedčenej “šetriacej” taktike, kedy neminuté rozpočtové zdroje boli zarátané do hospodárskeho prebytku za rok 2015.

Keďže však zmluva o poskytnutí 80-tisícovej dotácie zaviazala Mesto Púchov realizovať práce do konca kalendárneho roka 2016, dňa 20. januára 2016 sa už spustilo verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác v predpokladanom objeme cca 186 tisíc eur. K dispozícii boli súťažné podklady a stavebné firmy mali možnosť prejaviť svoj záujem o zákazku do 10. februára 2016, kedy bolo naplánované otváranie obálok s ponukami.

V priebehu februára sa však Mesto Púchov rozhodlo postup zadávania zákazky zrušiť, keďže sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené. Začínalo sa tak odznova.

Obstarávanie bolo vyhlásené 9. marca 2016 s “deadlinom” na predkladanie ponúk 30. marca 2016. Všetci záujemcovia boli uzrozumení s tým, že otváranie obálok bude neverejné, keďže v rámci obstarávania sa ešte použije aj elektronická aukcia. Oproti pôvodnej verejnej súťaži sa však zmenila aj odhadovaná cena stavebných prác na cca 169 tisíc eur.

O súťažné podklady a nakoniec aj o celú zákazku prejavili v stanovenom termíne záujem štyri firmy – kysucká spoločnosť Hollstav, ktorá pred časom rekonštruovala malé námestie pri budove základnej umeleckej školy, ponúkla najnižšiu cenu 168 908,18 eur. Len o cca 160 eur viac si vypýtala trenčianska firma Via-kom, s. r. o.. Ďalšie dve ponuky už boli výrazne vyššie – firma Sestav, s. r. o. bola ochotná realizovať práce za približne 197 500 eur a spoločnosť VK-SOK dokonca až za cca 208 tisíc eur.

Po otvorení obálok šesťčlennou komisiou, v ktorej predsedníctvo samozrejme nemohlo uniknúť prednostke mestského úradu Eve Kvocerovej, nasledovala elektronická aukcia, do ktorej boli zaradení všetci štyria záujemcovia, z ktorých dvaja boli ochotní zo svojich ponúk zľaviť. Najvýraznejšie firma VK-SOK, ktorá s ponukou klesla až na 167 500 eur, ale svoju ponuku upravila aj firma Hollstav, s. r. o. a s cenou 165 000 eur sa stala víťazom verejného obstarávania.

Kompletné podmienky zmluvy medzi Mestom Púchov a spoločnosťou Hollstav, s. r. o. nie sú známe, keďže radnica zverejnila na svojej stránke len nepodstatnú časť zmluvy a jej vedenie dodnes na túto chybu neprišlo. A tak sa možno spoliehať len na dostupné informácie z rokovaní mestského zastupiteľstva, na ktorých vedúca oddelenia výstavby Daniela Šicová informovala o priebehu prác, s ktorými sa začalo 9. mája 2016.

Tá ešte na začiatku celej rekonštrukcie potvrdila, že okrem dvoch tried pre dovedna 30 detí pribudnú obslužné miestnosti, sociálne zariadenia, sklady a priestor pre učiteľky.

Na hlavnom vstupe do budovy sa nič nemení, neprehliadnuteľnou novinkou bude parkovisko s piatimi parkovacími miestami, na ktorom sa práve v týchto dňoch pracuje. Podľa pôvodných informácií boli rekonštrukčné práce naplánované na štyri mesiace, ale stavebník avizoval, že by chcel dokončiť rekonštrukciu do 1. septembra 2016.

Ako sa ukázalo, pôvodná koncepcia stavebných úprav nepočítala so zateplením celého objektu. Keďže v rozpočte je vyčlenených popri dotačných prostriedkoch z ministerstva aj 120 tisíc vlastných zdrojov mesta, v priebehu júla bola vypísaná verejná súťaž na zatepľovacie práce v odhadovanom objeme 28 300 eur.

V elektronickej aukcii sa podarilo dodávateľskú cenu výrazne znížiť až na 20 160 eur, pričom práce vykoná firma HD-ELMONT, s. r. o. z Nesluše. Obe stavebné firmy si na stavenisku určite budú rozumieť, keďže obe patria tomu istému človeku – Vladimírovi Hollému z Nesluše.

Ako sme už v úvode spomenuli, dve škôlkarské triedy budú elokovaným pracoviskom Materskej školy Požiarna 1292. Jej riaditeľka Katarína Tomanová nám potvrdila, že pre školský rok 2016/2017 tu už zapísali 30 detí. Či začnú materskú školu navštevovať hneď od začiatku septembra alebo až v priebehu mesiaca záleží od prajnosti počasia a rýchlosti do- končenia rekonštrukčných prác.

Pripravil Rado Varga / foto: zdroj Facebook

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.