Volebné obvody a počet poslancov

0 178

Mestské zastupiteľstvo v Púchove podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 84/2018 zo dňa 13.08.2018 určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Púchove bude mať 19 poslancov, ktorí sa budú voliť v 9. volebných obvodoch.

Vo volebnom obvode číslo 1. sa volia 2 poslanci, zahŕňa ulice:

 • Pod Lachovcom
 • J. Kráľa
 • Sládkovičova
 • Podjavorinskej
 • Kuzmányho
 • Vodárska
 • Hoštínska
 • Za cintorínom
 • Komenského č.s. 637, 638, 643, 646, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 655, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 669, 670, 671, 672, 1294, 1114, 1651, 1652, 196

Vo volebnom obvode číslo 2. sa volia 3 poslanci, zahŕňa ulice:

 • Chmelinec č.s. 1413, 1416, 1417, 1418
 • Okružná č.s. 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1923
 • Okružná č.s. 1427, 1428, 1429, 1441, 1442, 1443
 • Mládežnícka č.s. 1430, 1431, 1434, 1435
 • Nimnická cesta
 • Samoty č.s. 1229, 1230, 1952, 1062, 1072, 1798, 1782
 • Dvory
 • Zábreh
 • Pod Zábrehom
 • Potôčky

Vo volebnom obvode číslo 3. sa volia 2 poslanci, zahŕňa ulice:

 • Námestie slobody č.s. 1403, 1404, 1407, 1408, 1621, 1622, 1624, 1656, 1875, 1900
 • Komenského č.s. 1625, 1626, 1627

Vo volebnom obvode číslo 4. sa volia 3 poslanci, zahŕňa ulice:

 • Námestie slobody č.s. 562, 563, 1405, 1406, 1657
 • Moyzesova č.s. 1744, 1866, 1867, 1909
 • Mudroňova č.s. 542, 552, 556, 1666, 1667
 • F. Urbánka
 • Nábrežie slobody
 • Hollého
 • Royova č.s.770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 780, 781, 782, 796, 1905
 • Štefánikova č.s. 812
 • Moravská č.s. 684, 1631, 1632, 1634, 1635, 1636, 1668, 1864, 1866, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884
 • Požiarna č.s. 1637
 • Royova č.s. 783, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 1075, 1319
 • Moravská č.s. 1628, 1629
 • Komenského č.s. 651, 1630, 1642, 1643
 • Štefánikova č.s. 1638, 1641, 828
 • Požiarna č.s. 784, 794, 1048, 1245, 1638, 1640, 1644

Vo volebnom obvode číslo 5. sa volia 2 poslanci, zahŕňa ulice:

 • Komenského č.s. 827
 • Štefánikova č.s. 810, 818, 822, 827, 870
 • 1. mája č.s. 870, 871, 873, 876, 877, 878;
 • Obrancov mieru č.s. 877, 1150, 1151, 1152, 1157
 • Požiarna č.s. 824, 825
 • Obr. mieru č.s. 1085, 1086, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1154, 1155, 1156
 • Pribinova č.s.1639
 • Rastislavova č.s. 1165

Vo volebnom obvode číslo 6. sa volia 2 poslanci, zahŕňa ulice:

 • Mojmírova č.s. 1162, 1163
 • Rastislavova č.s. 1164, 1166, 1167
 • Pribinova č.s. 1169, 1170, 1171, 1172, 1173
 • Gorazdova
 • 1. mája č.s. 880, 883, 885, 886, 887, 888, 889, 898, 899, 901, 903, 937, 939, 1159, 1160, 1264, 1888
 • Mojmírova č.s. 1161
 • Vsetínska č.s.1217, 1218, 1219, 1332, 1913
 • Svätoplukova
 • Športovcov
 • Streženická cesta
 • miestna časť Hrabovka

Vo volebnom obvode číslo 7. sa volia 2 poslanci, zahŕňa ulice:

 • Železničná
 • Spojová
 • Továrenská
 • Vajanského
 • T.Vansovej
 • Štúrova
 • Kukučínova
 • Jesenského
 • F.Hečku
 • Jilemnického
 • Slovanská
 • Lichardova
 • Školská
 • Hurbanova
 • Trenčianska
 • Vŕšok
 • Kpt.Jaroša
 • J.Smreka
 • I.Krasku

Vo volebnom obvode číslo 8. sa volia 2 poslanci, zahŕňa ulice:

 • Novonosická
 • Sadová
 • Ružová
 • Záskalie
 • Záhradná
 • Astrová
 • Tulipánová
 • Kvetinová
 • miestna časť Nosice

Vo volebnom obvode číslo 9. sa volí 1 poslanec, zahŕňa ulice:

 • Vsetínska č.s. 1026, 1027, 1030, 1098, 1333, 1335, 1354, 1355, 701, 697, 1293
 • Samoty č.s. 1028, 1029
 • miestna časť Vieska-Bezdedov
 • miestna časť Ihrište
 • miestna časť Hoština
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.