Vlani klesol počet návštevníkov ubytovacích zariadení

0 26
V kraji sa nachádzalo 8,1 % z ubytovacích zariadení na území Slovenska

V Trenčianskom kraji sa ku koncu roka 2018 nachádzalo 326 ubytovacích zariadení cestovného ruchu. Ubytovanie ponúkali v 6 095 izbách s 13 896 stálymi lôžkami.

Zo všetkých domácich návštevníkov v SR využilo služby ubytovacích zariadení v kraji 7,8 % a zo zahraničných 4,9 %

Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu poskytli ubytovanie 259 800 domácim návštevníkom a 110 234 zahraničným návštevníkom. Napriek medziročnému poklesu počtu návštevníkov (u domácich o 0,5 %, u zahraničných o 0,3 %) počet prenocovaní vzrástol. Výraznejší nárast prenocovaní bol u zahraničných návštevníkov o 17,3 %, u domácich o 2,3 %. Priemerný návštevník kraja tak prenocoval v ubytovacom zariadení cestovného ruchu 3,9 noci, čo bolo najviac medzi krajmi SR.

Najčastejší zahraničný návštevník ubytovacieho zariadenia bol z Českej republiky

Medzi zahraničnými návštevníkmi kraja dominovali občania Českej republiky 42,7 %, Nemecka 14,3 %, Poľska 4,9 % a Rakúska 4,7 %. Ďalej nasledovali občania Srbska 2,7 %, Maďarska 2,6 %, Talianska 2,5 %, Francúzka a Spojených štátov amerických po 2 %. V kraji najvyšší počet pre- nocovaní zaznamenali občania Českej republiky 34,6 %, Srbska 14,6 %, Nemecka 11,4 %, Rakúska 5 %, Bulharska 4,5 %, Ukrajiny 4,4 %, Poľska 3,8 % a Ruska 2,1 %. Najdlhšie sa v ubytovacom zariadení zdržal návštevník z Afriky v priemere 6,5 noci, nasledoval zahraničný návštevník z Európy v priemere 3,5 noci, z Ázie 2,9 noci, z Ameriky 2,2 noci, najmenej z Austrálie a Oceánie v priemere 1,8 noci.

Okresy Partizánske a Bánovce nad Bebravou lákajú viac zahraniční návštevníci

Zahraniční návštevníci tvorili najnižší podiel z návštevníkov okresu v okresoch Púchov 18,5 % a Prievidza 19,6 %. Naopak najvyšší bol v okresoch Bánovce nad Bebravou 50,4 % a Partizánske 66,4 %. Vo všetkých okresoch kraja dominovali zahraniční návštevníci z Českej republiky iba v okresoch Bánovce nad Bebravou a Myjava to boli návštevníci z Nemecka. Na druhom mieste vo väčšine okresov boli návštevníci z Nemecka.

Výnimkou boli okresy Bánovce nad Bebravou a Myjava, kde druhými najčastejšími zahraničnými návštevníkmi boli občania Českej republiky a okres Považská Bystrica s návštevníkmi zo Srbska. Tretími najčastejšími návštevníkmi ubytovacích zariadení v okresoch Myjava, Prievidza a Trenčín boli návštevníci z Rakúska, v okresoch Ilava a Nové Mesto nad Váhom návštevníci z Poľska, v okresoch Bánovce nad Bebravou a Púchov návštevníci zo Srbska, v okrese Partizánske návštevníci z Talianska a v okrese Považská Bystrica návštevníci z Nemecka.

Do najnavštevovanejšej lokality kraja smerovala pätina návštevníkov kraja

Najviac 72 366 návštevníkov kraja smerovalo do Trenčianskych Teplíc. Boli to najmä návštevníci zo Slovenska tvoriaci 76,3 %. Zo zahraničných návštevníkov dominovali návštevníci z Českej republiky, Nemecka a Rakúska. Obľúbenou lokalitou bolo aj samotné krajské mesto Trenčín. V roku 2018 ho navštívilo 59 358 návštevníkov, častejšie to boli zahraniční návštevníci tvoriaci 54,6 %.

Záujem prejavili hlavne návštevníci z Českej republiky, Nemecka a tiež Poľska, Spojených štátov amerických, Rakúska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Talianska a Francúzka. Treťou lokalitou bolo mesto Bojnice, ktoré navštívilo 50 378 návštevníkov, z nich 73,6 % domácich. Zo zahraničných to boli najmä návštevníci z Českej republiky, Nemecka, Čínskej ľudovej republiky a Rakúska.

Ing. Pavol Arpáš, riaditeľ Pracoviska ŠÚ SR v Trenčíne

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.