Poslanec Lako pohrozil vyvedením mestskou políciou

0 5

Keď v závere júna na podnet poslanca Lukáša Raníka púchovské mestské zastupiteľstvo rozhodlo o zmene rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva, hovorilo sa o ukončení niekoľkoročného obdobia temna a skrývania sa poslancov pred verejnosťou. Nový rokovací poriadok je ešte len v trojmesačnej „skúšobnej“ dobe a už sme sa dvakrát stihli presvedčiť, že otvorenosť komisií voči verejnosti nie je stopercentná a občania musia ustúpiť svojvôli ich predsedov. V prípade ekonomickej komisie sa dokonca objavila vyhrážka vyvedenia z rokovacej miestnosti mestskou políciou.

Vráťme sa však na úvod k procesu schvaľovania nového rokovacieho poriadku. Poslanec Lukáš Raník vtedy svoju legislatívnu iniciatívu uvádzal slovami: „Púchov nemôže byť len najkrajším mestom, mestom porozumenia a transparentnosti, ale musí byť aj otvorené mesto. Otvorené mesto pre Púchovčanov. Keď sme sa vo februári rozprávali o programovom vyhlásení, bol som s pánom Kubičárom jednoznačne za to, že komisie mestského zastupiteľstva a mestská rada budú verejné. Vtedy odznel protiargument, že najprv sa musia zmeniť príslušné rokovacie poriadky.“ Lukáš Raník nelenil a novelu rokovacieho poriadku pripravil. Ako sám priznal, ide o zmes všetkého dobrého, čo obsahujú rokovacie poriadky komisií v iných mestách, ktoré sa v tomto smere otvorili verejnosti, ako sú napr. Trenčín, Žilina či Piešťany. „Ak takýto poriadok prijmeme, zmenia sa len tri veci. Komisie sa zmenia z neverejných na verejné a občania sa ich budú môcť zúčastniť a vyjadriť sa k jednotlivým bodom programu. Pokiaľ na to nebudú mať časť alebo chuť, je tam ďalšie dôležité opatrenie, že všetky zápisnice zo zasadnutia komisií budú zverejnené do troch dní na webovej stránke mesta,“ skonštatoval Lukáš Raník. A pridal aj výzvu pre ostatných kolegov-poslancov: „Verím, že za takéto zmeny zahlasujete a nebudete sa báť verejnosti na komisiách mesta.“

Raníkova novela rokovacieho poriadku bola nakoniec schválená. Samotný predkladateľ bol dokonca v takej eufórii, že dva dni po mestskom zastupiteľstve na svojom facebookovom profile dal verejnosti na známosť, že jeho návrh poslanci podporili drvivou väčšinou. Pohľad na hlasovanie hovorí niečo iné: ak by dvaja poslanci zmenili svoj názor, tak by počas rokovania komisií platil doterajší stav. Zo šestnástich prítomných poslancov sa totiž za schválenie Raníkovho návrhu vyslovili desiati, traja poslanci sa hlasovania zdržali a traja boli proti. Medzi nimi napríklad aj Rudolf Marman a Viliam Bršiak, ktorí svoj postoj vysvetlili aj priamo v diskusii. „Vnímam to trochu alibisticky, pretože v komisii pracujem dlhé roky a keď potrebujeme prizvať ľudí, ktorých sa konkrétna vec týka, tak si ich zavoláme a povedia si svoj názor k prejednávanej problematike. Aby to bolo ako divadelný prostriedok, to sa mi nepáči, pretože poslanci a každý človek majú tendenciu predvádzať sa a štylizovať a nemám rád, keď niečo dlho trvá,“ vyslovil svoj protinázor Viliam Bršiak. Názor vedľa sediaceho kolegu zdieľal aj Rudolf Marman: „Chcem len upozorniť na to, že komisie sú poradné orgány, nemajú rozhodovaciu právomoc a odporúčajú mestskej rade, resp. mestskému zastupiteľstvu. Ak bude pripustená verejnosť na tieto komisie, bude niekedy to, čo budeme prejednávať, chápať ako hotovú vec. Keď sa potom na mestskej rade alebo v mestskom zastupiteľstve konkrétna vec neschváli, budú sa občania cítiť podvedení. A ja tomu chcem zabrániť. Myslím si, že komisie dlhé roky fungujú, keď je nejaký problém, občan napíše, že sa na ňu chce dostaviť, my ho vypočujeme a problém riešime.“

Lukáš Raník očividne nemal z postoja svojich kolegov radosť a Viliamovi Bršiakovi adresoval nasledujúcu faktickú poznámku: „Neviem, prečo to všetci teraz berieme tak, že to nejde, prečo sa nevieme pozrieť na tú druhú stranu. Tak to jednoducho vyskúšajme, trebárs na dva mesiace a keď uvidíme, že to nebude fungovať, tak znova zmeníme rokovací poriadok. Keď to predsa funguje v iných mestách, tak to musí fungovať tu, keď sme malé, pekné, stredné mesto Považia.“

Ako sa však v praxi ukázalo, o tom či otvorenosť komisie voči verejnosti funguje, nerozhoduje malosť alebo veľkosť mesta, ale  predsedu príslušnej komisie. Pred tromi týždňami som sa – v pozícii radového občana mesta – zúčastnil zasadnutia dvoch komisií. Najprv v pondelok 31. augusta zasadnutia komisie športu a potom v stredu 2. augusta zasadnutia ekonomickej komisie. V oboch prípadoch som musel v predstihu opustiť – spoločne s ostatnými prítomnými občanmi – rokovaciu miestnosť, pretože príslušný predseda komisie vyhlásil časť rokovania za neverejnú.

