JUDr. Pavol Crkoň: Idú voľby, ide sa asfaltovať! alebo ako sa v Púchove ľady pohli

0 57

Rok pred voľbami nás informuje p. Heneková ako sa v Púchove ľady pohli. Rok pred voľbami začína p. Heneková konečne sčasti napĺňať  jej volebný program  – výstavbu nájomných bytov na Kolonke. Vrece s ódami na radosť sa roztrhlo a v miestnych médiách im niet konca. Aké príkre! A aké smutné, že Henekovcom ani dve volebné obdobia nestačia na splnenie všetkých tých sľubov, ktoré dali nám Púchovčanom.

Samotná p. Heneková to potvrdzuje jej vyhlásením, že: „Naša ďalšia úloha je nastaviť strategický program rozvoja výstavby nájomných bytov s podporou štátu v meste pre najbližšie roky“. Inými slovami, skoro 8 rokov potrebovali Henekovci na to, aby pochopili, že budovanie nájomných bytov nemá byť len predvolebným heslom alebo ad hoc riešením, ale strategickým zámerom v rozvoji mesta. A preto definovať vlastnú stratégiu bytovej politiky mesta  mali Henekovci urobiť ako prvé a nie ako posledné v rade.

Pritom netreba zabúdať na to, že Henek v čase keď odovzdával vládu nad našim mestom p. Henekovej uviedol, že svojej nástupkyni nechal mesto v dobrej kondícii. „Na mestskom účte sú financie pripravené na ďalší investičný rozvoj, znížili sme dlh, nepodpisoval som žiadne nevýhodné zmluvy, takže mesto môže prejsť plynule do nového volebného obdobia. Aj vzhľadom na zloženie zastupiteľstva očakávam, že situácia v púchovskom parlamente sa upokojí a verím, že v pokojnejšej atmosfére sa dá v Púchove naštartovať oveľa viac vecí“, doplnil bývalý primátor.  Nič nebránilo tomu, aby Heneková už v prvom roku svojho  vládnutia  realizovala ambicióznejšie  plány aj v otázke výstavby nových bytov. A už vôbec nič nebránilo tomu, aby sa tieto investičné zámery mesta zhmotnili v spoločensky a ekonomicky priaznivejšej dobe.

V roku 2018, v roku keď p. Heneková prevzala od svojho manžela „kľúč od plnej mestskej kasy“ a ani v roku nasledujúcom tu nebola ani pandémia, ani inflácia, či zdražovanie cien energií. Napriek tomu p. Heneková k dnešnému dňu dokázala zo svojich predvolebných sľubov naplniť len tie, ktoré sa týkajú bežnej údržby mesta.

Možno je za tým jej neschopnosť a možno je to za tým jej úmysel. A tak  v  duchu hesla všetkých populistov „idú voľby, ide sa asfaltovať“  p. Heneková tesne pred voľbami konečne rozbieha svoje investičné zámery. Tá povestná Henekovská rola údržbára mesta jej totiž k víťazstvu v ďalších voľbách už nemusí stačiť. Faktom  však zostáva, že ani v roku 2021 sa nič nemení na skutočnosti, že dostupnosť bývania  v našom meste je jedna z najhorších, čo dokazuje aj prieskum nájomného bývania z roku 2019. V počte mestských bytov na 100 obyvateľov zaostávame nielen za Novým mestom nad Váhom, ale aj za Považskou Bystricou. A v priemernej  dobe čakania na mestský byt z vybranej vzorky 53 okresných miest sme najhorší. Kým v takej Prievidzi doba čakania na mestský byt je iba jeden mesiac, u nás v Púchove je to až 84 mesiacov!

Zdroj: Prieskum nájomného bývania a mestských ubytovní v okresných mestách SR

Nedostatok mestských bytov si už v roku 2014 uvedomoval sám Henek, ktorý  do svojho volebného programu zaradil aj výstavbu malometrážnych alebo štartovacích bytov. Za jeho 4 roky vládnutia sa ich  postavilo rovných nula. Nakoniec to bola Heneková, ktorá vo svojom volebnom programe potvrdila tú skutočnosť, že Henek stihol iba pripraviť projekt výstavby 52 nájomných bytov na námestí Slobody (budova SOV).

Námestie Slobody (budova SOV).

A tak Heneková, ktorá sama o sebe vyhlasovala, že je akousi „kontinuitou Heneka“  nadväzuje aj v tomto na svojho muža a preberá realizáciu projektu výstavby bytov do svojho volebného programu. A čo myslíte, koľko bytov z tohto už pre realizáciu pripraveného projektu sa k dnešnému dňu postavilo? Rovných nula. V  tomto bode je Heneková  skutočne dokonalým pokračovaním jej muža. Žiadne naštartovanie nových či viac vecí, ktoré ohlasoval Henek pri odovzdávaní úradu svojej žene, sa nekoná. 36 nových nájomných bytov na Kolonke je len malá náplasť na potrebu, ktoré toto mesto už roky  má v oblasti nájomného bývania.

Bývalé stredoškolské učebne čast Kolonka.

Henekovci za takmer 8 rokov nielenže nevytvorili ani podmienky pre individuálnu bytovú výstavbu, ale ani dostatočne nevybudovali mestský bytový fond. Jediná vec čo sa Henekovcom podarila je to, že otvorili  priestor pre súkromných developerov, a to tým, že v otázke dostupnosti bývania urobili NIČ. A tak sa Púchov stal vhodným miestom pre realitný biznis, namiesto toho aby bol  vhodným miestom pre život  mladých, či sociálne slabších  rodín. Žiaľ.

V tejto súvislosti mi napadá myšlienka, že to čo nedokázali rodičia, možno dokážu ich deti. Ale naše mesto snáď nie je kráľovstvom  Henekovcov, kde sa úrad dedí z manžela na manželku,  či z otca na syna.

Uvedomme si však, že stále platí, že naše mesto Púchov  je jedno  z najbohatších miest z hľadiska daňových príjmov na hlavu obyvateľa. A to i napriek tomu, že nám p. Heneková svojimi slovami i skutkami vnucuje opak. Naši občania všetkých vekových kategórií si zaslúžia viac. Aj v oblasti dostupnosti bývania.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.