JUDr. Pavol Crkoň: P. Heneková vráťte označenie ELoGE SLOVENSKO!

0 4

V roku 2018 skupina úradníkov, ktorým záležalo na kvalitnom a etickom fungovaní verejnej správy spustila iniciatívu Dobrý úradník. Z tejto iniciatívy vzišlo občianske združenie, ktoré začalo implementovať projekt spočívajúci v hodnotení zapojených samospráv z pohľadu 12-tich princípov dobrej správy stanovených Radou Európy.

Projekt, do ktorého sa od roku 2020 mohli zapojiť všetky samosprávy v SR, má ambíciu podporovať dlhodobé vzdelávanie a rozvoj kapacít samospráv. Je postavený na vyhodnocovaní ich fungovania a identifikácii silných stránok i priestorov na zlepšenie.

V pilotnom ročníku projektu sa zúčastnilo 9 samospráv, z  toho 6 program absolvovalo a označenie ELoGE bolo vo finále udelené 5 samosprávam. V druhom ročníku toto ocenenie bolo odovzdané 7 samosprávam. Medzi nimi bolo ocenené aj naše mesto. Pre správne pochopenie účasti a počtu ocenených na tomto projekte uvádzam nasledovné fakty: Spolu 12 samospráv získalo označenie EloGE zo zhruba 30 samospráv, ktoré sa z celkového počtu miest a obcí 2927 do projektu zapojili. Teda do tohto projektu sa zapojilo jedno percento z celkového počtu samospráv na Slovensku (konkrétne je to 1, 025 % z celkového počtu miest a obcí).

Dôvody môžu byť rôzne, napríklad aj to, že ostatné obce a mestá mali „niečo viac dôležité na práci“ ako vzdelávať sa v sebahodnotení.

Zdroj/Foto: FB Dobrý úradník

Od účasti vedenia nášho mesta v tomto projekte očakávam nielen tučné titulky v novinách, čo si všimne oko čitateľa, ale najmä to, že budú ctiť 12 princípov dobrého demokratického vládnutia, princípov, ktorými sa pri správe vecí verejných majú riadiť, a ktorými podľa projektu ELoGE sú:

1.Participácia, reprezentácia a spravodlivý priebeh volieb
2.Schopnosť reagovať
3.Efektívnosť a účinnosť
4.Otvorenosť a transparentnosť
5.Právny štát
6.Etické správanie
7.Kompetentnosť a kapacita
8.Inovatívnosť a otvorenosť k zmene
9.Udržateľnosť a orientácia na dlhodobé výstupy
10.Správne riadenie financií
11.Ľudské práva, kultúrna rôznorodosť a sociálna kohézia
12.Zodpovednosť

Avšak posledné udalosti v živote nášho mesta ukázali, že p. Heneková nectí minimálne 4 z 12 princípov dobrého demokratického vládnutia, čo je vážnym dôvodom na vrátenie ELoGE – Európskej  značky excelentnosti dobrej správy veci verejných. Je to len nedávno, čo mesto pod vedením p. Henekovej informovalo verejnosť, že prevádzka púchovského letného kúpaliska bude zatvorená z dôvodu technickej poruchy. Dnes už niet pochýb o tom, že mesto neinformovalo pravdivo. Označiť stafylokok za technickú poruchu je nielen aktom arogancie, ale aj porušením konkrétne týchto princípov ELoGE (ktoré uvádzam podľa poradia v ELoGE a podľa ich definícií z webových stránok Dobrý úradník):

PRINCÍP 2 – Schopnosť reagovať
Na všetky žiadosti, či sťažnosti sa reaguje v primeranej lehote.

PRINCÍP 4 – Otvorenosť a transparentnosť
Všetky informácie, ktoré nie sú z jasne určených dôvodov označené ako utajené, sú v súlade s ustanoveniami zákonov verejne prístupné.

PRINCÍP 6  – Etické správanie
Verejné dobro stojí nad záujmami jednotlivcov.

PRINCÍP 12  –  Zodpovednosť
Všetci, ktorí prijímajú rozhodnutia, či už kolektívne alebo individuálne, prijímajú za ne zodpovednosť.

Domnievam sa, že oficiálne vyjadrenie MŠK Púchov s.r.o. ku kauze letného kúpaliska bolo uskutočnené  v neprimeranej lehote (porušenie princípu 2). Stafylokok nie je informáciou, ktorá má byť zo zákona pred verejnosťou utajená (porušenie princípu 4). Dbať o zdravie občanov je prejavom verejného dobra (porušenie princípu 6). A skrývať sa za technickú poruchu v prípade možného ohrozenia zdravia občanov je prejavom nezodpovednosti (porušenie princípu 12).

Zúčastniť sa projektu excelentnej samosprávy a tým získať zručnosti pre dobrú správu vecí verejných mi dáva zmysel najmä v rokoch, ktoré predchádzajú poslednému roku vládnutia. A to z dôvodu, aby mali účastníci tohto vzdelávania a sebahodnotenia dostatočný priestor ukázať občanom novonadobudnuté zručnosti.

Zdroj: FB/Mesto Púchov – oficiálna stránka

Získanie označenia ELoGE vo volebnom roku, ako aj účasť na projekte, princípy ktorého  p. Heneková v praxi neaplikuje, dokonca ich svojim konaním znevažuje, mi pripadá len ako fraška, či ďalší akt manipulácie s verejnou mienkou zo strany vedenia mesta.

Napokon aj v tomto prípade p. Heneková nezabudla v honbe za senzáciou prezentovať najmä samu seba. Škoda len, že ju tak nevidieť a nepočuť keď má naše mesto reálne problémy.  Alebo azda máte dojem, že sa ona samotná vyjadrila k výskytu stafylokoka na kúpalisku, či k cenám energií a zdražovaniu?

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.