Nová kruhová križovatka bude stáť milión eur

0 51

Po piatich rokoch by sa v Púchove mohla opäť stavať kruhová križovatka. Naposledy sa tak dialo v priebehu roku 2014, kedy sa riešila dopravná situácia pri Nemocnici Zdravie. Podstatne komplikovanejšia je situácia na mieste, ktoré si pre svoj zámer kruhovej križovatky vyhliadol ako hlavný investor Trenčiansky samosprávny kraj. Ide o súčasné napojenie ulíc Svätoplukova, Streženická a Riečna na cestu II/507 z Púchova smerom do Streženíc a ďalej do Lednických Rovní. Miliónová kruhová križovatka by tu mohla byť vybudovaná na budúci rok.

Vybudovanie okružnej križovatky na ceste druhej triedy II/507 v katastrálnom území mesta Púchov sa zrealizuje za účelom zlepšenia dopravnej situácie v napojení ulíc Svätoplukova, Streženická cesta a Riečna v časti Streženice na cestu II/507 v správe Správy ciest TSK. Spomínaná cesta II/507 sa nachádza v katastrálnom území mesta Púchov, pričom jej správcom je Správa ciest TSK. Aj preto by malo byť vybudovanie okružnej križovatky spoločnou investíciou Trenčianskej župy a mesta Púchov, zameranou na zvýšenie bezpečnosti motoristickej aj cyklistickej verejnosti v uvedenej lokalite. Vďaka realizácii výstavby okružnej križovatky by sa mala vyriešiť dlhodobo komplikovaná a neprehľadná situácia na danom úseku cesty II/507, znížiť nehodovosť a zvýšiť bezpečnosť nielen cyklistov, ale i všetkých účastníkov cestnej premávky,“ informovala hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Veronika Rezáková.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja si objednala projektovú dokumentáciu k výstavbe novej križovatky v decembri 2016 a vlani v máji ju projekčný tím Michala Mojžiša zo šamorínskej firmy ESP Consult, s. r. o. objednávateľovi odovzdal. Ten za ňu zaplatil niečo bezmála 50 tisíc eur.

Samotný Michal Mojžiš ako hlavný inžinier projektu zdôvodnil potrebu vybudovania kruhovej križovatky na ceste II/507 takto: „Stavbu rekonštrukcie križovatky na ceste II/507 v meste Púchov si vyžaduje stavebno-technický stav križovatky. Jedná sa o neusmernenú, neriadenú šesťramennú úrovňovú križovatku, kde jednotlivé ramená sú navzájom pod zlým uhlom, bez možnosti rozhľadu. Z hľadiska bezpečnosti premávky je veľmi problematická, nie je zrejmé ktoré vedľajšie vetvy majú prednosť pri pripojení na cestu II/507. Preto je nutné, pri súčasnej intenzite, dopravný uzol zmeniť. Vzhľadom na množstvo ramien a nutnosti zachovania obojsmernej premávky na jednotlivých ramenách križovatky, je najvhodnejší variant výstavby okružnej križovatky s vonkajším priemerom 45 metrov.“

Projektanti pripravili dovedna päť variantných riešení kruhovej križovatky. Časť z nich dokonca počítala so zmenou niektorých ulíc na jednosmerné – pri variante A by napríklad zo Streženickej cesty do kruhovej križovatky bol umožnený len vjazd a zasa v prípade areálu STC a polície by bol umožnený len výjazd z okružnej križovatky a táto cesta by musela byť za firmou SEZAM zokruhovaná so Svätoplukovou ulicou.

Novej kruhovej križovatke bude musieť ustúpiť oplotenie areálu ADP Service, ale aj časť zelene.

Nakoniec bol však uprednostnený tzv. variant D, ktorý počíta s obojsmernou premávkou na všetkých pripojených uliciach. Jediné dve obmedzenia sa týkajú Streženickej cesty. Vjazd z okružnej križovatky tu bude vzhľadom na polomer smerového oblúka povolený len vozidlám s dĺžkou do 12 metrov. Výjazd zo Streženickej cesty bude zasa povolený len smerom vpravo, a tak tí, ktorí budú chcieť smerovať do Lednických Rovní, sa budú musieť otáčať na blízkej kruhovej križovatke pri Lidli.

Z hľadiska dopravnej obsluhy je variant D najkomplexnejší a vyžaduje menej náročnejšie preložky inžinierskych sietí v porovnaní s predchádzajúcimi variantmi. Navyše nie je potrebné vybudovať nové dopravné prepojenie dvoch častí Svätoplukovej ulice. Naproti tomu je potrebné vykúpiť časť areálu firmy ADP service, s.r.o. (zeleň) a časť areálu SEZAM – časť parkoviska,“ komentoval výber najvhodnejšieho variantu projektant Michal Mojžiš.

K nejakému masívnemu výrubu zelene nedôjde – keďže kruhová križovatka zasahuje do súčasného areálu firmy ADP Service, s. r. o., na výrub je určených asi 20 ihličnanov a jedna krovitá plocha. Stavba križovatky zaberie súčasné parkovisko pri firme SEZAM, ktoré bude nahradené deviatimi parkovacími miestami na opačnej strane cesty.

Projekčný tím mal k dispozícii aj údaje o intenzite dopravy, ktoré mu poskytlo Mesto Púchov. Za rannú špičkovú hodinu bol označený interval medzi 7.00 a 8.00 hod. V tomto čase úsekom prešlo 793 vozidiel, pričom zhruba tretina z nich smerovala po ceste II/507 zo Streženíc do Púchova. Ešte intenzívnejšia doprava tu bola počas poobednej špičkovej hodiny od 14.15 do 15.15 hod., kedy úsekom prešlo takmer 1100 vozidiel. Opäť tretina z nich sa pohybovala po ceste II/507, ale tentoraz v smere z Púchova do Streženíc.

Predpokladaný objem finančných prostriedkov na výstavbu kruhovej križovatky je vo výške približne 1 milión eur bez DPH. Podľa hovorkyne TSK Veroniky Rezákovej by prvé autá mohli prejsť po novej križovatke rok od začiatku jej výstavby. Lehota pre budúceho zhotoviteľa je totiž stanovená na 12 mesiacov od zadania zákazky.

Podľa našich informácií ešte nie je vyriešené ani spolufinancovanie zo strany Mesta Púchov. Údajne je požadovaná čiastka až 400 tisíc eur, o čom poslanci mestského zastupiteľstva neboli zatiaľ vôbec informovaní. Predpokladá sa, že so samotnou stavbou sa začne až v roku 2019.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.