JUDr. Pavol Crkoň: Kiež by každý rok bol volebný rok!

0 7

Aj občania Púchova sa konečne v tomto roku dočkali! Mesto Púchov spustilo projekt participatívny rozpočet, na ktorý sa uvoľní z rozpočtu mesta „až“ 6 000 EUR. Občania radujme sa! Zatiaľ čo v Novom Meste nad Váhom aj minulý rok takýmto spôsobom podporili projekty v celkovej sume 15 000 EUR a v roku 2020  dokonca prerozdelili  za účelom skvalitnenia a zlepšenia života v meste až 20 000 EUR, v neďalekej Považskej Bystrici  prostredníctvom participatívneho rozpočtu sa medzi občanov rozdelí 12 000 EUR a to už 4. rokom.

U nás mesto uvoľní na tento účel po prvýkrát sumu vo výške cca jedného mesačného platu p. Henekovej. Pritom ešte donedávna nás p. Heneková utvrdzovala v tom, že spustiť participatívny rozpočet je kvôli COVID pandémii nemožné, ba dokonca tu bolo riziko „nákazy hroziacej z verejného prerokovania projektov financovaných z participatívneho rozpočtu“. A preto je tu namieste otázka, či to čo v iných samosprávach funguje už roky a to napriek pandémii, je u nás v Púchove možné len v roku volebnom?!

foto: FB mesto Púchov

Domnievam sa a právom, že celé toto divadlo p. Henekovej okolo participácii občanov na veciach verejných nie je o pandémii. Je to o tom, že v tomto roku sa volí primátor mesta. Opona sa dvíha, divadlo sa môže začať. V tomto roku bude možné všetko to, čo doteraz možné nebolo. Púchovčania pripravte sa! Čaká nás ešte veľa podobných hereckých výkonov od p. Henekovej! Veď treba vylepšiť jej totálne prepadnutie v ankete spokojnosti občanov, kde p. Heneková skončila najhoršie v Trenčianskom kraji, kde až 85,24 % hlasujúcich občanov jej vyjadrilo nespokojnosť.

https://regiony.zoznam.sk/prieskum-spokojnosti-s-primatormi-a-starostami/povazska-bystrica/puchov/katarina-henekova/

Ale späť k rozvíjajúcim sa samosprávam. O tom, ako fungujú okolité samosprávy napriek COVID 19 uvediem službu terénny sociálny taxík.

V Novom Meste nad Váhom táto služba občanom funguje už od 1.7.2016. V Púchove máme sociálny taxík len od minulého roka. Možno by niekto namietal, že toto mesto má vyšší rozpočet ako Púchov (v roku 2020 to bolo 22 290 122 EUR), ale pri jeho vyššom počte obyvateľov než má naše mesto, je daňový príjem na hlavu občana tohto mesta nižší. Zatiaľ čo v roku 2020 bol takýto daňový príjem 593 EUR, v našom meste to bolo až 666 EUR. Stále platí, že peňazí máme dosť, no Púchov zjavne zaostáva za mestami podobnej veľkosti.

foto: FB mesto Púchov

A tak, ako dnes, aj v minulosti som dával do pozornosti Púchovčanov úspešné samosprávy, ktoré dosiahli výrazné medziročné výsledky v zvyšovaní kvality života svojich občanov, aby som ukázal, že nie sme tak chudobné mesto ako sa to navonok cez (ne) rozvoj mesta môže zdať. Porovnávam samosprávy počtom obyvateľov a veľkosťou rozpočtu, podobné ako tá naša. Napríklad mesto Žiar nad Hronom s počtom obyvateľov ako Púchov (v roku 2020 to bolo 17 933 obyvateľov) a ročným rozpočtom nižším ako naše mesto, dokázalo len za toto volebné obdobie viac než Henekovci spolu za 2 volebné obdobia.

A tak jeho obyvatelia majú nielen moderný futbalový štadión, ale v roku 2018 mesto začalo aj s rozsiahlou rekonštrukciou zimného štadióna, vystavalo cyklokomunikácie cez celé územie mesta a v uvedenom roku uskutočnilo aj najrozsiahlejšiu rekonštrukciu komunikácií v histórii mesta, kedy opravili 25 tisíc m2 ciest a 3700 m2 chodníkov. O tom, že jeho obyvatelia majú vytvorené skvelé podmienky pre komunitnú a kreatívnu činnosť svedčí aj fakt, že toto mesto má vybudované moderné oddychové zóny, či minizoo v parku. Od roku 2018 realizujú zámer nového domova dôchodcov a zároveň prebieha rozsiahla modernizácia a rekonštrukcia mestskej krytej plavárne v celkovej hodnote 3 500 000 EUR, pričom mesto z vlastných zdrojov zaplatí 600 000 EUR. Nové atletické dráhy s modernými bežeckými oválmi z tartanu v areáloch škôl sú už samozrejmosťou. Konkrétne v roku 2020 investovalo toto mesto do takéhoto športoviska 300 000 EUR. https://www.ziar.sk/vyrocna-sprava-mesta/

A čo naše ZŠ a MŠ? V tomto roku sa konečne ZŠ a MŠ Slovanská dočkala opravených toaliet pre deti. A tak sa po predraženej saune a novej zasadačke medzi priority p. Henekovej zaradili aj deti a ich potreby. Ešteže máme ten volebný rok! Pravdou však je, že za 8 rokov, čo nám vládnu Henekovci, mesto do ich infraštruktúry výrazne neinvestovalo a to napriek tomu, že z hľadiska výšky daňového príjmu mesta na hlavu obyvateľa patrí Púchov k tým bohatším samosprávam.

foto: FB mesto Púchov

Naše ZŠ a MŠ z tak bohatého mestského rozpočtu už dávno mohli byť pre žiakov i učiteľov inšpiratívnym prostredím vo vysokom štandarde. Miestom kde by žiaci mali všetky podmienky na to, aby mohli získavať vedomosti, pracovať samostatne, ako aj v kolektíve a aby mohli rozvíjať svoje talenty a schopnosti. Miesto, ktoré je pre tento cieľ unikátnym  zázemím s čo  najlepším vybavením. V našom meste, sa však mnohé dobré veci v našich školách uskutočnili len vďaka úsiliu a šikovnosti vedenia škôl a ich zamestnancov, ako aj významnej podpory rodičov. Za čo (len) im patrí veľká vďaka.

Aby však naše školy boli v lepšej kondícii než je tomu dnes, to by Henekovci nemohli tak nehospodárne nakladať s našimi peniazmi. Viete si predstaviť čo všetko by sme mohli do škôl kúpiť napríklad za sumu 200 000 EUR? Sumu, ktorú Henekovci doslova „prejedli“ len na reprezentačných výdajoch? A to napriek tomu, čo nám Heneková sľubovala aj v úvode roka 2020 a síce to, že cit.: „Mesto prijme opatrenia smerujúce k zníženiu výdavkov….“. A p. Heneková aj tak učinila. Ako prvé a zdá sa aj posledné výrazné opatrenie v míňaní našich peňazí urobila to, že zrušila participatívny rozpočet, ktorý teraz vo volebnom roku s veľkou slávou propaguje.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.