VIDEO: Ako pokračuje razenie tunelov a budovanie mostov?

0 125

Práce na investične aj technicky najnáročnejšej stavbe ŽSR od ich samostatnosti pokračujú. Vybudovaním modernej železničnej trate na 16 kilometrovom úseku potrvá takmer 40 mesiacov. Náklady na zmodernizovanie trate boli odhadnuté na 365 miliónov Eur bez DPH.

Na aktuálny stav prác sme sa spýtali Martiny Pavlikovej, hovorkyne ŽSR:

⬤ V akom štádiu sú práce, ako stavbári pokračujú s výstavbou násypu mostov i viaduktov?

Spomínané objekty sú v stave rozpracovanosti v zmysle harmonogramu prác. Teleso násypu na ostrove bude dosypané ku koncu budúceho roka, rovnako aj nosné mostné objekty stavby. Viadukty na ucelenom čísle stavby 44 sú už zrealizované a v súčasnosti sa zasýpajú prechodové zóny.

⬤ Ako napreduje hĺbenie oboch tunelov?

Tunel Diel má vyhĺbených zhruba 950 m. Tunel Milochov zo západného portálu  114 m, z východného portálu je vyhĺbených 140 m.

⬤ Je sklz oproti pôvodným zámerom veľký, čo ho spôsobilo? S akými komplikáciami sa stretávajú?

Sklz je spôsobený nepriaznivou geológiou, na ktorú zhotoviteľ stavby nemal žiadny vplyv.

⬤ Ako sa posunie dátum ukončenia prác?

V súčasnosti zatiaľ nie je možné prípadný posun prác presne identifikovať.

⬤ Koľko kamenia denne vyvezú nákladné vozy?

Denný vývoz rúbaniny z tunelov je premenlivý podľa aktuálnej geológie a pohybuje sa od 100 do 300 m3.

⬤ Ako stavba obmedzuje, resp. v budúcnosti výrazne obmedzí dopravu v okolí?

Postup prác si vyžaduje priebežne upravovať stav dopravy vo viacerých lokalitách po konzultáciách a odsúhlasení správcom komunikácii a dopravnou políciou. Všetky obmedzenia sú nahlasované všetkým dotknutým subjektom. Čiastkové úpravy dopravy prebiehajú v Nosiciach, Nimnici, Považskej Bystrici a Milochove a budú prebiehať až do samotného ukončenia stavby.

⬤ Evidujete nejaké sťažnosti od obyvateľov dotknutých obcí Nosice, Milochov a Nimnica a ako sú riešené?

Všetky podnety obyvateľov zhotoviteľ spoločne s objednávateľom a autorským dozorom priebežne rieši. Prednostom OU v Považskej Bystrici sú organizované pravidelné porady v širokom kruhu, kde sa konzultujú požiadavky obcí, ako aj ich plnenie zo strany stavby. Na poslednej porade v septembri prednosta, ale aj primátor Považskej Bystrice vyjadrili spokojnosť s plnením úloh stavby.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.