JUDr. Pavol Crkoň: Lukulské hody aj počas pandémie

0 27

Všeobecne platí, že hlavnou úlohou samosprávy je poskytovať kvalitné služby pre občanov. Mesto k tomu potrebuje financie a jednou zo základných príjmových zložiek mestského rozpočtu je príjem z podielových daní občanov.  Takto získané peniaze mesto  následne použije na bežné, teda prevádzkové  výdavky (aby veci v meste fungovali) a časť použije na kapitálové výdavky, teda peniaze  na rozvoj  a zveľadenie majetku mesta.

Míňanie verejných financií môže mať rôzne podoby: prejedania so spriaznenými osobami alebo investície do infraštruktúry a vzdelávania. S prvým spôsobom máme  v našej krajine bohaté skúsenosti, ten druhý sa ešte iba učíme.  A ako sme na tom s míňaním peňazí v našom meste? Táto otázka ma obzvlášť zaujala v čase kedy poslanci schvaľovali Záverečný účet mesta Púchov za rok 2020, dokument, v ktorom sa  hovorí na čo konkrétne sa peniaze z našich daní použili.  Či sa jednalo  o investície, ktoré posunú naše mesto  dopredu, alebo o spotrebu.

Povedzme si to hneď zo začiatku a na rovinu. Posledný rok bol pre každého z nás  náročný. Kríza zanechala u mnohých dlhodobé následky na ich rodinných rozpočtoch. Napriek tomu sme si my občania Púchova svoje finančné záväzky voči mestu vzorne splnili. Z plánovaných daňových príjmov bol napr. výnos z dane z nehnuteľností splnený na 101% , iné  nedaňové príjmy boli v skutočnosti plnené na 110,06 %. Medzi tieto príjmy patrí aj príjem za parkovanie, ktorý v roku 2020 bol 344 294, 90 EUR , čo je o 141 690,90 EUR viac ako v roku 2019.

V príjmovej oblasti sa mestu dobre darilo a to i napriek skrátenému výnosu dane z príjmov, ktorý mestu poskytuje štát a ktorý bol kvôli pandémii krátený všetkým samosprávam.  Toto krátenie predstavovalo sumu 247 505 EUR. Ale na strane druhej v súvislosti s pandémiou  a opatreniami proti COVID – 19 mesto prijalo od štátu 84 795,45 EUR. Celkovo mesto v roku 2020 hospodárilo so sumou 20 224 533,18 EUR čo je vyššia suma verejných prostriedkov ako v roku 2019. (V roku 2019 boli celkové príjmy mesta vo výške 19 862 257,21 EUR).

A ako si mesto plnilo svoje záväzky voči svojim občanom?
P. Heneková hneď v úvode roka 2020 sľubovala, že „mesto prijme opatrenia smerujúce k zníženiu výdavkov tak, aby sme my občania nepocítili negatívne finančné dopady, ktoré pandémia priniesla aj do nášho mesta“.

Právom som  od Henekovej očakával dôsledné uplatňovanie výdavkov v zmysle „hodnota za peniaze“.  Bohužiaľ, snáď odkedy sledujem dianie v Púchove, vnímam ako nezmyselne Henek a Heneková míňajú peniaze, aké množstvo aktivít bez akéhokoľvek reálneho prínosu realizujú. Veď za posledných 6 rokov dokázali z mestskej kasy minúť len na reprezentačné výdavky 199 963,59 EUR! Čo predstavuje sumu 6 miliónov slovenských korún na výdavky ako pohostenie pri oficiálnych návštevách, výdavky na občerstvenie účastníkov pracovných porád, konferencií a iných pracovných stretnutí, či rokovaní, výdavky na občerstvenie  pri konaní kultúrnych obecných podujatí alebo výdavky na novoročné pozdravy, inzerciu, či výdavky na vecné dary (prezenty, kvety) a pod.

Pripomína mi to lukulské hody, bohatú hostinu pozostávajúcu z rôznorodých nákladných jedál rímskeho vojvodcu a veľkého boháča Luculla , ktorý sa preslávil prepychovými hostinami pre najvyššiu rímsku spoločnosť. Pandémia, ktorá priniesla rozhodnutie uzavrieť sa do sociálnej izolácie ako ochrany pred nakazením, bola pre väčšinu nás úplne novou životnou situáciou, čo so sebou prinieslo strach v podobe obáv, úzkostí či pocitov bezmocnosti, neistoty a nedôvery.

Smutné je, že zatiaľ čo iní strádali, lukulské hody p. Henekovej pokračovali aj počas pandémie. V roku 2020 naše mesto na výdajoch na reprezentačné a propagačné účely minulo viac ako krajské mesto Trenčín. A vo volebnom roku 2018 bola na účte 513 – Náklady na reprezentáciu zaúčtovaná suma až 54 552,58 EUR, čo je  historicky najvyššia hodnota týchto výdajov  za éry Henekovcov.

A čo ostatné výdaje mesta?
Významnú položku rozpočtu  tvoria výdavky na mzdy a platy. Zatiaľ čo v iných mestách sa primátori a poslanci vzdávali  časti svojej mzdy u nás bola sumárna výška týchto výdavkov len o niečo málo nižšia  ako v roku 2019. Konkrétne mzdy a platy v roku 2020 predstavovali sumu 1 637 518, 38 EUR čo je o 31 836,53 EUR menej oproti roku 2019 a až o 169 070,44 EUR viac ako  za Heneka  v roku 2018.

Na záver chcem zdôrazniť, že práve v týchto neľahkých časoch pri verejných financiách  je striedmosť na mieste za každých okolností. Zatiaľ to však vyzerá, že k otázke efektivite míňania zdrojov má toto vedenie mesta veľmi vlažný postoj. A v  prípade Henekovej, zdá sa, že tak ako aj Henek v minulosti, sa zaobíde bez šetrenia a pandémia jej bude slúžiť len na ospravedlnenie zvyšovania výdavkov, čo je pre naše mesto ten najhorší scenár.  Ale to, že je teraz pandémia, nesmie byť zneužívané na bezduché rozhadzovanie peňazí.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.