JUDr. Pavol Crkoň hodnotí financovanie púchovských škôl ako nespravodlivé a vyzýva vedenie mesta na nápravu.

0 14

JUDr. Pavol Crkoň dnes uverejnil na svojej sociálnej sieti Facebook príspevok: Úmysel alebo ľahostajnosť vedenia mesta?

Vedeli ste, že podľa nezávislej agentúry INEKO, ktorá hodnotí kvalitu vzdelávania škôl na Slovensku, je Základná škola sv. Margity hodnotená s najvyšším bodovým skóre zo všetkých púchovských a okresných základných škôl? A vedeli ste, že tieto vynikajúce výsledky dosahuje táto škola za minimálnej finančnej podpory mesta?

Dovoľte mi však krátke vysvetlenie ako také financovanie škôl funguje. Obec/ mesto stanovuje všeobecne záväzným nariadením výšku príspevku na jedného žiaka školského zariadenia, pričom prerozdeľuje peniaze zo štátneho rozpočtu určené podľa počtu všetkých žiakov všetkých školských zariadení – i neštátnych. Podľa zákona o financovaní škôl môže mesto cirkevnej škole prideliť príspevok minimálne 88 % zo stanoveného príspevku na žiaka. A pomerne často je samotný príspevok na žiaka stanovený nízko (niekedy úmyselne). A teda nemusí postačovať ani pre základné školy zriadené mestom. Ale tieto školy si zvyčajne mesto dofinancuje inou cestou, samozrejme z peňazí nás všetkých. Avšak v prípade, že mesto je dostatočne finančne zdravé môže poskytnúť cirkevnej škole až 100% príspevok na žiaka.

Púchov roky rokúce bolo a je dostatočne finančne silné mesto na to, aby všetkých žiakov bez rozdielu rovnako podporovalo vo výchovno–vzdelávacom procese!

Základná škola sv. Margity vzdeláva podľa toho istého štátneho vzdelávacieho programu ako základné školy zriadené mestom. Ba čo viac. Táto škola je rodičom pri plnení výchovnej úlohy hlavnou pomocou. Veď princípy kresťanských hodnôt a postojov sú užitočné nielen deťom, ale celej spoločnosti – pôsobia napr. preventívne proti kriminalite, drogám a hodnotovej prázdnote.

Vedenie školy nikdy od mesta nežiadalo nič nad rámec zákona. Veď pre všetkých žiakov a rodičov platí rovnako Ústava a zásada rovnakého postavenia pred zákonom, ak sa štát rozhodol poskytnúť bezplatné vzdelávanie. Ale naše mesto sa k tejto škole s tak vynikajúcimi výsledkami správa priam macošsky.

Veľkým sklamaním bol pre mňa prístup samotného primátora Heneka vo veci financovania tejto školy. Veď ako jeden z radu učiteľov mohol mať väčšie pochopenie pre svojich kolegov – učiteľov, ale i rodičov a žiakov, ktorí túto školu navštevujú.

A jeho manželka? P. Heneková sa zjavne nechystá na tejto veci nič zmeniť, lebo v návrhu všeobecného záväzného nariadenia na určenie výšky príspevku na žiaka cirkevnej školy je opäť len tých 88% zo sumy (teda nutné minimum), ktorú mesto poskytne na žiaka školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Uvediem príklad. Keď porovnáme dvoch rodičov, ktorí pracujú napr. v Continentale, rovnako odvádzajú štátu dane a jeden zapíše dieťa napr. do základnej školy Mládežnícka a jeden do Základnej školy sv. Margity, mesto Púchov vezme žiakovi základnej školy sv. Margity z každých 100 EUR rovných 12 EUR. Ročne „oberie“ mesto Púchov žiakov Základnej školy sv. Margity skoro o 20.000 EUR.

Pýtam sa čím si to títo žiaci zaslúžia? Žiaci školy s najlepšími výsledkami? Je to úmysel alebo ľahostajnosť na strane vedenia mesta?

Už túto stredu 9. decembra sa uskutoční v Púchove zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom sa bude okrem iného schvaľovať výška príspevku na žiaka pre základné a materské školy. Rodič, ktorého dieťa navštevuje Základnú školu sv. Margity možno ani netuší, že jeho dieťa je pre naše mesto „menejcenné“. Ako inak si vysvetliť dlhoročnú prax nášho mesta, ktoré poskytuje škole sv. Margity len nutných 88% z príspevku na žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta?

P. Heneková, je načase, aby ste sa zasadili o zrovnoprávnenie detí, ktoré navštevujú naše púchovské školy a vyzvali poslancov, aby schválili rovnakú výšku dotácie finančných prostriedkov na žiaka pre rok 2021 a to ako pre neštátne školské zariadenia, tak aj pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti nášho mesta.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.