FOTO: Tunel Diel je už vyrazený, práce ale pokračujú ďalej

0 116

Práce na modernizácii železničnej trate medzi Púchovom a Považskou Teplou neustále napredujú. Objekty sú momentálne vo vysokom stupni rozostavanosti a hlavné práce sú sústredené na budovaní zmeny trasy železničnej trate.

Nový železničný most nad Nosickým kanálom

Na novom železničnom moste nad Nosickým kanálom bol dokončený pilier vo vodnom toku a podpera, čím sa ukončili práce na spodnej stavbe. Na hornej stavbe zo strany Nosíc sa podarilo zmontovať nosnú oceľovú konštrukciu.

Pri tomto moste taktiež vyrastá nový cestný nadjazd, ktorý sa nachádza na jedinej prístupovej ceste do mestskej časti Nosice. Situáciu komplikuje aj skutočnosť, že tou­to cestou prechádza zásobovanie materiálom na „ostrov Nosice“, kde sa realizuje násyp železničného spodku a kde sa má doviezť približne 582 000 m3 násypového materiálu.

Nový železničný most nad Váhom

Výstavba nového železničného mosta nad Váhom pri obci Nimnica pokračuje podľa plánu. Práce na hrubej stavbe mostovky sa dokončili ešte v novembri 2018. Krátko na to začali práce na príslušenstve mosta.

Na úseku Púchov – Považská Bystrica sú rozostavané dva tunely – tunel Diel o dĺžke 1082 m a tunel Milochov s dĺžkou 1861 m. Oba sú razené novou rakúskou tunelovacou metódou.

Tunel Diel je už vyrazený, bola ale ponechaná dorážka cca 60m z dôvodu prác na budovaní Východného portálu. Súčasťou tunela Diel je aj úniková štôlňa. Jej razenie začalo ešte v auguste 2018 a v súčasnosti je úniková štôlňa už kompletne prerazená.

Úniková štôlňa z východného portálu tunela Diel

Tunel Milochov prešiel zmenou projektovej dokumentácie a práce na ňom sa začali až v marci 2018. Z technologických dôvodov má vyrazených na Západnom portáli približne 115m. Západný portál je ale teraz zakonzervovaný a raziace práce z tejto strany nebudú pokračovať. Razí sa iba z Východného portálu, kde je aktuálne vyrazených cca 296,5m.

Tunel Milochov

Nový železničný most nad Nosickou priehradou je železobetónový dvojkomorový most s dĺžkou premostenia 653 m. Ako prvé sa v rámci spodnej stavby zrea­lizovali základy a piliere umiestnené vo vodnom toku. Začiatkom roka prebiehali práce na montáži a osadení výsuvnej skruže typu MSS. Po jej osadení sa zrealizovalo päť polí vodorovnej nosnej konštrukcie mostovky.

Nový železničný most nad Nosickou priehradou

Hlavným účelom stavby je modernizácia technickej infraštruktúry železničnej trate pre dosiahnutie európskych parametrov podľa medzinárodných dohôd, ktorými sú AGC európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach (1985) a AGTC európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy (1993).

Stavba má širší, celospoločenský význam zameraný predovšetkým na prínosy v oblasti environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti rastu s osobitným dôrazom na ochranu a zlepšenie životného prostredia.

Foto: Združenie Nimnica

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.