JUDr. Pavol Crkoň: Púchovské Zlaté teľa

0 333

Niektoré osudy knižných hrdinov sú nadčasové a ich príbehy aktuálne aj pre našu dobu či naše mesto. Takým je aj príbeh z knihy Zlaté teľa, v ktorom Veľký kombinátor Ostap Bender spolu so svojimi kumpánmi snaží sa vypátrať tajného milionára a privlastniť si jeho bohatstvo, aby si mohol splniť svoj sen.

Ostap Bender, z vlastnej vôle to parazit na spoločnosti, má k životu ziskuchtivý vzťah, čo sa prejavuje aj jeho antisociálnym jednaním. Klamstvo mu je chlebom každodenným. Stále zavádza najmä v tom, čo sa nepovie, či dokonca prekrúti všetko tak, aby sa nepravda zdala pravdou. Vo svojom prostredí medzi hochštaplermi jeho životného štýlu Ostap Bender dominuje. Ale napriek všetkej svojej mazanosti tragikomicky stroskotává na ceste za svojim snom. Zlaté teľa je kniha smiešna a tragická zároveň. Možno aj preto na jej konci zostáva hlavný hrdina zmätený a nevie čo ďalej.

Iľf a Petrov autori knihy predbehli dobu, ich postava ožila a hostiteľom je dnes svet politiky. Aj tej miestnej. Každodennosť klamania ako aj povahové vlastnosti hlavného hrdinu tak známe z príbehu o Zlatom teľati sa prejavujú aj u tých, ktorí „vládnu“ nám Púchovčanom. A je celkom bežné, že v  informačnom šume sa zabudne na ešte pred mesiacom deklarované stanovisko, ktoré sa  promptne vymení za iné, aktuálne. Takto sa môže ľahko stať, že od nevinnej lži až po zahmlievanie skutočnosti, predstieranie, dezinformácie, manipulácie sa dostávame až k zámernému podvodu. A tomuto treba predchádzať a na každé takéto  konanie miestneho „Veľkého kombinátora“ nutne ukázať.

Aj nedávno došlo v Púchove k informačnému šumu (Púchovčania niečo sa tu chystá!) ohľadne CZT – centrálneho zásobovania tepla. Na úvod je však nutné uviesť, že OZE (obnoviteľné zdroje energie)  a CZT je téma, ktorou sa zaoberala aj  vláda SR a vo svojich strategických dokumentoch sa zmieňuje, že budú preferované CZT s kombinovanou výrobou elektriny a tepla oproti výrobe elektriny z fosílnych palív bez využitia tepla /zdroj: Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030/. Inými slovami modernizácia CZT vo vzťahu k OZE bude podporovaná aj vládou aj finančne, či už z národných alebo európskych zdrojov. Z tejto verejnosti všeobecne dostupnej informácie sa však v Púchove urobila senzácia. A tak Zlaté teľa ožilo aj v Púchove.

Projekt týkajúci sa modernizácie CZT je tak zásadnou investičnou akciou pre mesto a jeho obyvateľstvo, že jeho prerokovanie určite patrí nielen na rokovanie vedenia mesta, ale aj na verejnosť. Transparentné samosprávy – mestá  zverejňujú svoje investičné zámery širokej verejnosti a dávajú tak  občanom priestor na ich pripomienkovanie. Dobrou praxou je, že investičné zámery pre obdobie pripomienkovania sú zverejňované v dostatočnom predstihu pred rokovaním mestského zastupiteľstva. Dňom zverejnenia investičného zámeru začína plynúť lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k investičnému zámeru v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. O naložení s pripomienkami je  verejnosť informovaná prostredníctvom zverejnenej zápisnice z rokovaní zastupiteľstva, alebo priamym informovaním osôb, ktoré dané pripomienky vzniesli.

A ako sa u nás schvaľuje investičný zámer, ktorý sa dotkne každej domácnosti v Púchove?
Jednoducho, tak po Ostap Benderovsky.

Poslanec Lako, odborník to na ekonomiku, energetiku, médiá a čokoľvek čo vás len napadne, oznámil v júni tohto roka vedeniu našej samosprávy bombastickú udalosť, citujem: „Predstavenstvo SPP schválilo zámer SPP vybudovať spoločne s mestom Púchov, pilotný program vykurovania CZT pomocou vodíka“.

No v  záznamoch zo zastupiteľstva o tomto projekte nie je dodnes ani zmienka. A prečo? Pretože poslanec Lako to dal na Veľkého kombinátora! 3. júna 2021 poslal kolegom poslancom email so žiadosťou o mandát v tejto veci zastupovať mesto na rokovaniach s SPP. S tým, že na verejnosť táto informácia ešte nesmie preniknúť  lebo ako sa on sám vyjadril  „celé by sa to mohlo pokaziť“ O pár dní na to, 16.júna p. Lako už písomne oznamuje vedeniu mesta, že SPP oficiálne schválilo projekt vykurovania CZT pomocou vodíka. Obdivuhodný to počin, toto dokázať za pár dní!  A keďže sa táto tak zásadná vec týkajúca sa nás Púchovčanov neprerokovala na zasadnutiach zastupiteľstva obrátil som sa  priamo na vedenie SPP s info žiadosťou v tejto veci. V júli mi bola poskytnutá odpoveď, ktorá ma doslova šokovala. Nielenže SPP nemá oficiálne schválený žiadny projekt s mestom Púchov, ale citujem z ich odpovede:

„V nadväznosti na Žiadosť si dovoľujeme uviesť, že SPP v súčasnosti neeviduje dohodu s mestom Púchov, či už písomnú alebo ústnu, s predmetom vybudovať spoločne pilotný program vykurovania CZT pomocou vodíka. Dňa 26.5.2021 sa konalo jediné stretnutie na pracovnej úrovni medzi zástupcami SPP a zástupcami Mestského bytového podniku Púchov online formou, predmetom ktorého bola neformálna diskusia o širokých možnostiach dekarbonizácie CZT“ .

V Zlatom teľati, vyvoláva Veľký kombinátor miestami úsmev na tvári, ale v realite konanie na jeho spôsob je smiech, pri ktorom  mrazí v chrbte. Raz darmo, nie je Zlaté teľa ako Zlaté teľa.

Naozaj my Púchovčania potrebujeme byť takto stále klamaní a následne sklamaní? Preto sa pýtam  vedenia mesta k čomu je toto unáhlené klamstvo poslanca Laka dobré? Prečo účasť verejnosti na tejto investičnej akcii by to mohla „celé pokaziť“? A naozaj ma zaráža, že si p. Heneková a jej družina chcú stále dokazovať, že klamstvom a zavádzaním sa dosahujú ciele ľahšie.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.