JUDr. Pavol Crkoň: Falošná solidarita p. Henekovej!

0 28

Gastrosektor je jedným z najviac zasiahnutých pandémiou. Mnohí podnikatelia v lokálnom gastre avizujú, že niekoľkomesačný výpadok tržieb už nedobehnú. Majitelia  kaviarní, reštaurácií a krčiem tak hovoria, že ich budúcnosť je doslova ohrozená.

Väčšina samospráv včas urobila všetko preto, aby prevádzkovateľom reštaurácií a kaviarní pomohli prekonať toto náročné obdobie. Veď sú to aj ich prevádzky čo dotvárajú celkovú atmosféru či kolorit mesta.

A čo vedenie nášho mesta? Bolo ochotné a zhovievavé a pomohlo sa miestnym podnikateľom v gastrosektore s touto nepríjemnou situáciou vyrovnať? Naozaj v rámci jeho finančných možností pomohlo dostatočne? Posúďte sami.

Len pre ilustráciu uvediem pár údajov ako sa nášmu mestu finančne darilo počas pandémie, teda v čase kedy gastrosektor doslova padol na kolená. Vedenie mesta v minulom roku hospodárilo s rozpočtom väčším ako v roku 2019. Možno aj preto si mohlo mesto dovoliť v roku 2020 výdavky na svoje reprezentačné účely vyššie ako malo krajské mesto Trenčín. Aj dotácia na kultúru bola v tomto roku viac ako štedrá. V čase pandémie, kedy bola väčšina kultúrnych podujatí zrušená bola táto dotácia zhruba na úrovni roku 2019, kedy o pandémii ešte nebolo ani chýru ani slychu. Konkrétne išlo o sumu 511 682, 60 EUR. Rovnako do športu mesto v roku 2020 investovalo úžasnú sumu. V dobe obmedzení vyplývajúcich z COVID-19, teda v čase kedy aj športové podujatia boli zrušené, poskytlo mesto MŠK sumu 1 277 400 EUR! Čo bolo o niečo málo menej ako v predchádzajúcom roku.

Z týchto ako aj z iných údajov čerpaných zo Záverečného účtu mesta za rok 2020 mi vyplýva, že vedenie mesta malo dostatok možností na to, aby sa správalo k svojim miestnym podnikateľom najviac zasiahnutým pandémiou veľkoryso.

Dokonca samotná p. Heneková v reportáži na TA3 vysielanej dňa 21.5.2021 uviedla: „Každopádne v rámci mesta sme sa snažili v rámci našich možností pomáhať. Musím povedať, že sme sa snažili vyjsť v ústrety najmä tým drobným podnikateľom, ktorí v rámci či už gastroprevádzok alebo rôznych maloobchodných prevádzok cítili veľké obmedzenia práve tým, že museli byť zatvorené určitú dobu“.

zdroj: TA3

Jej slová pre nezainteresovaných mohli znieť aj ako: V Púchove radosť žiť! Aj počas pandémie! Realita však ukázala, že pomoc mesta pre drobných podnikateľov je iná ako tá, o ktorej kvetnato hovorila Heneková.

Krátko po odvysielaní tejto reportáže boli podnikateľom v gastrosektore doručené platobné výmery za komunálny odpad. Výmery v plnej výške. Vo výške akoby gastroprevádzky bežali na 100 % a tomu úmerne produkovali aj odpad. Nikto vo vedení mesta sa ani len nezamyslel nad tým, že zatvorené prevádzky majú minimálny až skoro žiadny komunálny odpad. Malá kaviareň o rozlohe cca 80 m2 má tak zaplatiť poplatok za komunálny odpad skoro 800 EUR.
Táto suma je vypočítaná za celý rok, teda aj za mesiace kedy bola zatvorená a bez ohľadu na to, koľko ešte bude zatvorená do konca roka. K dnešnému dňu bola zatvorená 5 mesiacov. Pre ľudí, ktorých pandémia zúbožila a doslova bojujú o vlastné prežitie je každý takýto výdaj zničujúci. Ale to vedenie nášho mesta, ktoré malo lukulské hody aj počas pandémie nezaujíma. Nie nadarmo sa hovorí, že sýty hladnému neverí!

Pre porovnanie mesto Skalica je podobné mestu Púchov, rozdiel je len v tom, že Skalica vyberie na dani z nehnuteľností ročne cca 1 700 000 EUR, zatiaľ čo Púchov neuveriteľných 3 500 000 EUR, teda dvojnásobok. Napriek nižšiemu výberu daní z nehnuteľností je mesto Skalica solidárne a odpustí miestnym podnikateľom poplatok za komunálny odpad za obdobie, kedy mali svoje prevádzky zatvorené a nemohli podnikať.

Na záver jeden citát pre p. Henekovú, ktorá sa rada a často vo svojej self – prezentácii uchyľuje k rôznym myšlienkam iných: Kto chce hľadá spôsoby, kto nechce hľadá dôvody!

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.