Zišla sa takmer stovka primátorov a starostov z okolia stredného Považia

0 7

Aj v tomto roku zasadlo Valné zhromaždenie Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia. Udialo sa tak v stredu 4. apríla 2018 v Trenčianskych Stankovciach za prítomnosti trenčianskeho župana.

Valné zhromaždenie otvoril predseda Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia (RZMOSP) Jozef Trstenský, ktorý zároveň privítal všetkých 91 zúčastnených delegátov a hostí. Z hľadiska našej práce nás najviac zaujíma školstvo, sociálne témy ale i všetky zákony, ktoré sa priamo dotýkajú miest a obcí. Každoročne začíname toto stretnutie bilancovaním posledných dvanástich mesiacov v miestnych samosprávach,povedal Jozef Trstenský, primátor Nového Mesta nad Váhom a podpredseda TSK.

Pozvanie zúčastniť sa rokovania Valného zhromaždenia RZMOSP prijal aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, ktorý ocenil spoluprácu medzi jednotlivými samosprávami v rámci vyššieho územného celku. Zároveň uviedol, že župa bude aj naďalej rozvíjať spoluprácu so všetkými mestami a obcami na svojom území.

Som veľmi rád, že som sa aj tento rok mohol zúčastniť rokovania najväčšieho Regionálneho združenia miest a obcí na Slovensku a predniesť zúčastneným zástupcom jednotlivých samospráv výsledky práce Trenčianskeho samosprávneho kraja za uplynulé obdobie, ale aj plány na aktuálny rok,uviedol predseda TSK Jaroslav Baška s tým, že spolupráca miest a obcí s vyšším územným celkom má za úlohu vytvárať vhodné podmienky pre život všetkým obyvateľom.

Trenčiansky župan pripomenul aj dotačné schémy, vďaka ktorým môžu mestá a obce získať z rozpočtu TSK finančné prostriedky na svoj rozvoj alebo na realizáciu rôznych podujatí. Načal aj tému rekonštrukcie ciest II. a III. triedy.

Trenčiansky samosprávny kraj investuje v tomto roku 5,4 mil. eur na opravy a rekonštrukcie ciest, čo je zatiaľ najvyššia suma akú TSK do ciest II. a III. triedy doposiaľ investoval, povedal Jaroslav Baška. Informoval tiež, že župa bude pokračovať v navyšovaní počtu lôžok v nemocniciach, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aj napriek tomu, že v mnohých iných nemocniciach sa deje presný opak. „TSK sa aj naďalej bude sústrediť na zvyšovanie kvality poskytovaných zdravotných služieb. Za posledné štyri roky dosiahla investícia do troch župných nemocníc výšku 20 miliónov eur,“ doplnil župan.

Členskú základňu RZMOSP tvorí 172 miest a obcí. Združenie bolo založené na ustanovujúcej schôdzi 11. februára 1991 v Trenčíne. Jeho úlohou je predovšetkým prostredníctvom vlastného Regionálneho vzdelávacieho centra zabezpečovať prípravu a organizáciu vzdelávacích aktivít pre členov združenia, ale aj podporu profesijného rastu zamestnancov samotných miest a obcí.

Pri napĺňaní tohto cieľa spolupracuje združenie aj s ostatnými regionálnymi vzdelávacími centrami a obdobnými subjektmi na území SR i v zahraničí.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.