V experimentálnom odbore salašník, salašníčka študuje 12 študentov

0 53

Učebný odbor sa škole podarilo otvoriť prvýkrát od jeho schválenia. Výučba reaguje na reálne potreby trhu práce, kde firmy poukazujú na nedostatok salašníkov.

Stredná odborná škola (SOŠ) Pruské v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja ešte v roku 2012 vytvorila a predložila na schválenie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR nový trojročný učebný odbor salašník, salašníčka.

Dopyt po tomto povolaní vznikol na základe potreby poľnohospodárskych družstiev a fariem, ktoré sa chovom oviec a kôz zaoberajú. Na základe poznatkov z praxe MŠVVaŠ SR odbor schválilo a zaviedlo ho ako experimentálny odbor, ktorý overuje práve jediná poľnohospodárska škola v Trenčianskom kraji. Napriek silnému náboru sa až do školského roka 2019/2020 nepodarilo tento odbor otvoriť.

Od 1. septembra 2019 je odbor salašník, salašníčka experimentálne overovaný ako skrátené jednoročné štúdium, v ktorom sa v súčasnosti vzdeláva 12 žiakov. Absolventi po ukončení štúdia získajú osvedčenie o záverečnej skúške, čím sa stávajú kvalifikovanými zamestnancami pre výkon práce v oblasti chovu oviec a kôz, ovládajúci základy agroturistiky a salašníctva, priblížila riaditeľka školy Janka Fedorová.

Odbor salašník, salašníčka je možné študovať aj ako dvojročné skrátené štúdium, kde absolvent po úspešnom ukončení štúdia získa výučný list. Podmienkou pre prijatie na skrátené štúdium je však predloženie dokladov o absolvovaní iného vzdelania, napríklad výučného listu alebo maturitného vysvedčenia.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.