Pandémia zasiahla aj modernizáciu. Ako pokračuje výstavba?

0 28

Súčasná kríza s pandémiou má a hlavne bude mať dopad na časový harmonogram prác v prípade jej pokračovania. Aktuálne stavba používa zásoby materiálu, ktoré boli dovezené na stavbu ešte pred vydaním opatrení.

Keď sa zásoby zapracujú a minú, bude dôležité ako dlho bude trvať doplnenie zásob materiálu tak, aby bolo možné pracovať na plný výkon. Opatrenia zavedené vládou Slovenskej republiky trvajú približne 5 týždňov a dopad na časový harmonogram bude zrejmý koncom apríla 2020.

Takmer hotový je aj podchod pre peších a cyklistov v Nosiciach, ktorý bude spustený do prevádzky už v druhej polovici septembra 2020.

Na moste ponad Vážsky kanál v Nosiciach je dokončená hrubá stavba, príslušenstvo, prebiehajú dokončovacie práce tj. práce na odkope dočasného násypu a opravy náterov spodnej časti mostovky. Most je zaizolovaný a pripravený na sypanie materiálu železničného zvršku. Dokončenie stavebného objektu je naplánované v zmysle predloženého harmonogramu v II. polovici septembra 2020.

Železničný násyp na ostrove medzi Vážskym kanálom a starým korytom Váhu – Nosice bol hotový na konci mesiaca december 2019. Momentálne sa realizujú práce na konštrukčných vrstvách železničného spodku, vrátane kábelovej chráničky a umelých objektov ako je nástupište, prístrešky atď.

Na lávke pre peších spájajúca Nosice s budúcou zastávkou železnice momentálne prebiehajú práce na výsuve nosnej oceľovej konštrukcii (vysunutých je 26m). Dokončenie stavebného objektu je naplánované v zmysle  predloženého harmonogramu v II. polovici septembra 2020.

V tunely Diel zatiaľ prebiehajú práce tak, aby bol dodržaný termín ukončenia výluky 16. septembra 2020. Problémy môžu nastať s dodávkami čerpadiel do čerpacej stanice SO 44.37.01., pretože sa dodávajú z Talianska. Alternatívne iné zariadenia je možné zabezpečiť len zo zahraničia – Rakúsko, Nemecko, Čína, India.

Na estakáde ponad Nosickú priehradu je dokončená hrubá stavba, prebiehajú dokončovacie práce tj. odkopy dočasných násypov, vyťahovanie štetovnicových stien ostrova, montáž zábradlí a pod. Most je zaizolovaný a pripravený na sypanie železničného zvršku. Dokončenie stavby je naplánované v zmysle  predloženého harmonogramu v II. polovici septembra 2020.

Práce na tunely Milochov sú v súčasnej dobe obmedzené od dátumu 16. marec 2020 z dôvodu tzv. vyššej moci – pandémie. K 15. aprílu pripravovali obnovenie raziacich prác v obmedzenom režime, to znamená s nižšou produktivitou s využitím pracovníkov dostupných na slovenskom trhu.

Zaistenie týchto náhradných pracovníkov je organizačne i legislatívne náročné vo vzťahu k špecifickému charakteru vykonávaných prác a ďalej vzhľadom k stále meniacim sa podmienkam vnútroštátneho a domáceho pohybu osôb. Aj keď boli v termíne po 16. marci 2020 vykonávané stavebné práce na tzv. BP doske pred tunelom na východnom portály, raziace práce tunela Milochov meškajú oproti pôvodnému plánovanému termínu ich ukončenia.

Toto meškanie ďalej prehlbujú nielen opatrenia vlád oboch zemí ale aj zastihnutie ťažších technologických tried oproti predpokladu, pretože ich čas vykonávania je dlhší, než pôvodne plánovaný čas. Z uvedených dôvodov bude pôvodne plánovaný termín ukončenia raziacich prác zodpovedajúcim spôsobom posunutý.

Ostatné úseky až po Považskú Teplú na ucelených častiach stavby sú v podstate viac menej zrealizované a aktuálne je potrebné vykonať už len niekoľko menších dokončovacích prác.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.