Z rokovacích stolov zmiznú hŕby papierov, poslanci dostanú na svoju prácu notebooky

0 11

Už na aprílovom rokovaní mestského zastupiteľstva by z rokovacích stolov púchovských poslancov mali zmiznúť hŕby papiera. Poslanecký zbor totiž schválil projekt elektronizácie práce mestského zastupiteľstva, ktorý počíta s doručovaním všetkých podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva elektronickou formou. Vyžaduje si to však kúpu nových notebookov pre poslancov, ktorí ich budú mať zmluvne zapožičané na obdobie výkonu poslaneckého mandátu.

Projekt elektronizácie predložil do mestského zastupiteľstva poslanec Pavel Melišík, ktorý zhodou okolností vykonáva poslaneckú prácu najkratšie zo všetkých devätnástich poslancov – ešte len deväť mesiacov, keďže na poslaneckú stoličku zasadol ako náhradník za odstupivšieho Petra Prešnajdera.

Materiály do mestského zastupiteľstva sa v súčasnosti pripravujú v elektronickej forme a pred konaním zastupiteľstva sa prácne „transformujú“ cez tlačiarne pracovníkmi mestského úradu do papierovej formy, v ktorej sa distribuujú v zapečatených obálkach cez pracovníkov mestskej polície jednotlivým poslancom do vlastných rúk na ich adresy, čo vyvoláva náklady na papier, tonery, tlačiarne, mzdové a iné náklady. Internou poštou materiály v papierovej forme dostávajú aj pracovníci mestského úradu, ktorí sa zúčastňujú zasadnutí mestského zastupiteľstva,“ pomenoval doterajší stav prípravy podkladov pre rokovania mestského zastupiteľstva poslanec Pavel Melišík.

Webstránka mesta je pre projekt elektronizácie pripravená, keďže je tu vytvorená sekcia „Materiály pre poslancov“. Pre spustenie projektu a hlavne zachovanie bezpečnosti infor- mačného systému mestského úradu je potrebné zabezpečiť jednotný a s informačným systémom úradu kompatibilný hardvér, zodpovedajúcim spôsobom bezpečný, autorizovaný a spoľahlivý softvér a alternatívne cez mobilného operátora zvážiť možnosť používať pevný, resp. mobilný internet, zaškoliť poslancov a pracovníkov mestského úradu a prideliť im potrebné prístupové heslá.“ Podľa Pavla Melišíka väčšina mestských samospráv takýto režim práce a komunikácie s poslancami elektronickou formou uplatňuje už dlhodobo.

Hardvérové a softvérové vybavenie sa bude dať využiť pre poslancov aj pre sekcie na mestskej webstránke pre mestskú radu, pre odborné komisie či pre činnosť poslancov vo výboroch mestských častí,“ konkretizoval svoje predstavy o elektronizácii poslaneckej práce Pavel Melišík.

Celkové náklady na zakúpenie 20 kusov notebookov s príslušným softvérovým vybavením on sám odhadol na 10 000 eur. „Návratnosť projektu prepočítanú cez spomínané náklady odhadujem na 4-5 rokov, aj keď som presvedčený, že v tomto prípade návratnosť nie je prvoradá,“ dodal Pavel Melišík.

U svojich kolegov našiel s projektom elektronizácie všeobecné pochopenie, svoj názor napríklad vyjadril poslanec Peter Bílik: „Žijeme v storočí informatizácie a my stále používame archaický systém tlačenia papierovej formy dokumentov. Stačí, keď televízna kamera zaberie tie naše stoly a ľudia uvidia, koľko tu máme papierov. Pamätám si, že v minulosti sme niektoré materiály ani v papierovej forme nedostali, pretože boli také obsiahle, že sme dostávali cédečka. Bolo by fakt ideálne prejsť z papierovej formy na elektronickú komunikáciu s jednotným systémom softwéru.“

Podľa vedúceho právno-organizačného oddelenia Mestského úradu v Púchove Radoslava Machana bude kúpe notebookov predchádzať prieskum medzi poslancami, či majú o zapožičanie prenosného počítača záujem.

Kupoval by sa taký počet notebookov, aký by bol záujem, aby zbytočne neležali na mestskom úrade, keďže informačné technológie veľmi rýchlo zastarávajú. Po tom, čo by boli notebooky zaobstarané a zaviedol by sa systém elektronizácie, nepredpokladá sa, že bude mestský úrad zabezpečovať tlač dokladov pre poslancov,“ skonštatoval Radoslav Machan.

Vlastný notebook chce napríklad používať poslanec Ján Riško, ktorý to zdôvodnil nasledovne: „Pri elektronizácii sa nejedná iba o samotný nákup hardvéru, pretože ten je hluchý, nepoužiteľný. K tomu je samozrejme potrebný aj nejaký softvér. Tie majú rôzne verzie. Som zvyknutý v práci pracovať s nejakými aplikáciami, s počítačovým prostredím, na ktoré som zvyknutý, preto som navrhol, že síce uvítam elektronizáciu, ale budem používať svoj hardvér, svoje aplikácie a svoje licencie.

Ešte pred samotným hlasovaním o projekte elektronizácie a predovšetkým o jeho financovaní z mestského rozpočtu poďakoval poslanec Rudolf Marman pracovníčke mestského úradu a zapisovateľke mestského zastupiteľstva Božene Sádeckej za dlhoročnú prácu pri príprave materiálov na rokovania mestského zastupiteľstva, k čomu sa jeho kolegovia pripojili krátkym potleskom.

Rado Varga

 

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.