Tunel v Nimnici: Čoskoro sa začne s razením a odstrelmi!

1 28

Výstavba nového tunela pre železničnú dopravu s názvom Diel je odhadovaná na približne 741 dní. V priebehu mesiaca máj je taktiež naplánované zahájenie trhacích prác. Tunel sa bude stavať novou rakúskou tunelovou metódou a z jeho útrob bude potrebné odviezť 160 000 m3 rúbaniny.

V rámci realizácie stavby Západný portál tunela Diel už boli ukončené odkopy zeminy na IV. etáži hĺbenia. V rámci tejto fázy sa armujú  železobetóne prievlaky, vŕtajú, osádzajú, injektujú a napínajú sa lanové kotvy dĺžky 18 metrov.

Do čela portálu je navŕtaný mikropilótový dáždnik o dĺžke 16 metrov, ktorý bude slúžiť na zaistenie časti klenby tunela pri jeho razení. Čelo portálu je zaistené striekaným betónom, Kari sieťou a sklolaminátovými, resp. železnými klincami.

Tieto dokončené práce sa považujú za prípravné a predchádzajú zahájeniu razenia tunelovej rúry. Počas nich neboli zaznamenané žiadne vážnejšie problémy a práce zatiaľ pokračujú podľa schváleného harmonogramu a bez výraznejších komplikácií.

 

Obávajú sa hluku a odstrelov

Vzhľadom na mimoriadne náročné terénne podmienky pri výstavbe tunelov, je razenie tunela odstreľovaním časti horniny nevyhnutné. Zhotoviteľ stavby je však viazaný prísnymi technickými a legislatívnymi pravidlami, ktoré je nutné pri týchto prácach dodržať.

Každá technológia prináša určitý hluk. Pri prvom použití trhacích prác, ktoré budú schválené Obvodným banským úradom v Prievidzi, sa bude merať hluk a seizmické účinky. V prípade, že hodnoty prekročia hygienické normy, bude prevedená úprava na náložiach a zároveň budú upravené aj časy odstrelov.“ prezradila hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková.

Na tieto práce musí byť vopred vypracovaný tzv. „Projekt trhacích prác“. Tento projekt podlieha schvaľovaciemu procesu Obvodného banského úradu v Prievidzi. Pre strojné razenie sa budú používať skalné bagre so skalnou lyžicou alebo s hydraulickým kladivom  tzv. impaktorom.

 

Budú sa sťahovať do nových bytoviek

V súvislosti s výstavbou tunela Diel dôjde aj k vysťahovaniu obyvateľov priľahlých obydlí, no až po ukončení výstavby nových bytoviek. K ich presťahovaniu predchádza aj viacero právnych úkonov.

S majiteľmi bytov boli spracované návrhy zmlúv na náhradu existujúcich bytov. Náhrada bola požadovaná v dvoch variantných riešeniach – odkúpenie nehnuteľnosti pre 4 vlastníkov alebo náhradné bývanie pre 8 vlastníkov.

Na základe toho bola spracovaná projektová dokumentácia na náhradnú bytovú výstavbu v obci Nimnica pre 8 vlastníkov. Všetci obyvatelia zostanú do ukončenia výstavby nových bytoviek v ich pôvodných nehnuteľnostiach, samozrejme za predpokladu, že razením horniny pomocou trhavín nedôjde k zníženiu štandardu užívania týchto nehnuteľností.

V prípade že by došlo k zníženiu obvyklých požiadaviek a nárokov na užívanie nehnuteľností, sú ŽSR pripravené vzniknutú situáciu riešiť.

 

1 komentár
  1. tom hovorí

    V prípade že by došlo k zníženiu obvyklých požiadaviek a nárokov na užívanie nehnuteľností, sú ŽSR pripravené vzniknutú situáciu riešiť. – chýba tam len malý detail a síce AKO by ŽSR takú situáciu riešili…

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.