Voľba nového hlavného kontrolóra bude na poslednú chvíľu

0 31

Meno nového mestského hlavného kontrolóra sa púchovská verejnosť dozvie v pondelok 24. apríla. Rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo, ktoré sa mimoriadne stretlo, aby schválilo podmienky vyhlásenia výberového konania na tento uvoľnený post. Udialo sa tak v poslednej možnej chvíli, aby Mesto Púchov splnilo obe termínové podmienky dané zákonom o obecnom zriadení.

Kontrolórska stolička sa v Púchove uvoľnila 22. februára po tom, čo poslanci väčšinou hlasov predčasne odvolali z funkcie Miroslava Jurčiho. Dôvodom bolo údajné porušenie pracovnej disciplíny zo strany hlavného kontrolóra počas dvoch dní, kedy nebol v práci. On sám tvrdí, že na inkriminované dni ohlásil dovolenku a bude sa brániť súdnou cestou. V prípade predčasného odvolania hlavného kontrolóra z funkcie zákon o obecnom zriadení vyžaduje od mestského zastupiteľstva, aby sa voľba nového kontrolóra uskutočnila do 60 dní s tým, že podmienky výberového konania musia byť schválené 40 dní pred touto voľbou.

Hraničným dňom pre splnenie týchto zákonných ustanovení bol pondelok 13. marca, kedy sa poslanci stretli v takmer plnej zostave na niečo viac ako polhodinku, aby si na úvod vypočuli základné informácie o podmienkach voľby z úst vedúceho právno-organizačného oddelenia Mestského úradu v Púchove Radoslava Machana.

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra sú pomerne jednoduché: záujemcovi stačí stredoškolské vzdelanie, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony. Požadované doklady, akými sú doklad o vzdelaní či štrukturovaný životopis, bude kontrolovať špeciálna komisia, ktorá je s ohľadom na to, že plní len administratívnu funkciu, až neobyčajne početná. Post predsedu si samozrejme nemohol nechať ujsť poslanec Daniel Lako, ktorý bude mať spoločne s Lukášom Ranikom a Viliamom Bršiakom výhodu oproti ostatným poslancom a zoznámia sa s podkladmi od kandidátov na miesto hlavného kontrolóra podstatne skôr. Komisiu dopĺňajú Radoslav Machan a Anton Školek.

Vedenie mesta naplánovalo voľbu hlavného kontrolóra ako verejnú, čo nie je bežnou zvyklosťou, pretože v drvivej väčšine miest a obcí na Slovensku sa kontrolór volí tajne. Tak tomu ostatne bolo aj v roku 2012, kedy mestské zastupiteľstvo zvolilo do funkcie Miroslava Jurčiho.

Vo funkcii poslankyne vtedy pôsobila aj Irena Kováčiková a azda aj preto práve ona podala pozmeňovací návrh na zmenu spôsobu voľby z verejnej na tajnú: „Podávam návrh na tajné hlasovanie z dôvodu zabezpečenia demokratickej voľby, čo je v dnešnej dobe úplne normálne. Zvlášť, keď sa prihlási viac kandidátov ako len jeden, tak tajná voľba bude určite demokratickejšia.“

Irenu Kováčikovú v jej snažení slovne podporili Viliam Bršiak i Pavel Melišík, ktorý navyše žiadal, aby jednotliví kandidáti k prihláške odovzdali aj písomnú predstavu o svojej činnosti v prípade zvolenia.

My ideme rozhodovať o mene hlavného kontrolóra na základe päťminútovej prezentácie, ktorá sa uskutoční v deň, keď ho ideme voliť. Teda v podstate nevieme o ňom nič. Mala by tu byť minimálne dvojstranová informácia o tom, akú má predstavu o činnosti hlavného kontrolóra, čo chce robiť, prípadne čo chce napraviť,“ vysvetľoval požiadavku na doplnenie podkladov Pavel Melišík.

Radoslav Machan nemal voči tomu výhrady, aj keď oponoval, že práva a povinnosti hlavného kontrolóra určuje zákon: „Zákon o obecnom zriadení, ktorý je pomerne exaktný, určuje, čo všetko hlavný kontrolór kontrolovať má, aké subjekty a v akom rozsahu. Predstava kandidáta sa tak či tak musí pohybovať v intenciách zákona.

Pavel Melišík sa s patričnou dávkou irónie poďakoval za poučenie zo strany mestského úradníka: „Nežiadam o to, aby kandidát na túto pozíciu opísal zákon. Chcem vedieť, ako si predstavuje svoje pôsobenie, keď chce ísť do takejto funkcie.

V diskusii nemohol absentovať názor Lukáša Ranika, ktorý je prívržencom verejnej voľby hlavného kontrolóra: „Občania nás zvolili do funkcie poslanca a ak budeme vyberať takého dôležitého
kandidáta na tento post, ľudia by mali vedieť, keď tu bude verejná súťaž, kto za koho hlasoval. Aby občania mali spätnú väzbu: aha, tento bol najlepší. Určite by to bolo transparentnejšie a férovejšie voči Púchovčanom, aby si mohli pozrieť: takáto bola ponuka a takto poslanci hlasovali.“ Zaujímavé je, že podobnú iniciatívu nevyvinul pán poslanec pri výberoch konateľov v mestských spoločnostiach, kde sú dokonca členovia výberových komisií zaviazaní mlčanlivosťou.

Opačný názor mal poslanec Rudolf Marman, podľa ktorého by úspešný kandidát nemal vedieť, kto z poslancov ho podporil, aby ich v budúcnosti nemohol kategorizovať. „Myslím si, že demokratickejšia je tajná voľba. Ide o citlivý post, nevolíme ho ani na rok, ani na dva. Funkcia kontrolóra spočíva v tom, že by mal pomáhať poslancom v kontrolnej činnosti. Keď bude viacero kandidátov, zrovna sa môže napríklad stať, že budem voliť iného kandidáta a nie toho, ktorý prešiel a zvolený kontrolór ma môže mať v budúcnosti v merku. Navyše, aspoň nebudú vyvíjané tlaky na poslancov. Demokratickejšia a slobodnejšia bude tajná voľba,“ dodal na záver diskusie Rudolf Marman.

O oboch pozmeňovacích návrhoch sa samozrejme muselo hlasovať – proti tajnej voľbe hlasoval okrem Lukáša Raníka už len Miroslav Bučko. Jasnou väčšinou hlasov prešiel aj návrh poslanca Pavla Melišíka na rozšírenie požadovaných dokladov, ktoré musia záujemcovia o funkciu kontrolóra priložiť k svojej prihláške. Tú treba odovzdať do 10. apríla 2017. Kandidáti, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na rokovanie mestského zastupiteľstva, kde dostanú v abecednom poradí priestor na päťminútovú prezentáciu.

Samotná voľba môže, ale nemusí byť dvojkolová. Na zvolenie hlavného kontrolóra je totiž v prvom kole potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, čo v prípade Púchova znamená, že úspešný kandidát potrebuje získať minimálne desať hlasov. Ak sa tak nestane, hneď vzápätí sa uskutoční druhé kolo voľby, do ktorého postúpia dvaja najúspešnejší kandidáti.

V ňom zvíťazí ten, kto získa najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti by rozhodoval žreb. Takáto situácia by síce bola kuriózna, ale nie je neobvyklá. Pred dvomi rokmi sa takýmto spôsobom napríklad dostal k funkcii hlavného kontrolóra Vladimír Leško v neďalekej Ilave.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.