Treba povedať, že Raníkova novela rokovacieho poriadku v bode 9.6 dáva predsedovi komisie do rúk takúto právomoc. „Komisia vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.“ – doslovne znie citát z nového rokovacieho poriadku. Takýmito informáciami sú zväčša osobné údaje. Na komisii športu a ekonomickej komisii sa však neprejednávali žiadne informácie, ktoré by mohli byť chránené osobitnými zákonmi. V oboch prípadoch išlo o informácie týkajúce sa nakladania s verejnými rozpočtovanými peniazmi. Komisia športu rokovala o pridelení dotácií pre športové subjekty, ekonomická komisia sa zaoberala plnením rozpočtu za I. polrok 2015.

Predseda komisie športu Miroslav Bučko po tom, čo členov komisie zoznámil s výškou požadovanej dotácie od ôsmich športových subjektov, požiadal verejnosť o opustenie miestnosti s tým, že ide o tému, ktorá je na verejnosti veľmi citlivo vnímaná. Sám som zvedavý, ako tento svoj postoj vysvetlil svojmu priateľovi a poslaneckému kolegovi Lukášovi Raníkovi, ktorý rozhodovanie o dotáciach a finančných príspevkoch považoval za to najdôležitejšie, o čom by mala byť verejnosť informovaná. To som však ešte netušil, že samotný Raník ešte dostane možnosť zaprieť svoj dobre mienený návrh a bez mihnutia oka podporí snahu Daniela Laka utajiť informácie o vývoji plnenia rozpočtu k 30. júnu 2015.

Spomínaný predseda ekonomickej komisie si hneď na úvod septembrového rokovania nechal odhlasovať, že dva zo šiestich plánovaných bodov programov budú neverejné. Išlo o prejednanie jeho vlastnej koncepcie vytvorenia spoločnosti Púchov Servis, s. r. o. a tiež o monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 6. 2015. Keď došlo na lámanie chleba, upozornil som ostatných občanov prítomných v rokovacej miestnosti, že pokojne môžu zostať sedieť a že prítomný poslanec Lukáš Raník – ako člen komisie – im určite objasní, že podľa jeho novely rokovacieho poriadku predseda komisie prekročil svoje kompetencie a nemá právo vyhlásiť komisiu za neverejnú, ak nie sú prejednávané veci chránené osobitnými zákonmi. Lukáš Raník iba rozpačito pokrútil hlavou a vyhlásil, že takúto možnosť komisia má a neverejnosť rokovania bola odhlasovaná. Keď som ho vyzval, aby citovali konkrétny osobitný zákon, ktorý chráni informácie prejednávané v nasledujúcich bodoch, prišiel výbuch zlosti zo strany poslanca Daniela Laka: „Pán Varga, správate sa v poslednom čase ako idiot. Okamžite opustite miestnosť, inak vás nechám vyviesť mestskou políciou.“ V zápisnici z rokovania ekonomickej komisie o tejto udalosti nie je ani zmienka.

Poslancom Lakom vyhlásenú desaťminútovú prestávku, ktorú pravdepodobne využil na hľadanie inej miestnosti v budove mestského úradu, kam by sa mohli s kolegami presunúť, som strávil v spoločnosti ďalších dvoch členov komisie – Lukáša Raníka a Petra Sehnala. Dôvod na utajenie správy o plnení rozpočtu, ako aj koncepcie spoločnosti Púchov Servis, s. r. o. som sa však z ich úst nedozvedel. V druhom prípade by som s prižmúrením oboch očí ešte prijal argument, že ide o interný dokument, ktorý je vo vývoji a niet sa veľmi čím chváliť. Lenže na monitorovacej správe o plnení rozpočtu k 30. júnu 2015 nie je dva mesiace po tomto termíne čo meniť. Ako svojho času zvykol poznamenať bývalý poslanec Jozef Jankura – ide o presný súhrn nepresných čísel.

Len pre zaujímavosť: tohtoročný rozpočet bol v polovici roka splnený v príjmovej časti na 50 percent a pri výdajoch na 41 percent. Ak bol dôvodom utajenia ten deväťpercentný sklz, tak bol zbytočný, pretože verejnosť určite dobre vidí, akým tempom sa v meste tento rok pracuje.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.