V Púchove vybudujú celkom novú materskú školu

0 8

Trenčiansky kraj čaká v období rokov 2018-2019 investícia vo výške 3,5 mil. eur smerujúca do zvýšenia kapacít materských škôl z prostriedkov Európskej únie. Na základe podpísaných zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bude zrealizovaných 7 projektov.

Úplne novú materskú školu vybuduje v Púchove Žilinská diecéza Rímskokatolickej cirkvi. Oprávnené výdavky na projekt dosiahnu takmer 300 tis. eur, pričom zahŕňajú výstavbu nového dvojpodlažného objektu materskej školy a zabezpečenie potrebného vybavenia. Projekt sľubuje zvýšiť kapacitu škôlky až o 44 miest.

Kapacity materských škôl v Trenčianskom kraji vzrastú o viac ako 300 miest

Medzi materské školy, ktoré bude môcť vďaka eurofondom navštevovať viac detí, patrí napríklad Materská škola Železničná v Považskej Bystrici. Tá v súčasnosti disponuje priestormi s kapacitou pre 183 detí. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku sa existujúce priestory škôlky zrekonštruujú a zároveň sa bude môcť zrealizovať prístavba, ktorá rozšíri kapacitu materskej školy o 40 nových miest. Tá zabezpečí aj zníženie energetickej náročnosti budovy, úpravu vonkajšieho areálu, ihriska a obstaranie potrebného vybavenia tried.

Prístavba existujúcej materskej školy sa uskutoční aj v ilavskej mestskej časti Klobušice. Podľa plánu by sa malo podariť vytvoriť 48 nových miest, čím sa zdvojnásobní existujúca kapacita škôlky. Súčasťou projektu bude aj revitalizácia detského ihriska s doplnením nových herných prvkov.

V centre mesta Dubnica nad Váhom sa v areáli MŠ Centrum I. na základe schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa postaví nová budova, ktorá navýši kapacitu škôlky o 70 miest. Predmetom projektu bude i obstaranie vybavenia, ale aj učebné pomôcky pre zavádzanie inkluzívneho vzdelávania.

Materskú školu na Bradáčovej ulici v Myjave budú môcť po novom navštevovať aj predškoláci z okolitých obcí, ako sú Rudník, Stará Myjava a Polianka. Na základe predloženého projektu kapacita škôlky vzrastie o 50 miest s nákladmi 930 tis. eur.

O 20 nových miest by mala vzrásť aj kapacita MŠ Dimitrovova v Handlovej. V rámci projektu sa totiž vybudujú dve nové triedy, detské ihrisko a zároveň sa zvýši energetická efektívnosť budovy.

V obci Horná Súča sa v súčasnosti nachádzajú tri škôlky s kapacitou dovedna 79 miest. Schválené oprávnené výdavky v sume takmer 500 tis. eur budú využité na vybudovanie novostavby materskej školy v areáli ZŠ M. Rešetku pre 40 detí.

Na implementácii programu sa podieľa Trenčiansky samosprávny kraj ktorý plní pre obdobie 2014-2020 funkciu sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, pričom funkciu riadiaceho orgánu plní Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.